• 22. oktober 2020

Indhold

Nyhedsbrev 2 - nov 2019

Fritflyvnings-nyhedsmail - 16. november 2019

 

Referat af Landsmødet søndag den 10. november 2019

 

 1. Valg af dirigent

Steffen Jensen blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at mødet er indkaldt efter vedtægterne, og gav ordet til Formanden.

 

 1. Årsberetning for 2019

Årsberetningen står efter referatet i denne nyhedsmail.

 

 1. Bestyrelsens økonomimedlem gennemgår regnskabet

Regnskabet som er godkendt af revisorene blev fremlagt. Ingen bemærkninger. Forslaget er tidligere rundsendt til medlemmerne.

 

 1. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen har ingen forslag.

 

 1. Forslag fra medlemmerne

Rasmus Ernst stillede forslag om fremover kun at benytte en revisor. Forslaget blev ikke vedtaget.

 

 1. Forslag til budget for 2020

Budgetforslaget fremlagt, diskuteret og godkendt. Budgetforslaget er tidligere rundsendt til medlemmerne.

 

 1. Distriktsleder forelægger konkurrencekalenderen

Indendørs DM, 9. februar

Jutland Heat Cup, 30. maj

DM 31. maj (reservedag 1. juni)

Danish Cup, 3. juli

Uge 28 - Taulov-klubbens sommerlejr ved Hjerl Hede

 

 1. Valg af bestyrelse

Per Grunnet - formand

Steffen Jensen - næstformand

Thomas Røjgaard - økonomimedlem

Lars Buch Jensen - fritflyvningsredaktør

Peter Buchwald - CIAM technical expert

Peter Rasmussen - distriktsleder

 

 1. Valg til udtagelseskomiteen

Steffen Jensen (formand)

Hugo Ernst

Lars Buch Jensen

Christian Schwartzbach

Peter Buchwald

Peter Rasmussen

 

 1. Valg af to revisorer

Rasmus Ernst

Jørgen Korsgaard

 

 1. Eventuelt
 • Landsholdssamling 11. og 12. januar. Inviter F1Q-folk og undersøg om de kan få lov at holde et indlæg!
 • Debat om Modelflyvning Danmarks hjemmeside Vi laver et oplæg! Peter Buchwald og Per er penneførere
 • Seminar: F1B/propeller/gummi/termiksøgning fra jorden. Forslag til indlægsholdere Walt Ghio eller Dag Edvard Larsen? Når kalenderen er kendt undersøger Steffen om Walt kommer til Europa
 • Forslag til projekter forøgelse af aktivitetsniveauet: "Makers fair" arrangementer med bygning af småmodeller fx på Værløse eller "Science fair". Årlig dag med papirflyvere i Helsingør. Modelflyvningens dag?
 • Kritik af Modelflyvenyt, via Erik Dahl sikres aktualitet for referater
 • Vegar Nereng har efterlyst "samarbejdspartnere" til at arrangere stævner på Mjøsa. Steffen har efterfølgende været i kontakt med Vegar, og meddelt at vi muligvis gerne vil være arrangører at et World Cup stævne deroppe i 2021, afhængigt af dette års erfaringer på Öland.
 1. Fastlæggelse af tid og sted for næste Landsmøde

Dato: 8. november 2020 i enten Vigersted eller "Jylland" gerne som kombi-arrangement med indendørstræning

 

Udtagelse af landshold til 2020

Under landsmødet afholdt udtagelseskomiteen møde, og udtog disse landshold til EM i Nordmakedonien:

 

F1A:

 1. Jes Nyhegn
 2. Leif Nielsen
 3. Peter Rasmussen
 4. Lars Buch Jensen
 5. Steffen Jensen
 6. Marius Nyhegn
 7. Karsten Kongstad

Efter udtagelsen har Leif meddelt at kan ikke ønsker at udnytte sin plads, så Lars tilbydes at træde ind på holdet.

 

F1B:

1.       Christian Schwartzbach

2.       Jes Nyhegn

3.       Steffen Jensen

 

Til Junior VM 2020 (Frankrig?) udtog man i F1A:

 1. Marius Nyhegn
 2. Carl Emil Damsbo

 

 

Årsberetning for Fritflyvning Danmark 2019

 

Fritflyvning Danmark og Modelflyvning Danmark (MDK)

Fritflyvning Danmark er organiseret som en klub under vores samlede forening, Modelflyvning Danmark (MDK).

MDK har så vidt jeg ved over 5.500 medlemmer i øjeblikket. Det store medlemstal skyldes dels omkring 3.000-3.500 traditionelle modelflyvere (RC, CL og FF). Dertil kommer mellem 2.000 og 2.500 droneflyvere, som primært har meldt sig ind for at være dækket af vores kollektive ansvarsforsikring.

