• 26. oktober 2020

Indhold

Nyhedsbrev jan 2018

Fritflyvnings-Nyt 15. januar 2018

 

Sådan får du en FAI-Sportslicens for 2018

Som fortalt i tidligere nyhedsmails har der hidtil ikke været en procedure for, hvordan man skal få en gyldig FAI-Sportslicens efter at Kongelig Dansk Aeroklubs sekretariat lukkede ved udgangen af november sidste år.

Der er nu etableret en midlertidig procedure, som man kan benytte sig af, hvis man skal deltage i World Cup- eller andre konkurrencer i FAI-regi.

Man sender en mail til: hjalmar @ mail.dk

I mailen skal man skrive:

  • Sit navn
  • Sit DEN-nummer (det nummer der skal stå på modellen)
  • Sit FAI-ID-nummer (det står på sidste års sportslicens - hvis du ikke har haft en sportslicens tidligere, får du først  nummeret, når du får sportslicensen for 2018)

Mailadressen hjalmar @ mail.dk dækker over KDA's formand Hjalmar Nielsen, der indtil videre løser opgaven med sportslicenser.

 

 

Drone-nummer, hjemhentningsstickers mv.

Hvis du har problemer med at få lavet stickers til dine modeller - med navn, adresse, drone-nummer osv. - så kontakt Karsten. Karsten har kontakt med et firma, der laver nogle tydelige stickers for 6 kroner stykket - forudsat at man afleverer et trykklart forlæg - f.eks. som PDF-fil.

 

 

Repræsentantskabsmøde i Modelflyvning Danmark søndag den 18. marts

Hvis vi fritflyvere har behov for at stille forslag til repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark, skal forslagene indsendes rettidigt. Det betyder, at jeg skal have eventuelle forslag fra medlemmerne af Fritflyvning Danmark senest mandag den 12. februar på min mail.

Hvis der kommer forslag, sender jeg dem til vores bestyrelse, som skal vurdere, om vi ønsker at fremsætte de pågældende forslag.

Jeg regner med at deltage i repræsentantskabsmødet.

 

 

Hjemmesider - dansk fritflyvning er dårligt præsenteret på nettet

En af tankerne bag sammenslutningen af de tre modelflyveunioner til det samlede Modelflyvning Danmark var, at vi samlet havde flere muskler og større gennemslagskraft end vi havde som to meget små og én ret stor union.

Et besøg på Modelflyvning Danmarks hjemmeside viser imidlertid, at vi er meget langt fra at udnytte denne større slagkraft.

Man skal kende organiseringen inden for Modelflyvning Danmark, før man overhovedet kan finde noget om fritflyvning. Og når man har fundet det (klik på "Aktivitetsudvalg", klik på "Eliteudvalget" og så finder du et link til "Fritflyvning"), så finder man en række overvejende forældede opslag.

Nogen gør en behjertet indsats - man kan f.eks. finde Nyhedsmailen fra december 2017, og der er også kommet fritflyvningskonkurrencer med på kalenderen. Det er fint - men det er stadig uhyggelig svært at finde for en udenforstående, som måske søger oplysninger om, hvor og hvordan man får kontakt med danske fritflyvere.

Jeg har nu aftalt med sekretariatet, at jeg får adgang til fritflyvningsdelen af hjemmesiden. Jeg vil meget gerne tale med den eller dem, som hidtil har haft adgang og som har lavet de seneste opdateringer.

 

 

Elektro-seminar i Roskilde lørdag den 24. februar

Som oplyst i seneste Nyhedsmail finder årets første fritflyvnings-seminar sted i Roskilde lørdag den 24/2 fra kl. 14.00. Emnet er "Optimering af elektronikken i klasserne F1S/E36 og F1Q". Vi forventer at elektro-seminaret slutter sidst på eftermiddagen, hvorefter der bliver serveret lidt at spise - og røverhistorier fra de netop afholdte World Cup konkurrencer ved Lost Hills i Californien!

Dato og klokkeslet:  Lørdag den 24. februar fra kl. 14.00

Sted: Steffen, Roskilde

Tilmelding: Tilmelding snarest til Steffen

Angiv i tilmeldingen, om du ønsker at blive og spise med efter elektro-seminaret

Deltagergebyr:  Seminaret er gratis - du skal betale for maden

 

 

DM 2018 for indendørs-modeller søndag den 11. marts

I Nyhedsmailen fra december var der også indbydelse til Danmarksmesterskabet for indendørs fritflyvningsmodeller. Her er de væsentligste oplysninger igen:

Klasser: P-15, P-15 Classic (modellen skal være papirbeklædt) P-40, Peanut, Bostonian, Lillflygar'n, Lillflygar´n Classic (Modellen skal være beklædt med plastpose materiale)

A6, Easy-B (F1L), Living-Room-Stick/Mini Stick

F1D, F1D-begynder (F1M).

Alle klasser er velkomne, men der kan ikke påregnes præmier til andre klasser en ovennævnte.

Sted: Vejle Idrætscenter, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle

Tid: 11marts 2018 fra kl. 10 - ca. kl. 16.30. - Briefing præcis klokken 10.00!

Perioder: Disse er svære at bestemme på forhånd og vil blive fastlagt på briefingen.

Startgebyr: 50 kr. pr. deltager - uanset antal klasser. Betales på dagen. (Mobile Pay er mulig)

Tilmelding: ruben @ modelflyvning, eller via Facebook, gerne i god tid! (Det vil sige en uge før)

Konkurrenceledelse:  Bjarne og Ruben.

 

 

Flyvning på Flyvestation Værløse - og andre steder?

Igennem nogen tid har jeg holdt øje med vejret på diverse vejrtjenester, og når der blev lovet flyvevejr (og jeg selv havde tid til at tage til Flyvestation Værløse), har jeg sendt en mail eller SMS rundt til de nærmest-boende for måske at få dem med ud og flyve. Vi har så organiseret det sådan, at man meldte tilbage, hvis man var interesseret - og at jeg sendte besked ud, hvis vejret måske alligevel ikke var så godt, når dagen oprandt.

På den måde har vi haft en række fine flyvedage - senest mandag den 8. januar, hvor vi var tre, som nød en næsten vindstille dag. Karsten basistrimmede et par F1A-modeller, hvor han f.eks. lod den ene glide i over 5 minutter i den meget døde luft (han greb modellen 150 meter fra udløsningsstedet på 5:03!).

Vi blev enige om, at jeg for fremtiden skal skrive ud til alle fritflyvere, når vejret tegner godt. Så hvis ingen protesterer, vil I få en mail, når jeg regner med flyvevejr på Flyvestation Værløse. Hvis nogen føler sig generet af det, så giv mig besked. Af og til har jeg fået syrlige svar om, at der er nogen, som har et arbejde at passe ….

Andre kunne måske gøre noget tilsvarende - måske med andre flyvepladser som udgangspunkt?

 

 

Denne Nyhedsmail som PDF-fil

Jeg er blevet bedt om at vedhæfte herværende Nyhedsmail som PDF-fil. Det har jeg gjort - så kan interesserede måske lettere gemme den eller printe den ud og hænge den op på køleskabet - eller hvad man kunne have lyst til.