• 29. september 2020

Indhold

Nyhedsbrev 2 - mar 2019

Fritflyvning - Nyhedsmail 19. marts 2019

 

Repræsentantskabsmøde i Modelflyvning Danmark søndag 17. marts

Vi havde tre deltagere til Repræsentantskabsmøde i Modelflyvning Danmark - formand Per, fritflyvnings-redaktør Lars og Carl Emil, der gerne ville med for at se, hvordan den slags foregår. Der deltog desuden knap 100 repræsentanter fra MDKs mange klubber.

Repræsentantskabsmødet bliver grundigt refereret i næste nummer af Modelflyvenyt, som udkommer midt i april måned. Her er blot nogle observationer fra mødet af særlig interesse for Fritflyvning Danmarks medlemmer.

 

Medlemsrekord

MDK havde præcis 5.346 medlemmer om formiddagen, hvor repræsentantskabsmødet startede. Det er imponerende mange, idet alle medlemmer, som ikke havde betalt kontingent for 2019 netop var blevet slettet af medlemslisten. MDKs sekretariat fortalte, at der pt. tilmelder sig ca. tre medlemmer pr. dag, så man forventer, at vi passerer 6.000 medlemmer i løbet af 2019.

Af de 5.346 medlemmer er godt halvdelen klubmedlemmer, mens omkring 2.000 af medlemmerne ikke har angivet, at de hører til i en klub. Sandsynligheden taler for, at mange af disse 2.000 er drone-flyvere, der har meldt sig ind for at være dækket af vores kollektive ansvarsforsikring.

 

Ingen puljemidler i 2019 - men penge til juridisk hjælp

Formanden Lars Kildholt supplerede sin årsberetning fra Modelflyvenyt 1/2019 med en række bemærkninger. Blandt andet at bestyrelsen i 2019 ikke vil afsætte puljemidler. Man havde fundet, at en række klubber havde haft svært ved at bruge de midler, de var blevet lovet, samt at alt for mange af puljemidlerne var blevet anvendt til at anskaffe havetraktorer og lignende udstyr, som klubberne måske burde kunne finansiere selv.

Til gengæld var bestyrelsen meget tilfreds med MDKs indsats i en række sager, hvor man gennem juridisk rådgivning havde haft held med at hjælpe klubber med tilladelse til at beholde flyvepladser.

 

KDA - smertensbarnet

I Danmark skal man være tilknyttet Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) for at kunne deltage i den internationale luftsportsorganisation FAI's arrangementer (VM, World Cup-stævner mv.). MDK har derfor ønsket et styrket KDA, idet vore medlemmer er flittige deltagere i internationale stævner. Men KDAs øvrige medlemsorganisationer (svæveflyveunionen, faldskærmsunionen osv.) ønsker at reducere KDA til det mindst mulige for derved at spare udgifter.

Derfor er KDAs opgaver blevet fordelt mellem medlemsorganisationerne, således af MDK har fået alt vedrørende konkurrenceflyvning uddelegeret. En del af opgaverne varetages af vores sekretariat, mens andre opgaver bliver lagt i hænderne på diverse udvalgsformand og lignende.

 

Ny hjemmeside er stadig på vej

MDKs nye hjemmeside er kommet noget tættere på virkeliggørelse, men der er stadig noget arbejde tilbage, før den kan gå i luften og erstatte den gamle side. I øjeblikket fungerer den nye side på adressen www.modelflyvningdanmark.dk i en ukomplet udgave. Hvis man klikker sig ind, vil man få et indtryk af den kommende side - men man vil også hurtigt fornemme, at siden ikke er færdig.

Peter Skotte fra bestyrelsen håbede, at den nye hjemmeside vil være færdig i løbet af sommeren.

Når siden er færdig, vil der blive afholdt et seminar, hvor interesserede kan få et kursus i at lægge emner op på hjemmesiden.

 

Eliteudvalget bliver styrket økonomisk

Erik Dahl Christensen fortalte lidt om Eliteudvalgets arbejde. Han fortalte blandt andet, at man vil forsøge at flytte fokus fra blot at forsøge at opfostre nogle vindere til at se lidt bredere på mulighederne for at gøre vore dygtige konkurrenceflyvere endnu bedre. Herunder vil han også forsøge at arbejde på at sikre, at der bliver flere konkurrenceflyvere.

Med en forøgelse på ca. 30% af Eliteudvalgets budget i 2019 står udvalget klar til at støtte landshold og eliteaktiviteter mere effektivt end hidtil.