 

Derfor er økonomien i MDK fortsat god - rigtig god endda. Der er penge til rigtig meget, hvilket vi bl.a. har haft glæde af i år, hvor Eliteudvalget har afsat et rigtig pænt beløb til fritflyvnings-mesterskaber. Budgettet for 2020 ser også særdeles generøst ud, så landsholdsdeltagerne til EM næste år kan også regne med et stort tilskud.

 

Der bliver stadig brugt rigtig mange penge på Modelflyvenyt, penge som tilsyneladende kun bliver brugt på tykt, blankt papir, flotte farver og andre tekniske såkaldte forbedringer.

Jeg har tidligere efterlyst en gennemgribende opgradering af bladets indhold, men der er intet, som tyder på, at dette ønske bliver opfyldt.

 

Vi kan selvfølgelig selv gøre noget - nemlig skrive mere til bladet. Det har dog været vanskeligt at samarbejde med Modelflyvenyts redaktør, der ikke nødvendigvis har været imødekommende ved til at prioritere vores bidrag efter vore ønsker.

 

Modelflyvning Danmarks sekretariat er efter sigende voldsomt belastet af arbejdspresset med de mange nye medlemmer. Sekretariatet har dog ikke ønsket at blive opgraderet i tid, hvilket - så vidt jeg kan se - har ført til den absurde situation, at en række sekretariatsopgaver bliver nedprioriteret, så det nærmest er meningsløst overhovedet at forestille sig, at de bliver løst. Vores VM-tilmelding i år blev f.eks. så dårligt effektueret, at vi dels kom til at betale mere end nødvendigt, og dels var holdets medlemmer usikre på, om de overhovedet var tilmeldt rettidigt. Det skal dog siges, at dette har medført, at kommunikationen med FAI nu er flyttet til Eliteudvalgets formand, hvilket givetvis løser problemet.

 

Fritflyvnings-aktiviteter i 2019

Aktiviteten i Fritflyvning Danmark har været noget mindre i 2019 end i året før. Det har især udmøntet sig ved, at antallet af danske deltagere i både danske og internationale konkurrencer har været mindre end tidligere.

Vi har afholdt vore "sædvanlige" konkurrencer:

 • Indendørs-DM i februar måned, hvor deltagerantallet var nogenlunde som tidligere.
 • Jutland Heath Cup og DM, der pga. rigtig dårligt vejr måtte flyttes dagen før konkurrencen skulle være fløjet. Det endte med, at Heath-Cuppen blev fløjet om mandagen - altså dagen efter, at konkurrencen skulle være afsluttet. Det betød selvfølgelig, at en del tilmeldte ikke mødte op.

Til gengæld var vejret ganske udmærket, og konkurrenceledelsen fik megen ros af deltagerne for den fleksibilitet, der gjorde det muligt overhovedet at gennemføre!

 • Danish Cup blev i år fløjet i Rinkaby sammen med Swedish og Norwegian Cup. Vejret var dejligt, og deltagelsen var forholdsvis god. Alle var godt tilfredse med at være "hjemme igen" efter de to seneste år på Øland.

Det skulle imidlertid vise sig, at svenskerne efterfølgende har fået at vide, at konkurrencerne ikke kan afholdes i Rinkaby i 2020, hvorfor det er besluttet atter at gå i eksil på Øland.

Der har været danske deltagere til andre World Cups rundt om i Europa - og vi har haft et landshold til verdensmesterskaberne i Lost Hills, Californien, USA.

Der er rigtig fine danske resultater fra en række af World Cup stævnerne i år - ikke mindst har det nyeste fritflyvningsskud fra familien Nyhegn - Marius - gjort det rigtig godt. Men også hans far - Jes Nyhegn - har lavet flotte resultater.

Til VM gik det knap så godt. Christian Schwartzbach nåede i fly-off i F1B og fik dermed sin ambition om at gå igennem til fly-off opfyldt. Desværre kunne hans fly-off-resultat ikke leve op til de indledende syv starter.

Resten af holdet - tre deltagere i F1A og yderligere to i F1B - havde på ingen måde heldet med sig.

