• 1. oktober 2020

Detaljer

Stævnetype: Fritflyvning

Link til mere info

Bisonette Cup of Denmark

Dato: Tirsdag d. 11. oktober 2011
Sted: Lost Hills, USA
Arrangør: Henning Nyhegn kan give info

world Cup