• 30. september 2020

Indhold

Nyhedsbrev - apr 2018

Nyhedsmail den 21. april 2018

 

 

FAI Plenarmøde den 27. og 28. april

Vi har netop modtaget agendaen til årets FAI Plenary Meeting, som finder sted i slutningen af april. Der er en lang række forslag på agendaen, dog ingen egentlige regelændringer inden for fritflyvningsområdet, men en række "clarifications" og nogle præceseringer af eksisterende regler.

Steffen og Per har gennemgået forslagene og ikke fundet nogen "katastrofer" - men dog nogle småtterier, hvor vi vil bede Modelflyvning Danmarks repræsentant om at afgive stemme efter vores anbefaling.

Du kan tjekke hele agendaen på dette link:

https://www.fai.org/sites/default/files/documents/ciam_2018_plenary_agenda_0.pdf

Skulle du finde ting, som Steffen og jeg har overset, så kontakt venligst straks os begge. Vi har en deadline tirsdag den 24. april, hvorefter vi ikke kan ændre vores indstilling.

 

Her er en kort gennemgang af forslagene og vores indstilling til dem:

14.2 - a:

Italien og Israel foreslår, at klasse F1Q flyttes fra at være en provisorisk klasse til at være en fuldt integreret fritflyvningsklasse på linie med F1A, F1B og F1C.

Vi stemmer ja til dette forslag

 

14.3 - h:

Italien og Israel foreslår, at der afholdes VM i klasse F1Q ganske som i F1A, F1B og F1C.

De to lande foreslår også, at der afholdes junior-VM i klasse F1Q.

Vi stemmer ja til dette forslag

 

14.3 - m:

Fritflyvnings-subcommitteen foreslår, at FAI-juryen involveres i beslutninger om aflysning, udsættelse, suspendering af perioder pga. vejr eller andre forhold.

Vi stemmer ja til dette forslag

 

14.6 - c:

Fritflyvnings-subcommitteen ønsker en præcisering af reglerne for tidtagning, når en flyvning er ved at være afsluttet.

Vi stemmer ja til dette forslag

 

14.6 - e:

Fritflyvnings-subcommitteen ønsker præcisering af reglerne for afbrydelse af en konkurrence.

Vi stemmer ja til dette forslag

 

14.6 - f:

Fritflyvnings-subcommitteen ønsker at præcisere, hvornår et startforsøg giver mulighed for en omstart.

Vi stemmer ja til dette forslag

 

14.6 - i og j:

Fritflyvnings-subcommitteen ønsker at præcisere reglerne for point-tildeling i World Cup-konkurrencer.

Vi stemmer ja til disse to forslag

 

Ingen af de her nævnte forslag - måske bortset fra F1Q-forslagene - flytter grænser. Det samme gælder en række af de forslag, som vi ikke har taget stilling til.

Præciseringen af, hvad der giver ret til omstart, gentager 20 sekunders-reglen, som vi tidligere har arbejdet for at få afskaffet. Det er imidlertid ikke muligt at stille forslag om at afskaffe 20 sekunders-reglen, så vi følger fritflyvnings-subcommitteens indstilling for at tydeliggøre, hvordan reglen skal administreres.

Skulle nogen medlemmer have andre meninger om tingene, så send en mail til Steffen og mig og gør rede for jeres synspunkter. Det skal ske senest tirsdag formiddag, hvis vi skal nå at gøre noget ved det.

 

 

Uofficielt nordisk mesterskab i klasse F1S på Öland 10.-12. maj 2018

Årets uofficielle nordiske mesterskab i klasse F1S skal afholdes på Öland ud for Kalmar på den svenske østkyst. Der er knap fire timers kørsel til Öland fra København, hvis man tager Øresundsbroen. Danmark har - ved Christian vundet konkurrencen to gange - dvs. hver eneste gang den har været afholdt. Så der er noget at leve op til - og mange danske deltagere vil selvfølgelig forøge chancerne for at fastholde den dominerende stilling.

