• 30. september 2020

Indhold

Nyhedsbrev apr 2020

Fritflyvnings-nyhedsmail - 23. april 2020


Corona-epidemien og modelflyvning

Modelflyvning Danmarks Elite-udvalg har på baggrund af regeringens restriktioner i forbindelse med Corona-epidemien besluttet, at alle stævner og arrangementer skal aflyses til og med mandag den 11.maj i år. Omkring 1. maj forventes regeringen at meddele, hvilke restriktioner, der vil gælde efter denne dato.

Når regeringen har meldt ud, vil Elite-udvalget igen beslutte, hvordan vi i Modelflyvning Danmark skal forholde os til stævner, møder, opvisninger osv. på dansk grund.

Som nogle nok har bemærket, har Dansk Idræts Forbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger fået Sundhedsstyrelsen til at vurdere, hvordan de nugældende restriktioner skal fortolkes i forhold til de forskellige aktiviteter blandt forbundenes medlemmer.

Det betyder, at man nu kan lempe på de betingelser, som hidtil har lukket for en række sportsaktiviteter - nemlig dem, der foregår udendørs, og hvor deltagerne ikke kommer i direkte kropskontakt med hinanden.

Sportsgrene som svæveflyvning, golf, tennis og kajak er nævnt som eksempler på aktiviteter, der hermed kan dyrkes i det omfang, de ikke kolliderer med forsamlingsforbudet (max. 10 deltagere), og hvor deltagerne ikke benytter fælles udstyr.

Lempelsen betyder, at det nu kun er forsamlingsforbudet, der forhindrer modelflyvestævner, som foregår udendørs! Det bliver spændende, om der lempes på det, når næste justering af restriktionerne bliver offentliggjort.

 

Indbydelse:

Danmarksmesterskaber 2020 for udendørs fritflyvningsmodeller 30. maj

Leif Nielsen, der er konkurrenceleder for fritflyvnings-DM, har sendt denne indbydelse:Det er en stor glæde og fornøjelse at kunne invitere til Danmarksmesterskaberne i Fritflyvning 2020. Med alle mulige forbehold for forsamlingsforbud og myndighedernes anbefalinger er det planen, at mesterskaberne afholdes  lørdag den 30. maj 2020 på Kongenshus Mindepark mellem Grønhøj og Resen, øst for Fårbæk, men syd for Søvsø.

Der vil blive fløjet i klasserne F1A, F1B, F1H, F1S, F1Q og P30.

Briefing  med nærmere angivelse af startsted vil være kl. 10.00 ved Kongenshus Naturcenter, Vestre Skivevej 142, Daugbjerg, Viborg.

Forventet starttidspunkt er kl. 10.30. Der flyves 5 runder á 75 minutters varighed. Første og sidste runde med "forlænget spilletid" - før forventeligt champagne-flyoff ca. kl. 18.00. Alt sammen afhængig af vejrguderne og konkurrenceledelsens temperament.

Skulle vejrguderne være helt umedgørlige på den 30. maj, vil konkurrencen blive afviklet søndag den 31. maj.

Konkurrencen afholdes i henhold til de officielle regler - i hvert fald i et vist omfang - så vidt det er muligt. Deltagerne skal tage tid på hverandre, være medlem af Modelflyvning Danmark og have det lovpligtige dronetegn.

Hvis man er eller har mistanke om at være smittet med corona-virus, skal man holde sig langt væk!

Tilmelding inden 10. maj er ønskelig.

I tilfælde af udsættelse/aflysning som følge af smittefare eller dårlige prognoser for vejret, vil der blive rundsendt en e-mail til de deltagere, der har registreret sig.

Ved mødt!

Leif

Originalt byggesæt til "Victory" sælges

Finn Frederiksen har i nogen tid været ejer af et originalt, komplet byggesæt til "Verdens bedste svævemodel" (som det i sin tid stod i Dansk Modelflyve Industris katalog) til byggesæt-udgaven af Hans Hansens "Aurikel", der i 1953 vandt VM for svævemodeller i klasse A2 (som senere blev til F1A).

Finn har nu fundet ud af, at han ikke - som han ellers havde planlagt - vil bygge modellen, så han vil gerne sælge sættet.

Prisen må aftales med Finn.

For dem, som ikke kender Finn, skal jeg præsentere ham ganske kort. Finn var en af Danmarks dygtigste F1A-flyvere i 1960´erne og 1970'erne. Han startede som modelflyver i Haslev, men kom siden tættere på København og blev medlem af Sportsflyveklubbens modelflyveafdeling, der også rummede folk som Hans, Børge og Arne Hansen. Finn byggede nogle flotte modeller - stærkt inspireret af Børge Hansens Pjerri-modeller med enkelt-V-form og vingesamling med krydsfiner-tunge.

Finn er i dag 82 år gammel, men stadig aktiv - nu dog helst med radiostyring, hvor han blandt andet flyver med en 2-meter svæver bygget af Børge Hansen.

 

Ny mekanisk timer fra Free Flight Supply

Michael Woodhouse, der driver fritflyvnings-postordrefirmaet Free Flight Supply fra England, har fået produceret en serie mekaniske timere, der kan erstatte gamle Seelig- og Tatone-timere.

Disse nye timere er pænt lavet og har en "normal" DT-funktion, en motorstop-funktion og endelig en ekstra udløserarm, der eksempelvis kan bruges til autoror eller særlig kort DT-tid. Motorstoppet er til forbrændingsmotorer - det er slangeklemmerprincippet, hvor brændstofslangen lukkes ved at den bliver klemt sammen.

Timeren vejer knap 19 gram - og den koster 59 engelske pund (det er godt 500 kr.).

Michael skriver på Facebook, at første serie bliver solgt meget hurtigt, men at flere er på vej, og kunderne får efter først-til-mølle-princippet.

Bestil på: www.freeflightsupplies.co.uk

 

 Aktiviteter for Fritflyvning Danmark

30/5          Danmarksmesterskaber for udendørs-modeller, Kongenshus Hede -  Se indbydelse ovenfor

2-5/7         Scandinavian Free Flight Week, Alvaret, Öland, Sverige

                   2/7 - Swedish Cup, F1ABCQS

                   3/7 - Danish Cup, F1ABCQS

                   5/7 - Norwegian Cup, F1ABCQS

 

Uge 28      Taulovklubbens sommerlejr, Hjelm Hede

 

30/8          Nordisk mesterskab i klasse F1S/E-36, Bollerup, Sverige