• 25. oktober 2020

Indhold

Nyhedsbrev juli 2018

Nyhedsmail den 9. juli 2018

 

Succes med fritflyvningskonkurrencerne indtil videre

I skrivende stund er årets annoncerede danske konkurrencer blevet afholdt - og alle med succes! Der har været Danmarksmesterskaber, både indendørs og udendørs. Vores hjemlige World Cup konkurrence "Jutland Heath Cup" er blevet afholdt på Kongenshus Hede med større udenlandsk deltagelse end tidligere. Og her senest er "Danish Cup" blevet afholdt på Öland som en af de tre World Cup-konkurrencer, der tilsammen udgør "Scandinavian Free Flight Week". Såvel den svenske som den norske konkurrence blev også afviklet. Også det uofficielle nordiske mesterskab i F1S blev afviklet - også på Öland og endda i perfekt vejr!

Vejret har gennemgående været godt - regnvejr reducerede det udendørs DM til kun tre perioder, mens det var kraftig blæst, der betød, at også "Norwegian Cup" kun fik tre ordinære perioder - iøvrigt inden et D/T-flyoff, hvor modellernes flyvetid var 60 sekunder plus D/T-tiden.

Der er egentlige referater fra konkurrencerne på vej i Modelflyvenyt.

 

Flere konkurrencer i år?

Vi har halvdelen af året tilbage - og har pt. ikke indbudt til flere konkurrencer på dansk jord.

Vi har mulighed for at lave en eller to konkurrencer på Flyvestation Værløse, hvis vi søger og får tilladelse. Pladsen er ikke voldsomt stor, man må ikke køre med forbrændingsmotor på området (altså hverken biler eller F1C-modeller), men hvis vinden holder sig under 4-5 m/sek. vil man i de fleste vindretninger kunne flyve et par minutter.

Der kunne måske også laves en ekstra konkurrence på Kongenshus Hede, hvor plads- og tilkørselsforholdene er noget bedre end på Værløse?

Har nogen lyst til at stå for endnu en konkurrence i år, så kontakt venligst mig. Jeg skal nok sørge for at sende indbydelse ud til alle medlemmer samt til evt. interesserede i Sverige og Tyskland.

 

Modelflyvning Danmarks puljemidler

Som læsere af Modelflyvenyt vil have set, har repræsentantskabsmødet for Modelflyvning Danmark besluttet at uddele 400.000 kroner til klubberne efter ansøgning. Ansøgninger skal være indsendt senest den 15. august i år for at kunne komme i betragtning.

Man skal søge til et formål, der på en eller anden måde støtter modelflyvningen lokalt eller generelt. I Modelflyvenyt nævnes investeringer i udstyr, ombygning af klubhuse/lokaler som muligheder. I praksis vil alt, der gavner "modelflyvesagen", kunne komme på tale.

Jeg vil opfordre alle til at komme frem med ideer til anskaffelser, aktiviteter og andet, der kan gavne på fritflyvningsområdet, hvis det er noget, som penge kan hjælpe på!

Send venligst jeres ideer til mig, så rundsender jeg til bestyrelsen og afsender ansøgningerne, hvis bestyrelsen støtter forslagene!

 

Fritflyvnings-fremstød

Jeg har selv gået og puslet med et forslag, som skal skabe større kendskab til fritflyvning.

Vi fritflyvere hører til de "svageste" modelflyvere, idet vi er få, og vi risikerer at forsvinde helt, hvis vi ikke formår at rekruttere nye medlemmer i løbet af en forholdsvis begrænset årrække. Puljemidlerne kan måske hjælpe os til at nå nye grupper med informationer om fritflyvningens lyksaligheder.

Min idé er at lave en ny modelflyvehåndbog i stil med den, som Kjeld Kongsberg og Jørgen Korsgaard var hovedkræfter bag i starten af 1970'erne. Altså en præsentation af fritflyvning, efterfulgt af en byggebeskrivelse til en eller to forholdsvis enkle modeller.

Den gamle modelflyvehåndbog koncentrerede sig om en lille A1-model - måske skal den nye beskrive både en chuckglider (med katapult-start?) og en F1S-model i stil med "Super Pearl", altså modeller man i princippet kan flyve uden at have en hjælper med sig.

Ideen er at lave bogen, så den henvender sig til biblioteker og dermed forhåbentlig kan få en vis udbredelse.

Den skal kombineres med en hjemmeside, hvor man løbende opdaterer, hvordan man får fat i materialer, motorer, timere osv., så bogens aktualitet kan forlænges.

Bogen skal suppleres med en ny generel modelflyve-folder, som klubber og enkelt-medlemmer kan få til gratis omdeling. Modelflyvning Danmark har en gammel folder, der dels kun handler om radiostyrede modelfly, og som mangler en række væsentlige informationer. Den nye folder skal udbrede kendskabet til hele spektret - fra droner, over radiostyring, linestyring og til fritflyvning.

Jeg hører gerne kommentarer og forslag til ovenstående noget vidtløftige forslag.