• 22. oktober 2020

Indhold

Nyhedsbrev 2 - maj 2020

Fritflyvnings-nyhedsmail - 20. maj 2020

Aflysning af de tre konkurrencer på Öland i sommer

Arrangørerne af Swedish Cup, Danish Cup og Norwegian Cup, der tilsammen udgør Scandinavian Free Flight Week, har besluttet at aflyse konkurrencerne i år.

Per Findahl, der samler trådene bag de tre konkurrencer, vurderer, at de svenske corona-restriktioner vil forhindre gennemførelsen af konkurrencerne på de planlagte datoer, idet der tidligst sker lempelser af restriktionerne fra 15. juli - altså et par uger efter de annoncerede datoer. Det vil være usikkert, om man kan finde et senere tidspunkt at afholde konkurrencerne - og dermed er konsekvensen, at de tre stævner bliver aflyst.

Forhåbentlig kan konkurrencerne genoptages som World Cup konkurrencer i 2021.

 

Ny konkurrence-aktivitet i Danmark, foreløbig for resten af 2020

For at få fløjet og trænet har Karsten og Steffen udviklet et konkurrence-koncept, som alle fritflyvere opfordres til at benytte sig af.

Det er meget enkelt - alle kan invitere til en konkurrence ved at udsende en indbydelse med oplysning om dato, tidspunkt for første periode samt flyveplads og mødested.

Imdbydelsen skal udsendes til samtlige fritflyvere i Modelflyvning Danmark - man kan sende den til alle, der modtager denne nyhedsmail.

Den der indbyder, er konkurrenceleder og fastsætter startsted, max-tid, periodeantal mv. Deltagerne tager tid på hinanden.

Deltagerne afleverer efter sidste flyvning deres resultater til konkurrencelederen, der snarest muligt sender de komplette resultater til Udtagelseskomiteen og til fritflyvnings-formanden.

Den første konkurrence er allerede afholdt - se herunder. Der kommer forhåbentlig mange flere - send også, selvom der kun er én deltager. Det hele tæller …..

 

Træningskonkurrence onsdag 20. maj på Flyvestation Værløse

I alt tre deltagere mødte op på flyvestationen i fuldkommen enestående dejligt flyvevejr. Vinden skiftede med termikken, solen bagte, og termikken var kraftig og lunefuld. Vi var nødt til at flyve fra midten af pladsen, da det var umuligt at sige, hvor modellerne fløj hen. Max-tiden blev sat til 120 sek.

Her er resultaterne:

F1A: 1. Karsten Kongstad 120 - 105 - 64 - 120 - 104 sek.

F1Q: 1. Per Grunnet 120 - 120 - 120 - 120 - 120 sek.

F1S: 1. Per Grunnet 120 - 120 - 120 - 120 - 120 + fly-off 120 sek.

         2. John Mau 101 - 120 - 120 - 94 - 77 sek.

John fløj med en model han i dagens anledning havde fået af Per. John viste et stort talent for at lave perfekte kast. Han var ikke helt heldig med termikken, selvom modellen kom godt op.

 

Husk venligst tilmelding til DM for fritflyvningsmodeller 13. juni 2020

Det er stadig med stor glæde og fornøjelse at invitere til Danmarksmesterskaberne i Fritflyvning 2020. Med forbehold for fortsat forsamlingsforbud er det planen, at mesterskaberne afholdes  lørdag den 13. juni 2020 på Kongenshus Mindepark.

Der vil blive fløjet i klasserne F1A, F1B, F1H, F1S, F1Q og P-30.

Briefing  med nærmere angivelse af startsted vil finde sted kl.  10

Det forventes, at første flyvning starter kl. 10.30 og at der flyves 5 runder af 75 minutters varighed.

Skulle vejret drille den 13. juni, vil konkurrencen blive flyttet til søndag den 14. juni, såfremt vejret tillader det.

Husk venligst tilmelding inden 9. juni. Send venligst din tilmelding til Leif Nielsen på mail:  Landlyst@nielsen.tdcadsl,dk.

I tilfælde af udsættelse/aflysning som følge af smittefare eller dårlige vejrprognoser, vil alle tilmeldte deltagere få tilsendt en email.

Vel mødt, Leif Nielsen 

 

Aktiviteter for Fritflyvning Danmark

13/6          Danmarksmesterskaber, Kongenshus Hede - se indbydelse ovenfor

  2-5/7         Scandinavian Free Flight Week, Alvaret, Öland - AFLYST

Uge 28      Taulovklubbens sommerlejr, Hjelm Hede

30/8          Nordisk mesterskab i klasse F1S/E-36, Bollerup, Sverige