• 24. november 2020

Indhold

Nyhedsbrev 18 2017

Fritflyvnings-Nyt 05.10.2017

 

Klubmøde onsdag den 3. oktober hos Steffen.

Kun fem medlemmer havde fundet frem ad den kringlede vej til Steffens smukke bolig ved Roskilde Fjord denne aften, hvor fuldmånen kastede et dramatisk lys over landskabet.

Det var dog på forhånd blevet understreget af adskillige, at deres fravær ikke skulle opfattes som manglende lyst til at deltage -  de havde bare andre forpligtelser.

Der blev talt om sommerens oplevelser ved konkurrencer i udlandet. Peter B fortalte om sin og Toms tur til hyggekonkurrencen "Ved møllen" i Frankrig og om den videre tur til World Cup-konkurrencen i Poitou. Begge dele værd at rejse efter.

Steffen fortalte om sin tur til Makedonien i den forgangne weekend, hvor der blev fløjet to World Cups på Prilep-flyvepladsen. Den første konkurrence gav gode resultater for de tre danske deltagere - Jes fik trediepladsen, Steffen blev nr. 4, og Peter R endte omkring 10.-pladsen af de i alt 30-35 deltagere i F1A. Jes lavede sin dårligste start længe i sidste flyoff-runde - ellers var han nok kommet højere op på listen.

I den anden konkurrence glippede det desværre for alle vore tre udsendte. De fik til gengæld lejlighed til at overvære et mageløst flyoff om aftenen få minutter før mørket faldt på. For konkurrenceledelsen havde besluttet at gå direkte til 10-minutters flyoff for de ca. 10, der havde fuld tid efter de indledende runder. Og for at sikre, at ingen nåede max-tiden, havde man så lagt flyoff-perioden så sent som muligt.

Det så da også ud til at lykkes - i den blikstille luft lå alle modellerne og sank langsomt lige over hovederne på deltagerne og tilskuerne. Men efter et par minutter skete der noget - hele bundtet af modeller blev suget op i en gigantisk termikboble, så alle i flyoff'et fik max! En af deltagerne kunne bagefter fortælle, at hans model var D/T'et i 800 meters højde, og at den havde været over 10 minutter om at komme ned. Den landede 100 meter fra det sted, hvor den var blevet udløst!

Det betød, at et afgørende flyoff skulle flyves mandag morgen - men da var de danske deltagere allerede hjemme igen!

Oven på dette drama gik snakken videre til praktiske detaljer:

Hvad betyder drone-reglerne for os?

Dækker vores forsikring efter at de nye drone-regler er trådt i kraft?

Det første vil jeg (Per ) fortælle om på vores kommende Landsmøde.

Det andet vil Karsten undersøge og om muligt orientere om på Landsmødet.

Steffen fortalte om det kommende møde i Eliteudvalget under Modelflyvning Danmark og om hvilke muligheder vi skal holde øje med. - Se herom længere nede i denne mail.

Endelig drøftede vi, hvilke emner man kunne tage op på et eventuelt fritflyvnings-seminar i stil med dem, vi tidligere har afholdt.

Vi kom frem til, at man kunne lave et møde med flere emner - det kunne f.eks. være ting som:

·        Et hurtigt loddekursus

·        Et kursus i den optimale brug af iCare-GPS-systemet

·        Et kursus i at beklæde med Ikarex og mylar

Elektroflyverne kunne godt tænke sig et seminar, hvor nogen med forstand på det fortalte om optimering af børsteløse motorer og deres elektroniske fartregulatorer (ESC'er).

Der blev snakket om mange andre ting - vi havde en særdeles hyggelig aften!

 

Møde i Eliteudvalget den 29. oktober

Steffen er fritflyvernes repræsentant i Eliteudvalget, som holder møde den 29. oktober, hvor der skal lægges budget for 2018. Ved den lejlighed afsættes der et beløb til refusion af deltagerudgifter ved internationale mesterskaber i de respektive klasser.

På mødet skal man også afslutte udbetalingerne til aktiviteter i 2017. På dette budget står der stadig et beløb til støtte af aktiviteter, der på sigt kan forbedre danske modelflyveres præstationer ved internationale stævner. Det er penge, der f.eks. kan bevilges til kurser, til afprøvning af nye ideer og den slags.

Hvis du har projekter af den karakter, så kontakt Steffen snarest og forelæg dine ideer, så de kan komme i betragtning.

 

 

Fritflyvnings-konkurrence på Flyvestation Værløse søndag den 29. oktober

Sådan kommer du ind:
For enden af den vej, der hedder "Sandet", ligger en stor parkeringsplads. Derfra vil vi  køremodelkasser og andet udstyr ind på flyvestationens område.  Generelt er bilkørsel i området er forbudt, men vi  har fået tilladelse til at køre én bil ind.
Alle der kommer fra kl. 9.00 til 9.45 vil få deres ting transporteret ud til startstedet. Vi må ikke transportere personer, så man må gå (eller cykle, hvis man medbringer en cykel/elcykel)
. Startstedet  kan ligge op til halvanden kilometer fra parkeringspladsen.

Briefing  ved startstedet kl. 10.00
Hvis vejret tillader det, vil vi afvikle fem perioder  à 1 times varighed, så evt. fly-offs kan afholdes ved 16-tiden.
 Max-tiderne fastsættes efter forholdene.
Klasser:  E36/F1S, F1A, F1B, F1Q, F1H, chuckglider
Tilmelding  til Per  - senest fredag den 27/10.
I tilfælde af dårligt vejr aflyses stævnet pr. mail senest lørdag aften den 28/10.
Deltagelse  i konkurrencen er gratis.


Landsmøde i Fredericia søndag den 5. november
Formanden, Karsten har udsendt indkaldelse til Landsmødet fornylig. Med indkaldelsen er også fremsendt dagsorden, ligesom evt. forslag indkaldes senest 14 dage før Landsmødet - dvs. at de skal være formanden i hænde senest lørdag den 21. oktober.

Kommende Klubmøde
Næste Klubmøde skal afholdes i december måned. Hvis det er muligt, vil vi forsøge at lave den sædvanlige kombination af flyvning og efterfølgende møde med lidt julehygge. Datoen er ikke fastlagt endnu - den bliver annonceret i en kommende nyhedsmail.