• 24. november 2020

Indhold

Nyhedsbrev 2 - okt 2020

Fritflyvnings-nyhedsmail - 18. oktober 2020

 

Landsmøde i Fritflyvning Danmark søndag den 8. november fra kl. 9.00

Hermed indkaldes der til Landsmøde 2020 i Fritflyvning Danmark.

Mødet afholdes i Vigersted Hallen, Ågerupvej 1, Vigersted, 4100 Ringsted med start kl. 9.00

Landsmødet forventes at være afsluttet i løbet af et par timer, hvorefter det vil være muligt at benytte sportshallen til at flyve med indendørs fritflyvningsmodeller (se herom i en særskilt indbydelse herunder).

 

Dagsorden for Landsmødet:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning for 2020
 3. Bestyrelsens økonomimedlem gennemgår regnskabet
 4. Forslag fra bestyrelsen - se et forslag fra bestyrelsen lige under denne indkaldelse
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Forslag til budget for 2021
 7. Distriktslederne forelægger konkurrencekalenderen
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg til udtagelseskomiteen
 10. Valg af to revisorer
 11. Eventuelt
 12. Fastlæggelse af tid og sted for næste Landsmøde

 

Forslag fra medlemmerne

Hvis du har forslag til Landsmødet, så skal det eller de sendes til formanden senest lørdag den 31. oktober.

Eventuelle forslag bliver derefter rundsendt til medlemmerne - forhåbentlig sammen med et revideret regnskab for 2020 samt et forslag til budget for 2021.

 

Tilmelding ikke nødvendig

Alle medlemmer af Modelflyvning Danmark kan deltage i Fritflyvning Danmarks Landsmøde.

Bestyrelsen vil sørge for, at deltagerne får en let frokost efter Landsmødets afslutning.

 

Nuværende bestyrelse:

Per Grunnet - formand

Steffen Jensen - næstformand

Thomas Røjgaard - økonomimedlem

Lars Buch Jensen - fritflyvningsredaktør

Peter Buchwald - CIAM kontaktperson

Peter Rasmussen - distriktsleder

Nuværende Udtagelseskomite:

Steffen Jensen (formand)

Hugo Ernst

Lars Buch Jensen

Christian Schwartzbach

Peter Buchwald

Peter Rasmussen

Nuværende revisorer:

Rasmus Ernst

Jørgen Korsgaard

 

 

Kom til indendørs-træningskonkurrence efter Landsmødet 2020

I forlængelse af Landsmødet i Vigersted-Hallen bliver der mulighed for at flyve med fritflyvende indendørs-modeller i sportshallen. Det er den samme hal, som tidligere i år blev brugt til at flyve indendørs Danmarksmesterskaber i. Hallen er ikke særlig høj - knap 8 meter i midten, men den er udformet, så den lave højde ikke betyder særlig meget selv for modeller, der har potentiale til at komme noget højere.

Der bliver inviteret til Danmarksmesterskaber for indendørsmodeller - formentlig i begyndelsen af marts 2021 - så man kan få trænet lidt til den lejlighed, når Landsmødet er slut søndag den 8. november.

Hvis man ikke deltager i Landsmødet, er man velkommen alligevel - både som deltager og som tilskuer.

Hvis der er stemning for det (og det forventer vi, at der er), vil vi flyve konkurrence i de klasser, hvor der er deltagere.

Deltagelse er gratis - vi vil stille an, så man kan få lidt at spise til frokost (det er også gratis).

Hvis du vil bygge indendørs-modeller, så skal du kigge på denne svenske hjemmeside:

www.inomhusflyg.se

De to modeller "Halflygarn" og "Tävlingsflygarn" er såkaldte Easy-B - eller F1L - modeller. Det er forholdsvis enkle modeller at bygge - og de er også ret lette at flyve med.

