• 26. oktober 2020

Indhold

Nyhedsbrev 1 - 2016

Fritflyvnings-nyhedsmail nr. 1, 14-9-2016

 

Indhold

Velkommen til Modelflyvning Danmarks nyhedsmail om fritflyvning

Referat fra Klubmødet tirsdag 13-9-2016

Kalender

Kontakt

 

 

Velkommen til den nye fritflyvnings-nyhedsmail
På Klubmødet tirsdag 13-9 var der stor opbakning til ideen om at lave en nyhedsmail specielt om emner, der har interesse for de modelflyvere, der beskæftiger sig med fritflyvning. Ideen er, at nyhedsmailen udsendes efter behov, dog mindst ca. én gang om måneden.

Alle registrerede fritflyvere i Modelflyvning Danmark får nyhedsmailen tilsendt. Desuden er alle andre velkomne til at abonnere på den. Det er gratis - send en mail til fritflyvning(a)outlook.dk og bed om at komme på mailing-listen, hvis du er interesseret.

Konceptet for nyhedsmailen er taget fra det amerikanske SEN - at tilsendt relevant stof medtages i førstkommende nyhedsmail (redaktøren forbeholder sig ret til nænsom redigering og forkortelse). Nyhedsmailen bringer kun tekst, men det er muligt at indsætte links til relevante hjemmesider, hvor interesserede evt. kan finde supplerende materiale.

Nyhedsmailen skal ses som et supplement til Modelflyvenyt og Modelflyvning Danmarks hjemmeside (som andre er igang med at puste liv i for tiden).

Foreløbig fungerer jeg - Per Grunnet - som redaktør og udgiver af nyhedsmailen.

 

 

Referat af Klubmøde tirsdag den 13-9-2016

Mødet blev afholdt i Hillerød hos Henning. Der deltog ni medlemmer i mødet.

 

Punkt 1: Information om aktiviteter mv.

Per foreslog at etablere en nyhedsmail-service, så alle medlemmer og andre fritflyvnings-interesserede jævnligt blev informeret om, hvad der er værd at vide inden for vores interesseområde. Ideen vandt umiddelbart tilslutning - som man vil kunne se af denne mail.

Der blev skitseret nogle muligheder for også at udbygge mailen med henvisninger og links - f.eks. til Modelflyvening DK's hjemmeside, som Thomas R pt. arbejder på at aktivere og føre up-to-date.

Under punktet blev det også besluttet at fastlægge klubmøderne lidt længere frem i tiden, så folk bedre kan planlægge deltagelse i møderne. Det blev også vedtaget at flytte møderne rundt, så andre end Henning kan få lov at lægge hus til. Henning understregede, at vi altid er velkomne hos ham - det er vi meget glade for!

Se de kommende møder nederst i nyhedsmailen under kalender.

 

Punkt 2: Vores forslag til regelændringer til CIAM-mødet i april 2017

På mødet forelagde de fremmødte deres ideer til eventuelle regelændringer. Der var enighed om at udarbejde en bruttoliste, som derefter skal debatteres på et kommende Klubmøde, hvorefter evt. forslag skal vedtages på Landsmødet til november.

Her er bruttolisten af regelforslag, som på mødet blev fremsat med større og mindre entusiasme:

1.      Der er et generelt ønske om begrænsning af modellernes præstationer

2.      Forslag om bortfald af 20-sekunders reglen

3.      Forslag om bortfald af muligheden for et andet startforsøg

4.      Forslag om at udvide periodeantallet fra 5 til 7 perioder

5.      Forslag om kortere højstartsline i F1A - f.eks. 40 meter

6.      Et generelt forslag om at stille flere krav til konkurrence-afviklingen:

i.      Højere max-tid i de perioder, hvor der ikke er termik

ii.      Generelt flere flyvninger i termiksvage perioder

7.      Forslag om at begrænse antallet af modeller til f.eks. to pr. konkurrence

8.      Forslag om at afskaffe muligheden for gruppe-flyoff. Det blev praktiseret til EM i år, men gav en masse problemer

9.      Forslag om altimeter-måling af flyvningerne som supplement til tidtagere. Der er to versioner af dette forslag, et hvor man måler flyvehøjden efter f.eks. tre minutters flyvning (Peter B idé) og et hvor man se landingstidspunktet og derfor flyvetiden på altimeterudskriften (Allards forslag)

10.  Forslag om ændringer af modellernes størrelse og udformning for at begrænse præstationerne:

                        i.      Spændvidde-begrænsning til 200 cm i F1A, 150 cm i F1B og 200 cm i F1C

ii.      Fast areal-interval i F1C, f.eks. mellem 37 og 38 dm2

iii.      Disse ideer skal - i givet fald - realiseres over lang tid, og såvel udformning som                indfasning må styres af en eller anden arbejdsgruppe i FAI/CIAM-regi

