• 26. oktober 2020

Indhold

Nyhedsbrev 13 - 2017

Fritflyvnings-nyhedsmail  nr. 13 - 09.06.2017

 

Tilmelding til Scandinavian Cup i Sverige fra 29/6 til 2/7

I ovenstående periode kan du deltage i følgende konkurrencer:
Torsdag den 29. juni - Swedish Cup
Fredag den 30. juni - Danish Cup
Lørdag den 1. juli - Small Swedish Cup
Søndag den 2. juli - Norwegian Cup

Swedish, Danish og Norwegian Cup er tre World Cup-konkurrencer, der alle har briefing kl. 07:00 om morgenen, første periode (af i alt fem) er planlagt til start kl. 08:00 (men afhænger selvfølgelig af vejr og vind).
Small Swedish Cup starter kl. 12.00 og afvikles med fire perioder (i nogle klasser 8) samt evt. flyoffs.
Læs mere om konkurrencerne på hjemmesiden:
www.norbergsfk.se/Alltomklubben/Arbetsrum/SwedishCup/

Alle konkurrencerne afholdes i år på en meget stor plads - "Alvaret" - i den sydlige del af Øland, der ligger på Sveriges østkyst ud for byen Kalmar. Man kører til Kalmar, hvorfra man kan køre til Øland over en bro. Øland er ca. 120 km lang i nord-sydlig retning, og Alvaret ligger 15-20 km syd for broen til Øland.
Alvaret er et fredet område, der måler ca. 4x7 km. Arealet er omgivet af hegn, og der går kvæg på området, men arrangørerne sørger for, at kvæget holdes væk fra de områder, der bliver brugt under konkurrencerne.
"Jorden" under Alvaret er lavet af kalksten, der nogle steder ligger blottet og andre steder er dækket af et tyndt lag muld, hvor der vokser spredte, lave buske. På mange måder minder området om Kongenshus Hede, dog er Alvaret meget fladere. Der er kun ganske små niveauforskelle, og horisonten er nogenlunde ens i alle retninger. Derfor skal man være meget omhyggelig med at tage præcise pejlinger, hvis man hurtigt skal finde sin model igen.
Det er trættende at gå på Alvaret. Den hårde undergrund sætter sig i benene, og hvis man er lidt uheldig skal man forcere både stendiger og elektriske hegn - enkelte endog med pigtråd.
Til gengæld for disse anstrengelser får man en enorm flyveplads med en jævn overflade, der sikrer nogenlunde hvirvelfri luft, selvom vinden skulle komme op i hastighed.

Tilmelding til konkurrencerne skal ske til Robert Hellgren - skriv en mail til ham om hvilke klasser og konkurrencer, du vil deltage i.
Startgebyrerne kan ses på hjemmesiden for konkurrencerne. Der skal betales om morgenen inden konkurrencernes start.

 

Uofficielt nordisk mesterskab i klasse E36/F1S

Fredag den 26. maj blev det uofficielle nordiske mesterskab i E36/F1S afholdt på Alvaret på Øland - altså den plads, hvor Scandinavian Cup skal afholdes.
Kun to danskere deltog - Christian og Per. Christian var forsvarende mester, mens Per kun skulle forsvare en sjetteplads fra sidste år.
Vejret var ret blæsende - vinden svingede fra ca. 4 m/sek. i den første periode og så hurtigt op til 6-7 m/sek. i de sidste tre perioder.
Det viste sig, at luften var dejligt "glat" uden turbulens på trods af den rimeligt høje vindhastighed. Det var let at flyve, så vores største problem var nogle lange og ret anstrengende hjemhentninger.
Christian fortsatte, hvor han slap sidste år - max-flyvninger - helt frem til femte periode, hvor han havde sat termikbremsen på 90 sek., og hvor højden ikke var tilstrækkelig til en sidste max-flyvning. Per maxede også - dog ikke i fjerde periode, hvor modellen endte på ryggen og derefter dykkede næsten hele vejen ned igen, hvor den landede på 39 sek. efter et par stall. Christian gentog dermed sejren fra sidste år, mens Per forbedrede til en tredieplads lige bag Martin Larsson på andenpladsen.