• 28. september 2020

Indhold

Nyhedsbrev - mar 2019

Fritflyvning - Nyhedsmail 6. marts 2019

 

Steen Agner er død

Vores gode ven og flyvekammerat Steen Agner er død natten mellem søndag den 3. og mandag den 4. marts. Steen døde af komplikationer i forbindelse med en alvorlig lungebetændelse.

Allerede som stort barn var Steen meget modelflyveinteresseret, og interessen holdt sig usvækket gennem hele hans liv. Steen var en ivrig konkurrenceflyver - i mange år var han blandt de absolut førende i de såkaldte gasklasser, altså små og store modeller med forbrændingsmotor. Da D2-klassen skiftede navn til F1C, var Steen selvskrevet til det danske landshold, og han opnåede gode resultater på den internationale scene. Hans bedste resultat var en tredieplads ved Verdensmesterskabet i Wiener Neustadt i 1973, men også en 12. plads i 1971 og en 13. plads i 1979 fortjener at huskes.

Steen var enestående til at bygge modeller. Hans modeller var smukke, stærke og velflyvende - gode egenskaber i de år, hvor ikke mindst motormodellerne var kendt og tildels frygtet på grund af deres ofte uforudsigelige flyvemønstre. Men Steens modeller fløj for det meste som på skinner.

Efter VM i Roskilde i 1979 kastede Steen sin interesse på svævemodellerne i klasse F1A. Han kunne godt lide de stille modeller, selvom han - efter eget udsagn - aldrig blev helt god til at højstarte dem. På trods af dette handicap - som vi andre ikke altid kunne få øje på - vandt Steen adskillige hjemlige konkurrencer i F1A.

Siden blev Steen mindre optaget af at flyve, men fastholdt - helt frem til sin død - sit modelbyggeri. Senest har Steen bygget elektro-modeller i klasse F1S.

Steen var hjælpsomheden selv, når man havde problemer med et eller andet. Han var også dejlig kontant at samarbejde med på landsholdet og i andre sammenhænge, hvor hans nøgterne tilgang til problemer og opgaver fik tingene til at glide.

Der er endnu ingen oplysninger om, hvor og hvornår Steen skal bisættes. Fritflyvning Danmark sender blomster og en hilsen fra os alle. Når der kommer besked om bisættelsen, sender jeg en nyhedsmail rundt, så Steens mange venner får besked.

 

Referat fra Klubmødet den 5. marts

Vi var ni deltagere til Klubmødet hos Lars Buch i Albertslund: Karsten, Christian, Lars, Henning, Peter, Tom, Per, Steffen og Carl-Emil.

Vi havde fem programpunkter:

 

Repræsentantskabsmøde i Modelflyvning Danmark

Jeg orienterede om en række forhold, som vi måske skal forberede os på til Repræsentantskabsmødet, der afholdes søndag den 17. marts:

 • Vi skal have vores forhold til KDA og dermed FAI afklaret - hvad skal vi selv gøre, og hvad skal MDKs sekretariat tage sig af.
 • Hvad sker der med Modelflyvning Danmarks hjemmeside? Der er flere gange blevet lovet en fornyelse af siden, men endnu er der ikke sket noget. Den gamle side er virkelig håbløs og et stort problem.
 • Vi skal være opmærksomme på, at der også i 2019 iflg. budgettet bliver afsat puljemidler til ekstraordinære tiltag i klubber og på landsplan.

 

Forslag og regelforslag til FAIs CIAM-møde til april

Vi skal orientere Erik Dahl Christensen, formand for Eliteudvalget, om hvordan Danmark skal stemme til de forslag i CIAM-agendaen, der vedrører fritflyvning.

Her havde Steffen og Karsten orienteret sig blandt de konkurrenceflyvere, som ikke kunne komme til Klubmødet, så vi kunne foretage en nogenlunde demokratisk afstemning om de enkelte ting.

Agendaen er tidligere - to gange - blevet udsendt med Nyhedsmailen, så interesserede kan orientere sig nærmere om de enkelte punkter. Her er i meget kort gengivelse, hvad Klubmødet besluttede:

 • Forslag om valg af Sub-Committee-formand - vi stemmer FOR.
 • Forslag om udvidelse af nationale landshold med én junior og én kvinde - vi stemmer IMOD
 • Forslag om en særlig præmie ved mesterskaber til bedste kvindelige deltagere - vi stemmer IMOD
 • Forslag om at kun landene i et kontinent kan stemme om, hvor et mesterskab i dette kontinent skal afholdes - vi stemmer FOR
 • Forslag om DT-fly-offs - vi stemmer FOR
 • Tidtagning i klasse F1C - vi stemmer FOR og forsøger at få en præcisering med, om at tidtageren skal tjekke motortiden på jorden, hvor motoren kører og stoppes af timeren
 • Forslag om obligatorisk elektronisk timer til DT og motortid i klasse F1C - vi stemmer IMOD med en argumentation om, at deltageren selv må finde ud af, hvordan motoren skal stoppes - bare den stopper til tiden
 • Forslag om tilladelse af RCDT i klasse F1S - Vi stemmer for
 • Forslag om afholdelse af VM 2021 - vi stemmer FOR at give stævnet til Frankrig

Ikke alle medlemmer er blevet hørt om vores stilling til forslagene i agendaen. Hvis nogen har alvorlige indvendinger imod ovenstående indstillinger, så kontakt venligst mig hurtigst muligt!