I et lokale ved siden af mødelokalet var en række konkurrencemodeller udstillet. Lars og jeg havde en F1A-model, en F1Q-model og to F1S-modeller med. I pauserne i dagens løb var mange af deltagerne forbi og se de udstillede modeller (der var også linestyrings- og radiostyringsmodeller) og få en snak med os, som havde fløjet med dem. Lars og jeg havde fat i ret mange, som fik hørt lidt om fritflyvningens velsignelser!

 

Et møde præget af ro, samarbejde og overskud

Bestyrelsen blev genvalgt - regnskabet blev godkendt - budgettet blev vedtaget - og mødet kunne rundes af med nogle få indlæg under "Eventuelt".

Bonus-info fra punktet "Eventuelt": Allan Feld fra Hobbyudvalget gjorde opmærksom på, at hans udvalg havde midler, som man gerne så brugt i en god sags tjeneste. Så hvis vi har behov for tilskud til møder og arrangementer, vil det være en god idé at søge Hobbyudvalget om støtte.

Chris fra sekretariatet fortalte, at de mindre klubber har mulighed for at benytte en indbo-forsikring, som er indbygget i vores ansvarsforsikring. Hvis vi f.eks. oplever tyveri fra et depot eller et klublokale, kan denne forsikring muligvis dække!

Herefter kunne mødet rundes af med nogle afsluttende ord fra formanden, der takkede for et godt møde, som var præget af samarbejdsvilje, opbakning til vores fællesskab og godt humør!

 

 

Husk at få en FAI-sportslicens, hvis du skal flyve udenlands i 2019

Hvis du skal flyve konkurrencer uden for Danmark i 2019, skal du huske at medbringe en gyldig FAI-sportslicens.

Sportslicensen er dokumentation for, at du er tilmeldt en national aeroklub, som er medlem af det internationale luftsportsforbund FAI, der sikrer at internationale konkurrencer gennemføres efter de gældende regler, og med tilstrækkelig forsikringsdækning i tilfælde af uheld.

Hvis du er medlem af Modelflyvning Danmark, er du forsikret og vil derfor kunne blive registreret som "lovlig" konkurrencedeltager også i udlandet.

Ansøg om FAI-sportslicensen ved at sende en mail til: hjalmar  (a) mail.dk

I denne mail skal du bede om at få tilsendt en blanket, som du kan bruge til at ansøge om FAI sportslicens for 2019.

Når du har fået blanketten, sender du den retur i udfyldt stand. Så kommer din sportslicens hurtigt derefter.

 

 

Bygge-hygge-flyve weekend for indendørsmodeller

Ruben - en af vore arrangører af indendørs-DM - har efter en samtale med Eliteudvalgets formand Erik Dahl Christensen sendt følgende idé-oplæg til nyhedsmailen:

 

Hvad om der blev indbudt til en "Bygge-hygge-flyve"-weekend i oktober eller november, inden det planlagte indendørsstævne på Sjælland i november/december 2019?

Erik har mulighed for at låne/leje lokaler og hal på en skole midt på Fyn.

Vi tænkte:

Ankomst fredag aften eller lørdag formiddag.

Bygge en, to eller tre modeller i løbet af lørdagen og så trimme/flyve konkurrence søndag.

Af modeller har vi A6, Lill'flygaren, P15/P40, Letflygar'n og en simpel Peanut på banen.

Meningen er, at alle får mindst én flyveklar model med hjem.

Vi tænkte at indbyde alle med bare en lille smule interesse for modelflyvning og derved give dem en forsmag på, hvad konkurrence er.

Vi vil ikke skele til, hvad folk ellers fordriver tiden med af modelflyvning. Vores idé er, at bare det at deltage i en ganske uformel konkurrence måske kan give lyst til at deltage i andre konkurrencer, ikke nødvendigvis kun fritflyvning.

Forplejningen vil sandsynligvis kunne klares på skolen - der må være et skolekøkken med faciliteter til en omgang pasta med kødsovs.

Hvad siger du/I til den idé? Er nogen interesseret i at være med?

 

Ja - hvad siger I? Send gerne en mail til pergrunnet (a) hotmail.com, hvis du er interesseret i at være med som deltager og/eller hjælper. Hvis nogle stykker melder sig som hjælpere, vil vi sætte projektet i søen og lave en kampagne i Modelflyvenyt for at samle deltagere til arrangementet!