• 26. september 2020

Indhold

Nyhedsbrev 20 - 2017

Fritflyvnings-Nyt 14. november 2017

 

Referat fra Landsmødet i Fredericia søndag den 5. november

Referatet er vedhæftet denne mail som Word-fil, se den under organisatorisk - repmøde - 2017

 

Opfølgning af Landsmødet 

På Landsmødet blev det besluttet at sende en henvendelse til FAIs Free Flight Subcommittee vedrørende kritisable forhold ved dette års VM i Ungarn. Henvendelsen er sendt rettidigt, så den kan blive behandlet af Subcommitteen.

I henvendelsen beder vi Subcommitteen om at sikre, at afviklingen af EM på samme plads med samme arrangør til august 2018 bliver forbedret på en række punkter. Vi beder også Subcommitteen om at sikre, at FAI-juryen til EM spiller en mere aktiv rolle for at sikre en sportsligt tilfredsstillende afvikling af mesterskabet.

Peter R har desuden - efter beslutning på Landsmødet - fremsendt forslag til en ændring af proceduren for registrering af de deltagende modeller ved VM og EM, så den traditionelle processing kan udelades. Erfaringsmæssigt har processingen ingen reel betydning for, om modellerne overholder reglerne. Det er kun papirarbejde, der lige så godt kan pålægges aeroklubberne i de respektive lande.

 

 

Referat fra konkurrencen på Flyvestation Værløse søndag den 12. november

I takt med vejrudsigtens gentagne løfter om vindstyrker på mellem 7 og 10 m/sek. i dagene op til konkurrencen indløb der en række afbud til stævnet, så allerede lørdag aften stod det klart, at vi ikke ville blive mange næste dag.

Det viste sig også at være tilfældet, da jeg stod og ventede på eventuelle deltagere i den forholdsvis svage vind på P-pladsen for enden at vejen "Sandet" ved den nordlige indgang til flyvepladsen.

Jens-Ole dukkede op lidt i 10, og så kørte vi til pladsens sydvestlige hjørne, hvorfra der var mellem 1,5 og 2 km at flyve over, før modellerne kom ud af området.

Så dukkede Lars op med en modelkasse, og lidt senere kom Ove og Christian - sidstnævnte dog uden modeller.

Der var tre klasser repræsenteret - Lars i F1A, Ove i F1H og Jens-Ole og jeg i F1S. Det siger sig selv, at den mest interessante konkurrence ville blive i F1S …..

Vi blev enige om at flyve med 5 sek. motortid og 90 sek. max. Jens-Ole lavede en smuk flyvning til et sikkert max, mens min model blev slået ud af kurs i stiget og endte i ganske lav højde til en flyvning på 58 sek.

Herefter indstillede vi konkurrenceflyvningerne og trimmede. Oves F1H-model - en veteranmodel fra 1947 - drillede ham, men blev dog banket på plads til to smukke afsluttende flyvninger.

Lars havde også sit hyr med modellerne - han mente selv, at det skyldtes manglende træning. En uheldig landing medførte en skade, der skulle rettes på værkstedet, og så stoppede Lars i denne omgang.

Jens-Ole fik uhyggeligt godt trim på sin ældste F1S-model - den stiger formidabelt på trods af, at Jens-Ole mente, at den kunne komme 20% højere med et varmt batteri.

Jeg var vældig tilfreds med min "Elmann 5", indtil den igen blev slået ud af kurs pga. hvirvler - og denne gang kostede det en brækket bagkrop. Så tog jeg et par fine starter med "Elmann 3", som vandt DM tidligere i år.

Ved 15-tiden stoppede vi - det var koldt på trods af, at vinden nu var nede på 2-3 m/sek.

Jens-Oles enlige konkurrencestart nåede ca. 500 meter ud, så der havde været rigelig plads til 2 og måske 2½ minuts max.

Næste konkurrence på Værløse bliver til foråret - en søndag i april. Vi har fået tilladelse til to årlige konkurrencer, så det bliver forår og efterår.

 

Per