  • Briefing fredag den 11. maj kl. 8.00 på Mysinge Hög. Mysinge Hög ligger lige nord for landsbyen Mysinge, som man kommer til ved at køre sydpå af hovedvejen på Ölands vestlige kyst.
  • Ved briefingen oplyses periode- og starttidspunkter, og man kører samlet til det valgte startsted.
  • Tilmelding på mail til konkurrenceleder Bo-Eskil Nilsson på bo-eskil @ home.se - oplys dit navn, din adresse og dit telefonnummer. Send din tilmelding senest den 7. maj.
  • Klasser:  Der flyves ud over F1S også F1G, F1H, F1J, P-30, chuckglider og katapultsvævere.
  • Startgebyr: 200 svenske kroner/20 Euro for deltagelse i F1S
  • Kontakt:  Bo-Eskil kan kontaktes på mail og på telefon

Flyvepladsen på Öland er gigantisk og fuldstændig flad bortset fra enkelte træer og lidt lav kratbevoksning. Man skal sikre sig en god kompaspejling, når man flyver - ellers kan modellerne være svære at finde, fordi der ikke er gode pejlemærker på pladsen.

Man skal også have godt fodtøj, da terrænet er hårdt at gå på. Til gengæld er der ca. 4x7 km at flyve på - og ingen turbulens af betydning.

 

 

Jutland Heath Cup 2018

Årets Hede-Cup finder sted lørdag 9. juni med reservedag søndag 10. juni

Hermed inviterer Fritflyvning Danmark til den tredie World Cup konkurrence på Kongenshus Hede midt i Jylland.

Konkurrencen afholdes lørdag 9. juni med reservedag søndag 10. juni.

Konkurrenceklasser: Der flyves F1A, F1B, F1S og F1Q.

Perioder: Konkurrencen bliver fløjet med fem ordinære perioder, sandsynligvis med en periodelængde på 90 min. Første periode forventes at åbne kl. 11.00. Evt. fly-offs afholdes om aftenen, hvis vejret tillader det.

Briefing: Lørdag 9. juni kl. 10.30 i vindhjørnet på pladsen. Der vil være opsat skilte, som viser vej til startstedet.

Startgebyr:  30 Euro, som betales ved ankomsten. Hvis man flyver mere end én klasse, betales 10 Euro yderligere pr. ekstra klasse.

Tilmelding: Send tilmelding på mail til Peter Ras eller på SMS. Rettidig tilmelding skal ske senest 1. juni.

Tidtagning og regler: Konkurrencen flyves efter reglerne i FAIs Sporting Code, dog skal deltagerne selv sørge for tidtagere i de ordinære perioder. Hvis man deltager i fly-off, skal man selv skaffe en tidtager, som konkurrencelederen kan disponere over i fly-off'et.

Skiltning til flyvepladsen:  Der vil være opsat skilte til startstedet fra Kongenshus Hotel, Vestre Skivevej 142, Daugbjerg, 8800 Viborg - GPS-koordinater: 56°23'21.3"N 9°09'01.0"E

Om flyvepladsen: Flyvepladsen er bevokset med lyng i varierende højder. Der kan være buske på op til 50 cm højde samt enkelte større buske. Der må kun køres på enkelte grusveje på heden.

Indkvartering: Syd for Kongenshus Hede ligger Hessellund Camping. Andre overnatningssteder kan findes f.eks. på www.booking.com.

 

Danmarksmesterskaber for fritflyvende modeller 2018

Årets DM afholdes i forlængelse af Jutland Heath Cup søndag 10. juni

Fritflyvning Danmark afholder Danmarksmesterskaberne for fritflyvende modeller i forlængelse af World Cup konkurrencen Jutland Heath Cup, såfremt vejret tillader det. Hvis vejret er dårligt, vil de to konkurrencer blive slået sammen - som tilfældet har været de to seneste år - således at bedste dansker i hver klasse bliver Danmarksmester, uanset hvordan hans placering er i forhold til de udenlandske World Cup-deltagere.

Ideen med at afholde to konkurrencer er at skabe mulighed for lidt mere aktivitet samt give tid til, at medlemmerne af Fritflyvning Danmark kan se mere til hinanden.

Konkurrenceklasser: F1A, F1B, F1H, F1S, F1Q, P-30

Perioder: Første periode forventes at begynde kl. 9.30 - og periodelængden forventes at være 75 min. Hvis vejret tillader det, vil der være forhøjet max-tid i første og sidste periode. Evt. fly-offs afholdes sidst på eftermiddagen, alt efter hvad vejret lægger op til.

Startgebyr: Deltagelse er gratis

Tilmelding: Tilmelding er ikke nødvendig, men dog praktisk. Så send en mail til Leif med dit navn og de klasser, du ønsker at flyve.