• 30. september 2020

Indhold

Nyhedsbrev maj 2020

Fritflyvnings-nyhedsmail - 11. maj 2020

 

Ingen konkurrencer frem til 8. juni

Erik Dahl Christensen, der er formand for Modelflyvning Danmarks Elite-udvalg har sendt følgende besked til alle danske modelflyvere:

 

  "Torsdag d. 7/5 meddelte Statsminister Mette Frederiksen, at forbuddet mod forsamlinger over 10 fortsætter frem til 8/6. Derfor er de danske konkurrencer også aflyst i den periode. I starten af juni tager vi endnu engang fremtiden op til fornyet overvejelse alt efter hvordan de danske udmeldinger bliver.  Men det er stadig tilladt at flyve i mange klubber. Så benyt endelig forsommeren og fraværet af konkurrencepres til at få fintrænet og hygget. Træningssamlinger kan jo stadig lade sig gøre med sund fornuft, fintælling af antallet, afstand og håndsprit :)"

Dagen efter, at statsministeren afslørede indholdet i fase 2 af åbningen, offentliggjorde hun, at forsamlingsforbudet forventes hævet fra 10 personer til 30-50 personer, når fase 3 af genåbningen indledes den 8. juni. Det sker dog kun, såfremt antallet af indlagte og smittede ikke stiger for meget.

Vi fritflyvere har valgt at være optimistiske og tro, at grænsen for forsamlinger bliver hævet til 30 eller flere, hvilket vil gøre det muligt at gennemføre årets Danmarksmesterskaber. Derfor er DM skubbet to uger - se indbydelsen nedenfor. Skulle forsamlingsforbudet blive opretholdt på 10 personer, vil alle tilmeldte få besked.

 

 

Indbydelse:

Danmarksmesterskaber for udendørs fritflyvningsmodeller 13. juni 2020

DM var oprindeligt fastsat til 30. maj, men på grund af corona-restriktionerne måtte stævnet flyttes. I forventning om, at forsamlinger på 30-50 personer vil blive tilladt fra 8. juni indbyder vi derfor til DM lørdag den 13. juni 2020:

Det er en stor glæde og fornøjelse at kunne invitere til Danmarksmesterskaberne i fritflyvning 2020.

Med forbehold for et fortsat forsamlingsforbud er det planen, at mesterskaberne afholdes lørdag den 13. juni 2020 på Kongenshus Mindepark.

Der vil blive fløjet i klasserne F1A, F1B, F1H, F1S, F1Q og P30.

Briefing  med nærmere angivelse af startsted vil finde sted kl. 10.00 ved Kongenshus Naturcenter, Vestre Skivevej 142, Daugbjerg, Viborg.

Forventet starttidspunkt er kl. 10.30. Der flyves 5 runder á 75 minutters varighed. Første og sidste runde med "forlænget spilletid" - og forventeligt champagneflyoff ca. kl. 18.00.  Alt sammen afhængig af vejrguderne og konkurrenceledelsens temperament.

Skulle vejrguderne være helt umedgørlige på den 13. juni, vil konkurrencen blive afviklet søndag den 14. juni.

Konkurrencen afholdes i.h.t. officielle regler - så vidt muligt.  Deltagerne skal tage tid på hverandre, være medlem af Modelflyvning Danmark og have det lovpligtige dronetegn.

Hvis man er eller har mistanke om at være smittet med corona, skal man blive væk!

Tilmelding inden 9. juni  er ønskelig på e-mailadressen: landlyst(a)nielsen.tdcadsl.dk

I tilfælde af udsættelse/aflysning som følge af smittefare eller dårlige vejrprognoser, vil e-mail blive rundsendt til de deltagere der har registreret sig.

Vel mødt,  Leif

 

 

Konkurrencerne på Øland

Arrangørerne af Scandinavian Free Flight Week på Øland i Sverige afventer fortsat afklaring om, hvorvidt de tre konkurrencer kan afholdes på forsvarlig vis. De har besluttet at vente til slutningen af maj, før de afgør sagen. Der kommer en nyhedsmail, så snart beslutningen foreligger!

 

 

Motorfundament til F1S/E-36 modeller

Hvis man bygger modeller i stil med "Super Pearl" og "Joulebox", hvor hele modellens krop udgøres af et glas- eller kulfiberrør, kan man nu købe et meget simpelt og effektivt motorfundament fra Texas Timers.

Det er i al sin enkelhed en studs, der skubbes ind i kropsrøret, hvor det tilpasses og limes fast. Den ene ende af studsen er en monteringsplade med fire slidser, som man kan bolte motoren fast på. At det er slidser og ikke huller, betyder at motorfundamentet kan anvendes til stort set alle outrunner-motorer i de størrelser, der er relevante for F1S/E-36.

Bestil fra www.texastimers.com - prisen er beskedne 14 dollars.

 

 

Aktiviteter for Fritflyvning Danmark

13/6          Danmarksmesterskaber for udendørs-modeller, Kongenshus Hede

                   - indbydelse ovenfor

2-5/7         Scandinavian Free Flight Week, Alvaret, Øland, Sverige

                    2/7 - Swedish Cup, F1ABCQS

                   3/7 - Danish Cup, F1ABCQS

                    5/7 - Norwegian Cup, F1ABCQS

Uge 28      Taulovklubbens sommerlejr, Hjelm Hede

30/8          Nordisk mesterskab i klasse F1S/E36, Bollerup, Sverige