• 30. september 2020

Detaljer

Begivenhedstype: Udstilling

Link til mere info

Udstilling og modelflyvning ved KMFK

Dato: Søndag d. 27. august 2017
Sted: Gørlev Flyveplads, Huslodsvej 1, 4281 Gørlev

Nordvestsjællands Flyveklub holder 'Åbent hus' arrangement sødndag 27-08-2017 i tidsrummet 10 til 16. 

Klubben flyver med diverse full size fly, dog såledesn at hver hele timetal flyves der med modelfly. 

Disse flyvninger står Kalundborg Modelflyveklub (KMFK) for, og de vil have en varighed af ca. 10 minutter. 

Herudover udstiller KMFK et antal modelfly på en stand i nærheden af flyveområdet. 

Da Gørlev Flyveplads ikke er en såkaldt godkendt modelflyveplads, kan vi ikke flyve med stormodeller og jets.