 

Førstehåndsfortællinger fra Fab-Feb-konkurrencerne i Californien

Steffen, Karsten, Christian og Henning fortalte stort og småt fra deres tur til de tre World Cup stævner, der afholdes ved Lost Hills i Californien i februar måned.

Det har været en noget usædvanlig oplevelse i år, idet vejret var meget forskelligt fra, hvad man har oplevet tidligere. Kulde, blæst og regn var i år mere reglen end undtagelsen. Men alle fem flyvende danske deltagere opnåede mindst ét fly-off, Jes fik to flotte placeringer som nr. 3 og 5 i F1A og Christian fik en fjerdeplads i F1B. Så der er bestemt ikke grund til at skamme sig over den danske indsats!

Stort set de samme danskere tager til efteråret igen til Lost Hills, når der skal flyves VM. Til den tid får de igen hjælp af Walt Ghio, der i februar gjorde en stor og god indsats som hjælper for Christian og som vejleder for Steffen og ikke mindst Jes, når de to fløj med deres F1B-modeller. Walt har sagt ja til at være holdleder for det danske VM-hold. Og har ved samme lejlighed lige nævnt, at han to gange tidligere har været holdleder, dengang for det amerikanske hold. Ved begge lejligheder fik hans hold et verdensmesterskab. Han har indskærpet, at danskerne ikke må ødelægge den gode statistik ....!

 

Peter B. præsenterede et elektronisk system til tidtagning

Peter har i flere år med mellemrum argumenteret for at vi får indført et elektronisk tidtagningssystem, som kan eliminere behovet for tidtagere samt medvirke til en bedre og måske ligefrem hurtigere afvikling af vore konkurrencer.

Nu er systemet klar i en beta-udgave. Det hedder "Flight Reporter" og består af en central modtager, der skal være koblet på en computer. Desuden består systemet af en sender i hver model. Senderen har en række sensorer, som registrerer forskellige data fra modellen og sender dem til den centrale modtager.

Senderen er en lille, flad box, der i betaversionen kan monteres på de fleste større modeller. En senere mere produktionsegnet udgave vil kunne gøres så lille, at den kan være i F1S-modeller og alle større modeller.

Senderen sender oplysning om modellens højde, dens bevægelser og dens afstand fra startstedet.

Man starter senderen umiddelbart før man kaster modellen. Så rapporterer senderen starttidspunktet (når modellen kastes), efter 4 sek. kan den føle, om motoren i en F1C-model stadig kører (dvs. sladre om overrun), efter 30 sek. kan den føle, om motoren i en F1Q-model er stoppet. Den sender data hver 15/30 sekund og fortæller også, hvornår modellen er landet.

På computeren, som den centrale modtager er koblet til, kan man umiddelbart aflæse de data, som modellen sender - og efterhånden som konkurrencen skrider frem, vil resultaterne stå på skærmen.

Peter vil forsøge at få tre deltagere til at flyve med Flight Reporter-systemet til Jutland Heath Cup til juni i år, så det bliver afprøvet i praksis.

Flight Reporter systemet overflødiggør i høj grad tidtagere. Det betyder f.eks., at man kan tillade alle deltagere i en konkurrence at flyve samtidigt - Flight Reporteren kan håndtere op til 99 deltagere ad gangen.

Systemet kan også erstatte et DT-fly-off, idet man f.eks. kan lade modellens højde efter f.eks. 90 sekunders flyvning være bestemmende for placeringen under forhold, hvor man idag ville anvende DT-fly-off.

Glæd jer til at se systemet i praksis på Kongenshus Hede!

 

Hvem vil evt. forsøge at få gamle, bemærkelsesværdige modeller udstillet?

For en del år siden fik vi en række af Erik Nienstædts gamle modeller. Siden har vi fået modeller og udstyr efter andre modelflyvere. Tanken med at modtage modellerne var, at vi måske kunne få dem udstillet på Teknisk Museum eller på Flymuseet i Stauning. Men foreløbig er det ikke lykkedes.

På Klubmødet blev vi enige om at efterlyse nogen, som har tid og lyst til at forsøge at finde anvendelse for disse gamle modeller. Hvis ingen kan påtage sig opgaven, må vi opgive at bevare de gamle modeller.

 

 

Næste Klubmøde er på flyvepladsen

Nu længes dagene - solen står allerede op før kl. 7.00 og går om et par dage ned efter kl. 18.00. Og om føje tid kommer sommertiden, som lægger en time til aftenernes længde.

Så de næste Klubmøder vil finde sted på flyvepladserne - og i hvert fald på Flyvestation Værløse, som byder på mindst 700 meters længde at flyve på i den mest håbløse vindretning - og normalt noget over den dobbelte længde. Det er rigeligt til aftenflyvninger, når den værste termikaktivitet har lagt sig.

Så skulle der være en eftermiddag/aften med flyvevejr i april eller endnu længere henne på foråret og sommeren, så send en mail eller SMS rundt til alle dem, du kender i dit område og aftal at flyve sammen.

 

 

Svenske modelflyveblade gratis på nettet

Den svenske fritflyver David Thorsén har sendt en mail med oplysning om, at man gratis kan læse en større samling svenske modelflyveblade i pdf-udgave på nettet.

Åbn hjemmesiden http://modellflygnytt.se/gamla/2010/index.htm - og du vil finde læsestof til mange fornøjelige timer. Der er oldtimer-blade, linestyringsblade og det svenske Modellflygnytt.