• 25. oktober 2020

Indhold

Fritflyvnings-nyhedsmail nr. 12 - 22.03.2017

Fritflyvnings-nyhedsmail nr. 12 - 22. marts 2017

 

Indhold:

·        Regelforslag til CIAM-mødet i april

·        Sommerens svenske World Cup-konkurrencer

·        Uofficielt nordisk mesterskab i F1S/E36

·        Vinkelmåler til indstilling af vinger og haleplaner

·        Kalender

 

Regelforslag til CIAM-mødet i april

Som meddelt i nyhedsmail nr. 11 blev forslagene, som er fremsendt til FAI's CIAM-møde debatteret på klubmødet hos Lars tirsdag den 21. marts.

Herunder kommer en gennemgang af forsamlingens indstilling til de enkelte forslag. Der bliver refereret til den officielle agenda, som netop er udsendt, og som er vedhæftet denne mail. Agendaen kan også findes på FAI's hjemmeside, www.fai.org.

Forslagene vedrørende fritflyvning kan findes fra side 27 til og med side 47. Der er rigtig mange forslag.

Forslagene er "nummereret" med et eller to bogstaver, der står helt til venstre før hvert nyt forslag. Ændringerne af reglerne er markeret ved overstregning af tekst, der skal slettes samt understregning og fed skrift på tekster, der skal tilføjes.

Der er fire muligheder for at tilkendegive sin mening: Man kan stemme JA - man kan stemme NEJ - man kan være LIGEGLAD - og man kan undlade at stemme. På klubmødet blev der stemt om flere af forslagene - her er resultatet:

a)       JA

b)       JA

c)        JA

d)       Undlader

e)       Undlader

f)         JA

g)        JA

h)       Undlader

i)         JA

j)         Undlader

k)        JA

l)         JA

m)     NEJ

n)       JA

o)       NEJ

p)       NEJ

q)       NEJ

r)        NEJ

s)        NEJ

t)         Undlader

u)       NEJ

v)        JA

w)      NEJ

x)        NEJ

y)        JA

z)        NEJ

a-a) JA

a-b) JA

a-c) JA

a-d) JA

a-e) JA

a-f) JA

a-g) JA

a-h) JA

a-i) JA

a-j) Trækkes tilbage (dansk forslag)

a-k) NEJ

a-l) JA

a-m) JA

a-n) JA

a-o) NEJ

a-p) Undlader

Denne gennemgang giver selvfølgelig kun mening, hvis man samtidig kan se de enkelte forslag.

 

Hvis du ønsker noget andet end ovenstående

Hvis du ikke er enig i, at Danmark skal stemme som beskrevet ovenfor, skal du sende en mail til Karsten, der sammen med Peter vil forestå den endelige redigering af vores indstilling til fritflyvnings-forslagene. Giv også en begrundelse for, at indstillingen skal være anderledes.

Karsten og Peter vil give Modelflyvning Danmarks deltager i CIAM-mødet vores indstilling med til fritflyvnings-forslagene, og vores deltager vil forsøge at påvirke afstemningerne, så vi opnår det resultat, som vi ønsker.

 

World Cup-konkurrencerne i Sverige til sommer

Mange har nok hørt, at de tre World Cup-konkurrencer Swedish Cup, Danish Cup og Norwegian Cup denne sommer ikke kan afholdes på Rinkaby-feltet som sædvanligt. Nu har vore svenske venner imidlertid fundet en ny flyveplads, der måler ca. 7x4 km, og som ligger på Öland ud for den svenske by Kalmar. Pladsen er flad og bevokset med naturligt forekommende planter - altså lidt i stil med vores egen Kongenshus Hede. Der er dog den forskel, at under det øverste 5-10 cm tykke lag jord med bevoksning ligger der svensk granit.

Det er kort sagt ikke helt ligetil at slå pløkke i "jorden" på Öland.

Man kommer til Öland ved at køre over en bro fra Kalmar. Der er ca. fire timers kørsel fra Øresundsbroen til Kalmar. Der er faktisk også god togforbindelse fra København til Kalmar, hvis man foretrækker den kollektive transport. I så fald slipper man for de parkeringsproblemer, som svenskerne forudser ved flyvepladsen på Öland.

Terrænet er ikke helt let at gå i, og man skal være forberedt på at slæbe modeller og udstyr fra parkeringsområdet og ca. 1 km ind på flyvepladsen, hvis vindretningen er uheldig. Der må ikke anvendes nogen form for køretøjer i området, da naturen er sårbar. Til gengæld er pladsen altså meget stor og meget flad.

Mörbylånga er den by, der ligger nærmest flyveområdet. Der er mange campingpladser, bed & breakfasts og hoteller på Öland, da det er et af Sveriges populæreste ferieområder. Öland byder på mange oplevelser og nogle fantastiske badestrande.

Programmet for modelflyvning er som tidligere annonceret:

Torsdag den 29. juni afholdes Swedish Cup

Fredag den 30. juni afholdes Danish Cup

Lørdag den 1. juli afholdes Small Swedish Cup

Søndag den 2. juli afholdes Norwegian Cup

Tilmelding og yderligere information på hjemmesiden:

www.norbergsfk.se/Alltomklubben/Arbetsrum/SwedishCup/

 

Uofficielt nordisk mesterskab i klasse F1S/E36

Ovenstående konkurrence har også været i farezonen pga. forbuddet mod at afholde den på Rinkaby-feltet. Den bliver imidlertid også afholdt på Öland, og der kommer en officielt indbydelse i løbet af forhåbentlig ganske kort tid. Konkurrencen bliver fløjet lørdag den 27. maj.

Da det uofficielle mesterskab blev fløjet sidste år, gjorde de danske deltagere rent bord i toppen, idet Christian vandt med Jens-Ole og Peter B lige i hælene på en delt andenplads. I år har svenskerne lovet at gøre bedre modstand, så der dukker forhåbentlig mange danske deltagere op, så vi kan gentage successen!

 

Vinkelmåler til indstilling af vinkler på vinger og haleplaner

Man kan for under 20 dollars købe en vinkelmåler, som kan bruges til at indstille indstillingsvinklen på en vinge eller et haleplan. Christian har købt en, som han er meget begejstret over. Se den her:

www.banggood.com/TL90-LCD-Digital-Pitch-Gauge-For-ST250-800-Flybarless-Helicopter-p-91564.html

 

Næste Klubmøde

På klubmødet hos Lars den 21. marts blev det besluttet at vente med flere klubmøder til efter VM. Det betyder, at næste klubmøde først bliver annonceret i august, og at et væsentligt punkt på mødet bliver en frisk rapport om den danske indsats til VM.

 

Kalender

27/5                  Uofficielt nordisk mesterskab i F1S/E36 på Öland, Sverige

3-4/3                DM og "Heath Cup" på Kongenshus Hede (OBS: Kun én dag)

29/6                  Swedish Cup, Öland, Sverige

30/6                  Danish Cup, Öland, Sverige

1/7                    Small Swedish Cup, Öland, Sverige

2/7                    Norwegian Cup, Öland, Sverige

 

Kontakt:

Send stof til nyhedsbrevet til redaktøren Per