Hvis du mangler materialer til at bygge indendørs-modeller af, så kan du få hjælp ved at kontakte mig. Jeg har et begrænset lager af beklædningsfolie, lejer til propelakslen samt mulighed for at skære gummimotorer.

Jeg vil have en gummiskærer og motorgummi med til Vigerstedhallen, så du kan skære dine egne motorer.

 

 

Forslag til Landsmødet

Steffen Jensen, der er formand for udtagelsesudvalget, og jeg, der er formand for Fritflyvning Danmark, stiller følgende forslag til Landsmødet:

Udtagelsen af landshold til VM i Frankrig i august 2021 foreslås flyttet fra at skulle foretages umiddelbart efter Landsmødet 2020 til først at skulle foretages efter udendørs DM 2021, der efter planen skal afholdes i perioden 20.-23. maj 2021.

Begrundelsen for dette forslag er, at der næsten ikke er blevet fløjet konkurrencer i 2020, så udtagelseskomiteen har kun et meget spinkelt materiale at lægge til grund for udtagelsen af landshold, hvis de nugældende regler følges.

 

 

Tidsplan for VM for juniorer og seniorer 2021 i Frankrig

Næste fritflyvnings-VM skal afholdes i Frankrig fra den 13. til den 22. august 2021. De franske arrangører har sendt en tidsplan ud, som vi bringer her:

13/8: Ankomst

14/8: Modelkontrol og åbningsceremoni

15/8: Træning og modelkontrol

16/8: VM for seniorer i klasse F1A

17/8: VM for juniorer i klasse F1A

18/8: VM for seniorer i klasse F1B

19/8: VM for juniorer i klasse F1B og VM for juniorer i klasse F1P

20/8: VM for seniorer i klasse F1C

21/8: Reservedag samt prisuddeling og afslutningsbanket

22/8: Hjemrejsedag

I dagene op til VM bliver der arrangeret to World Cup konkurrencer, som er åbne for alle:

Den 9.-10. august afholdes "Concours International Hispano-Francais" samt en 2-minutters konkurrence for mindre modelklasser.

Den 11.-12. august afholdes "Journees Internationales du Poitou-Noizé"

Vi har fra dansk side foreslået arrangørerne af "Concours International Hispano-Francais" at udråbe F1Q-konkurrencen til "Uofficielt Verdensmesterskab i klasse F1Q". Det vil de gøre, når den endelige invitation bliver udsendt.

 

 

Pas på ikke at spamme vore mail-modtagere!

 

Jeg har fået to henvendelser fra modtagere af vores Nyhedsmails, som bad om at blive slettet fra adresselisten. De var glade for at få Nyhedsmailen, men de var kede af at få den strøm af yderligere mails, som efterfølgende blev sendt til alle modtagere af Nyhedsmailen.

Pt. kører der en vældig underholdende strøm af mails om, hvordan vi husker vores start som modelflyvere. Andre gange har der været mindre relevante ting, der blev sendt ukritisk rundt til alle.

Problemet kan nok kun løses ved at opdele vores kartotek i to grupper - én som skal have alt, og én som kun skal have "de officielle Nyhedsmails".

Men indtil det kommer, så undlad venligst at sende alt til alle - hvis det kun henvender sig til nogle få.

 

 

Aktiviteter for Fritflyvning Danmark

8/11-2020                  Landsmøde og efterfølgende indendørstræning

6-14/2-2021               Californiske World Cups, USA

7/3-2021  DM for indendørsmodeller, Vigersted-Hallen nær Ringsted

13/3-2021                  Danish Cup, dansk World Cup-konkurrence på Mjøsa, Norge

20-23/5    Samlet DM for alle modelflyveklasser, Skinderholm flyveplads, Herning

1/9-2021  Uofficielt Nordisk Mesterskab klasse F1S/E-36, Bollerup, Sverige

 

 

 

Kontakt

Nyhedsmailen udsendes af Per Grunnet, der er formand for Fritflyvning Danmark