• 25. oktober 2020

Indhold

Nyhedsbrev 9 - 2017

Fritflyvnings-nyhedsmail  nr. 10 - 08.01.2017

 

·       Regelforslag til CIAM-mødet til april

·       Klubmøde på tirsdag

·       Kalender

 

Forslag til CIAM mødet til april

I det nye nummer af det engelske Free Flight News har Ian Kaynes skrevet en samlet oversigt om de væsentligste forslag, der er indkommet til ændring af vore internationale fritflyvningsregler, der er samlet i FAIs Sporting Code i afsnittet om "F1-reglerne".

Regelforslagene vil sandsynligvis dukke op adskillige steder - i det amerikanske SEN og i diverse grupper på Facebook - hvor de nok vil blive debatteret flittigt i den kommende tid. Herunder er en hurtig gennemgang af de væsentligste punkter:

Antal konkurrencestarter
Canada, Danmark og Holland har stillet forslag om at vende tilbage til 7 officielle starter ved VM'er og kontinentale mesterskaber.
FFSC - det betyder Free Flight Sub-Comittee, altså en særlig "ekspert-gruppe", som kan stille selvstændige forslag - foreslår, at konkurrenceledelsen kan vælge at udskrive stævnet med enten fem eller syv ordinære starter, og at dette skal annonceres på forhånd i indbydelsen til det pågældende stævne.

20-sekunders-reglen
Danmark foreslår at droppe 20-sekunders reglen i klasserne F1A, F1B, F1C, F1H, F1J, F1P og F1Q.
Belgien foreslår at droppe 20-sekunders reglen i klasse F1C, idet de mener, at det vil føre til udvikling af modeller, der flyver mere sikkert.

Varighed af flyvningerne
Holland foreslår at give mulighed for forhøjet max-tid i første og anden periode, idet de har erfaring for, at disse perioder oftest flyves under rolige forhold, hvor en forhøjet max-tid vil give færrest hjemhentningsproblemer.
FFSC foreslår, at reglerne giver mulighed for forhøjet max-tid i første periode samt i yderligere én periode, som konkurrenceledelsen vælger. Så kan konkurrenceledelsen tage bestik af de aktuelle forhold.

Fly-off-regler
FFSC foreslår at forkorte periodelængden i fly-offs fra 10 til 7 minutter. Samtidig vil man så tillade motoroptræk inden fly-off-periodens start i F1B. Ideen er at gøre fly-off'ene mere udfordrende.
Danmark foreslår at afskaffe muligheden for gruppe-fly-off, fordi det føles uretfærdigt.
FFSC stiller forslag om en tydeliggørelse af reglerne for gruppe-fly-off, hvor det bl.a. understreges, at den tid, man opnår i et gruppe-fly-off kun har betydning for, om man går videre til  næste fly-off. Tiden må ikke medtælles i det endelige resultat.

Forslag til klasse F1C
USA, Tyskland og Holland foreslår differentieret motortid - 4 sek. for modeller med bevægelige vingearealer (dvs. flappere og foldere) og 5 sek. for modeller med faste vinger. Begrundelsen er, at det stiller de to modeltyper mere lige - og medvirker til fortsat at gøre modeller med faste vinger konkurrencedygtige.
Canada foreslår en generel tilbagevenden til 5 sek. motortid i forlængelse af den protest, som 137 modelflyvere fra 15 lande sendte til CIAM i juni 2015.
Reglen om radiokontrolleret motorstop og DT får adskillige ændringsforslag med - der er forslag fra Tyskland, USA, Canada og Holland. Forslagene beskæftiger sig alle med sikkerhedsaspektet - at RDT af en F1C-model med kørende motor normalt vil medføre at modellens vinge rives af og forvandler kroppen til et livsfarligt projektil.

Junior-F1C samt F1P
Polen har et forslag, der tillader junior-mesterskaber med F1C-modeller, der ikke er forsynet med variabel geometri, og som har begrænset motorkraft. Dette skal afløse F1P som junior-mesterskabsklasse.
FFSC foreslår, at mesterskaber i F1P flyves med samme antal perioder som mesterskaber i F1A, F1B og F1C.

Indendørs-modeller, klasse F1D
FFSC foreslår, at modeller i klasserne F1D, F1L, F1M, F1R og F1N forsynes med ejerens FAI-identifikationsnummer.

Klasse F1Q
Danmark foreslår at udskifte kravet om 3,5 mm jackstik med det nye XT30-stik af sikkerhedsgrunde.
Tyskland foreslår at reducere energimængden til 3 joule/gram modelvægt og samtidig reducere den tilladte motorløbetid proportionalt, dvs. til 30 sek. Dette skal begrænse modellernes ydelse uden at gøre eksisterende modeller mindre konkurrencedygtige. Samtidig foreslår Tyskland at forøge den maksimale modelvægt, som energien beregnes ud fra til 600 gram.
Danmark foreslår også 3 joule/gram og 600 gram som maksimum ved energiberegning, men vi foreslår ikke ændring af den maksimale motortid.
Tyskland foreslår endvidere at gøre brug af energi-limiter obligatorisk - og kun tillade limitere, der standser motoren ved direkte ordre til ESC'en. Altså uden om modellens timer. Tyskerne mener, at dette vil reducere risikoen for, at nogen  snyder med energien.
USA foreslår, at konkurrenceledelsen får mulighed for at reducere energimængden i fly-offs i klasse F1Q. Man foreslår samtidig, at den maksimale motortid reduceres proportionalt.
Tyskland foreslår, at man under optimale meteorologiske forhold kan reducere energimængden helt ned til 2 joule/gram - og at den maksimale motortid skal reduceres proportionalt.

Tidtagning med altimeter
Holland har stillet forslag om tidtagning med en evt. indbygget højdemåler. Forslaget er en redigeret udgave af det, som Allard van Wallene tidligere har offentliggjort - og som er blevet udsendt til danske fritflyvere.

World Cup konkurrencerne
Polen foreslår, at de forskellige medlemslande højst må lægge flyveplads til én konkurrence ud over de to, som de selv må arrangere. Begrundelsen for forslaget er, at mange sammenfaldende World Cup-konkurrencer ét sted giver deltagere, der bor tæt på, lettere adgang til mange konkurrencer i forhold til dem, der bor langt væk.

Vores procedure i forhold til forslagene
Vi har tidligere aftalt, at når regelforslagene engang bliver kendt, vil vi danske fritflyvere debattere dem og på den måde finde frem til, hvordan vi vil forholde os til dem. Dette kan blandt andet ske på kommende klubmøder samt naturligvis med indlæg til vores nyhedsmail.
Det skal understreges, at ovenstående er et kort referat af Ian Kaynes' referat i Free Flight News.

Per


Klubmøde i Nivå på tirsdag

Husk Klubmødet i Nivå tirsdag aften kl. 19.00.

 

Kalender

·       Tirsdag den 10/1 2017 er der Klubmøde kl. 19.00 hos Per, Nivå

·       Søndag den 26/2 2017: DM for fritflyvende indendørsmodeller i Vejle Idrætscenter, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle fra kl. 10.00 til ca. 16.30. Der flyves i klasserne P-15, P-40, Peanut, Lillflygar'n, A6, Easy-B (F1L), Living-Room-Stick/Mini Stick, F1D, F1D-begynder (F1M). Se i øvrigt indbydelse i Modelflyvenyt 6/2016

 

 

Kontakt

Send dine indlæg til nyhedsmailen til fritflyvning(a)outlook.dk