• 22. oktober 2020

Indhold

Nyhedsbrev 4 - juni 2020

Fritflyvnings-nyhedsmail - 19. juni 2020

 

Et par bemærkninger om aflysningen af Danmarksmesterskaberne

Fredag den 12. juni udsendte såvel DMI som YR (henholdsvis det danske og det norske meteorologiske institut) nogenlunde enslydende vejrudsigter for såvel lørdag den 13. som søndag den 14. juni: Kraftig vind med stød op til 12 m/sek. begge dage. Desuden lovede udsigterne op mod 30 mm regn i løbet af lørdag eftermiddag i Viborg-området, hvor Kongenshus Hede ligger.

På den baggrund forespurgte jeg - efter at have konsulteret konkurrenceleder Leif Nielsen - en række af de tilmeldte, om det måske var en idé at aflyse, så vi slap for at stå på heden og konstatere, at vi burde være blevet hjemme. Kun én var ikke enig.

Det viste sig desværre, at denne ene havde ret. Vejret blev ikke nær så dårligt, som udsigterne lagde op til - tværtimod holdt vinden sig under 5-6 m/sek. om lørdagen, hvor et par fritflyvere var ude på heden og fløj adskillige starter. Sidst på dagen blev der fløjet en 180 sek. flyvning, hvor modellen landede godt en kilometer fra startstedet.

Jeg har - med god grund - fået et par småironiske kommentarer om aflysningen. Som en skrev i en mail efter at have opridset, hvor godt vejret rent faktisk havde været:

Dette bekræfter den gamle sandhed om, at bortset fra helt entydige tilfælde, så skal aflysninger ske på pladsen, alt andet er simpelthen forkert.

Så jeg har kun tilbage at beklage og undskylde, at jeg blandede mig og derved fik konkurrencen aflyst.

Per Grunnet

 

 

Nyt Danmarksmesterskab til september

Vi forsøger at afholde Danmarksmesterskaberne på Kongenshus Hede til september. Foreløbig skal vi have en tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen. Så snart den foreligger, vil der blive udsendt en indbydelse med angivelse af alle relevante oplysninger.

 

 

Samlede Danmarksmesterskaber for alle former for modelflyvning i 2021

Som meddelt tidligere arbejder man i Modelflyvning Danmarks Elite-udvalg på at etablere et samlet Danmarksmesterskab for alle modelflyvegrene i 2021.

På Elite-seminaret tidligere i år etablerede vi et udvalg bestående af Steffen, Jes, Peter B samt undertegnede til at arbejde videre med sagen fra fritflyvningssiden. Siden har vi også fået Leif med i gruppen.

Leif har været til et meget positivt møde med repræsentanterne fra de øvrige modelflyvegrene, hvor de har beset Skinderholm Flyveplads, der ligger uden for Herning. Tanken er, at denne flyveplads både kan danne ramme for de fleste konkurrencer og give plads til overnatning for deltagerne. Ifølge Leif er pladsen stor nok til, at der kan flyves fritflyvning, hvis vinden er svag. Det er ikke tanken, at vi skal flyve vores DM på denne plads, men vi kan præsentere fritflyvning på pladsen for såvel andre modelflyvere som for udefra kommende tilskuere.

Det samlede DM skal skabe kendskab til alle de forskellige modelflyvegrene - både blandt os, der allerede er medlemmer af Modelflyvning Danmark og blandt tilskuerne, der måske er på udkig efter en spændende hobby eller sport.

Det er også tanken, at der skal arrangeres en række "flyv-for-sjov"-konkurrencer, hvor man kan prøve at flyve andre former for modelflyvning, end man gør til daglig.

Det samlede DM-stævne skal afholdes over en periode på fire dage. Vi forestiller os, at fritflyvnings-DM'et bliver fløjet som en to-dages konkurrence, der muligvis også er en World Cup-konkurrence.

Fritflyvningspladsen bliver som de seneste år Kongenshus Hede.

 

 

Få FAIs nyhedsmail

FAI - Fédération Aerodynamique Internationale - er den internationale luftsportsorganisation, der samler alle former for luftsport, herunder modelflyvning. FAI udarbejder og opdaterer regler for såvel de forskellige typer luftfartøjer, der er samlet i organisationen, samt de konkurrence- og rekord-regler, der gælder.

FAI udsender jævnligt nyhedsmails, der omtaler særlige begivenheder - det være sig gode historier, omtaler af stævner, omtaler af rekorder eller rekordforsøg - fra hele sit område. Indimellem er der gode historier fra modelflyve-området.

Du kan få tilsendt FAIs nyhedsmail ved at bede om det i en mail til:  communication(a)fai.org.

Hvis du er interesseret i at læse de aktuelle regler for f.eks. modelflyve-området, kan du finde alt på FAIs hjemmeside: www.fai.org. Vær tålmodig og systematisk - det er ikke verdens mest overskuelige hjemmeside. Den afspejler mangfoldigheden i FAIs aktiviteter.

 

 

Aktiviteter for Fritflyvning Danmark

Uge 28      Taulovklubbens sommerlejr, Hjelm Hede

30/8          Nordisk mesterskab i klasse F1S/E36, Bollerup, Sverige

September                 Fritflyvnings-DM på Kongenshus Hede