• 29. september 2020

Detaljer

Begivenhedstype: Andet

Link til mere info

Landsmøde 2013 (Fritflyvning)

Dato: Søndag d. 10. november - Søndag d. 10. november 2013

Landsmødet afholdes i Ringsted den 10/11 2013.

Nærmere detaljer rundsendes af formanden pr mail til medlemskredsen.