11.  Forslag om sprængstykke i højstartslinen, så der er et max-træk i F1A-starter

12.  Forslag om reduceret gummivægt i F1B - f.eks. 20 eller 25 gram

13.  Forslag om reduceret max-vindhastighed, så man indstiller flyvningerne, hvis det f.eks. blæser mere end 6 m/sek i modsætning til de nuværende 9 m/sek

14.  Forslag om obligatorisk Energy Limiter i F1Q

15.  Forslag om reduktion af energien i F1Q til 3 joule/g

16.  Forslag om  at reducere den tilladte motortid i F1Q proportionalt med reduktionen i energi

17.  Forslag om at nedlægge klasse F1P i håb om at styrke F1J

18.  Forslag om at reformulere nogle afsnit i F1Q-reglerne, som er uforståelige

19.  Forslag om at pålægge konkurrence-arrangører at offentliggøre et afslutningstidspunkt for stævnerne, så man kan planlægge sin hjemrejse uden at risikere at gå glip af et evt. forsinket flyoff

20.  Endelig blev det foreslået, at vi tager en diskussion om, hvorvidt mesterskaber skal flyves i tre eller fire klasser. Altså om F1Q skal medtages som en fjerde klasse, eller om F1Q i givet fald skal erstatte F1C, som oplever kraftig tilbagegang i disse år. Under denne diskussion blev det nævnt, at der også er mulighed for at flyve F1C og F1Q samme dag, fordi deltagerantallet samlet næppe bliver større end f.eks. F1A-deltagertallet.

Ovenstående liste skal diskuteres på næste møde og senere på Landsmødet.

Nyhedsmailen står åben for indlæg fra medlemmer, der ikke deltager i Klubmøderne, så alle synspunkter kan komme på banen!

 

3. Fælles indkøb af materialer mv.

Jes skal meget snart bestille GPS-udstyr fra Fredric Aberlinck. Hvis nogen skal have ting med, skal de kontakte Jes hurtigst muligt.

Jes skal også bestille lys/"blinkere" til modeller (så de ses bedre). De koster 75 euro stykket, men hvis tilstrækkeligt mange bestiller kan prisen komme ned på 60 euro/stk. Kontakt hurtigt Jes …..

Per skal bestille bagkropsrør fra Mike Woodhouse/Free Flight Supplies. Skriv evt. ønsker til.

 

4. Fortællinger fra sommerens stævner

Her skal ikke refereres, blot nævnes at Steffen refererede sine og fem andres oplevelser i Polen et par uger tidligere, så man både kunne se og lugte det hele …. Mageløst ….

 

5. Eventuelt

Der blev udtrykt ønske om at få rundsendt Peter Bs og Allards forslag om altimetermålinger. Kan nogen sende Peters indlæg fra Free Flight News, så kommer de to indlæg med i næste nyhedsmail.

 

Karsten orienterede om, at han stopper som transportør og vedligeholdelseschef på "vores" resultattavle, der bliver brugt ved konkurrencerne i Sverige. Tavlen er for tung og arbejdskrævende og påtænkes erstattet af mindre print under kommende konkurrencer. Hvis nogen er uenige og vil overtage jobbet, skal de bare kontakte Karsten.

 

A propos Sverige, så er datoerne for konkurrencerne fastlagt under forudsætning af det svenske militærs godkendelse:

29/6 Swedish Cup,

30/6 Danish Cup,

1/7 Small Swedish Cup

2/7 Norwegian Cup.

3/7 sandsynligvis reservedag.

 

Fab Feb-konkurrencerne I Californien er netop blevet annonceret til perioden 11.-19. februar (med en trimmedag inden og en reservedag efter).

 

Der blev talt om beklædningsproblemer ved Ikarex-beklædning. Flere har haft problemer med kontaktlimen og den tilhørende fortynder.

Karsten anbefalede, at man prøvede at bruge Dana Kontaktlim Transparent og den tilhørende fortynder, der hedder Dana Lim Fortynder 9564, og som fås i ½ liters flasker. Kontaktlimen kan man købe overalt, mens man nok må regne med at skulle bestille fortynderen. Limen fortyndes 1:1, påføres tre gange - og så kan Ikarexen påsættes med et foliejern, fortæller Karsten.

 

Referent: Per Grunnet

 

 

Kalender

Torsdag 6/10 Klubmøde kl. 19.00 enten i Ringsted/Haslev-området eller i Nivå

Søndag 6/11 Landsmøde i Ringsted

Søndag 4/12 Julemøde kl. 11.00 på Kræmmermarken uden for Hillerød. Efter flyvning er der gløgg og æbleskiver og inspirerende modelflyvesnak hos Henning.

Tirsdag 10/1 2017   Klubmøde kl. 19.00

 

 

Kontakt

Send dine indlæg til nyhedsmailen til fritflyvning(a)outlook.dk