• 26. oktober 2020

Indhold

Nyhedsbrev aug 2019

Fritflyvning - Nyhedsmail 13. august 2019

 

Stille fritflyvningssommer

Antallet af Nyhedsmails fra undertegnede har været meget begrænset denne sommer. Eller snarere - der er overhovedet ikke kommet nogen, siden et ret begrænset antal danske fritflyvere deltog i de tre svenske World Cup-konkurrencer omkring månedsskiftet juni/juli.

Årsagen rimer næsten på flyvning - det er flytning! Fruen og jeg har flyttet vort jordiske gods fra en lille lejlighed i Torvebyen i Køge til en lidt større i Åhavnen, ligeledes i Køge. Så i stedet for balsa, Oracover og Lipo-batterier har min aktivitet i sommer koncentreret sig om lidt tungere emner som maling, spartling, flyttekasser og slagbor. Med rimelig succes, skal jeg hilse og sige.

Nu er meget på plads, og byggebrædtet ligger igen midt på arbejdsbordet, klar til at danne fast grund under nye modeller.

Et eftersyn af mailboxen viser, at andre også har været travlt optaget af andet end modelflyvning i sommer. Der er kommet en række tilkendegivelser af, at man synes godt om, at vi arrangerer en uformel træningskonkurrence med indendørs-modeller i forlængelse af Landsmødet til november. Et par har understreget, at det ikke må betyde, at væsentlige diskussioner bliver afbrudt i utide. Det er vi vist alle enige om, så det tager Landsmødets ordstyrer sig af.

Ellers er der kun kommet et punkt - fra Henning:

 

Giv dine Bauer-nedskydnings-systemer til et godt formål

Henning har været på Taulov-klubbens sommerlejr, hvor et pænt antal unge mennesker har fornøjet sig med fritflyvning - blandt andet med at lære at højstarte en svævemodel.

Henning - og lejrchef Hugo - fandt i den forbindelse ud af, at de unge ville have meget lettere ved at lære at højstarte, hvis de fløj med modeller, som erfarne fritflyvere kunne redde, hvis højstarten udviklede sig dramatisk med risiko for havari.

Ideen er, at Henning og Hugo vil udstyre svævemodellerne med et Bauer RC-DT-system, så man til enhver tid kunne aktivere termikbremsen og dermed undgå problemer.

DT-systemet skal laves, så det let kan fæstnes på modellerne (f.eks. tapes fast). Henning vil stå for udvikling og fremstilling af systemerne, som - hvis det bliver til noget - bliver klar til næste års sommerlejr.

Og her kommer så opfordringen til jer, der har Bauer-stand-alone-systemer liggende ubrugte: Giv dit/dine systemer til Henning, så han kan bruge dem til at hjælpe nye fritflyvere igang. Kontakt Henning og fortæl, at du kan og vil forære dit Bauer-system til formålet.

 

Sidste nyt

Ikke alle har været inaktive denne sommer. Tom O og Peter B har således deltaget i den store World Cup-konkurrence i Poitou i Frankrig. Begge fløj F1Q. Tom fløj fuld tid og var i fly-off, hvor han desværre var 10-15 sekunder efter vinderen. Peter droppede 21 sekunder i en start og fløj ellers maxer, så det blev til henholdsvis anden- og trediepladsen til Tom og Peter.