 

Hvis vi kigger på World Cup-konkurrencen, ser de danske placeringer pt. således ud (tallene i parantes er de placeringer, som den pågældende har opnået):

F1A            22. Jes Nyhegn (2-3-5-5)

                   101. Leif Nielsen (2-4-36)

                   135. Lars Buch Jensen

                   145. Peter Rasmussen

                   146. Steffen Jensen

F1A junior  7. Marius Nyhegn (1-1-4-2)

F1B             36. Chr. Schwartzbach (4-3-2)

                   125. Jes Nyhegn (2)

F1Q            6. Tom Oxager (1-2-3-3)

                   19. Peter Buchwald (2-3-3)

                   34. Per Grunnet (2)

 

Udbredelse af kendskabet til fritflyvning

Vi er et sted mellem 40 og 50 medlemmer af Fritflyvning Danmark. Vi står fortsat i den besynderlige situation, at vi - på grund af persondataloven - ikke kan få oplyst navne og kontaktoplysninger til vore medlemmer, derfor det lidt ubestemte antal.

Efter en optimistisk vurdering har vi nok 20-25 aktive medlemmer - altså medlemmer der bygger og flyver engang imellem.

Det kunne være dejligt, hvis vi kunne blive lidt flere. Det ville gøre det lettere at komme til at flyve sammen med nogle andre - og det kunne også gøre vore konkurrencer lidt mere attraktive.

Måske er der håb forude - måske tidsånden er ved at ændre sig til vores fordel. Folk bliver mere interesserede i at kunne lave ting selv (i disse år er rekordmange igang med f.eks. at sy og bage). Familier samles i stigende grad om aktiviteter, hvor man i samarbejde - gerne på tværs af generationerne - gennemfører nogle projekter.

Den digitale verden lokker stadig mange med computerspil og lignende, men der kan også registreres en modbevægelse, der satser på så analoge aktiviteter som f.eks. brætspil, der i disse år dyrkes som aldrig før af såvel familier som af venne- og kollegagrupper.

Om vi kan gøre os gældende med vores enestående aktiviteter, der både taler til fingerfærdighed og teknisk begavelse, må vi finde ud af. Helst inden længe.

 

Sidste år havde vi nogle bud på, hvordan vi måske kunne gøre fritflyvning mere kendt og måske mere populært.

Vi har faktisk gjort nogle af tingene - men det helt store gennembrud er endnu ikke kommet!

Vi ville lave en række fritflyvningsartikler i Modelflyvenyt og i den forbindelse tilbyde læserne at komme på vores mailingliste og derved kunne følge vores aktiviteter.

Vi har haft et par sådanne artikler siden da - og på den måde fået kontakt med fire-fem tidligere modelflyvere, der har talt om at begynde at flyve fritflyvning igen. I hvert fald tre af disse har gjort alvor af snakken indtil videre.

Vi har også tilbudt andre klubber i Modelflyvning Danmark at besøge dem for at fortælle om fritflyvning og vise vores modeller frem. Vi har kun haft en henvendelse, der endnu ikke har ført til et besøg.

 

Per Grunnet, formand

01.10.2019

 

 

Indendørsflyvning i den kommende tid

Efter Landsmødet havde fire af deltagerne indendørsmodeller i luften i Vigersted-Hallens lille, men meget behagelige hal. Det var Jens Ole Larsen, Bjarne Jørgensen, Steffen Jensen samt undertegnede Per Grunnet.

Steffen fløj med en adskillige år gammel Easy-B-model, der åbenbart havde haft godt af lagringen samt at blive forsynet med en ny gummimotor. Han opnåede dagens bedste flyvetid på over syv minutter.

På det seneste Klubmøde hos Lars Buch blev det aftalt, at næste møde den 21. januar skulle have indendørsflyvning som tema. På mødet gennemgår et par "erfarne" indendørsflyvere bygning og trimning af indendørsmodeller - og vi forsøger at have materialer med, så interesserede kan tage hjem og selv lave en model.

Det er så håbet, at det vil medføre endnu større deltagelse ved Danmarksmesterskaberne for indendørsmodeller, som bliver afholdt i Vigersted-Hallen søndag 9. februar!

 

 

Kalender:

2020:

21/1          Klubmøde hos Lars Buch Jensen i Albertslund. Tema: Bygning af indendørsmodeller

9/2            Danmarksmesterskaber for fritflyvning indendørs modeller, Vigersted-Hallen

30/5-1/6   Jutland Heath Cup, World Cup konkurrence på Kongenshus Hede

31/5-1/6   Danmarksmesterskaber for udendørs-modeller, Kongenshus Hede

2-5/7         Scandinavian Free Flight Week, Alvaret, Øland, Sverige

                   2/7 - Swedish Cup, F1ABCQS

                   3/7 - Danish Cup, F1ABCQS

                   5/7 - Norwegian Cup, F1ABCQS

Uge 28      Taulovklubbens sommerlejr, Hjelm Hede

August      Europamesterskaber klasse F1ABC, Nordmakedonien