• 21. oktober 2020

Ændringer - fritflyvning til næste CIAM møde april 2010

Thomas Røjgaard har oversat den engelske tekst til ændringer i reglerne for fritflyvning således at det enkelte medlem har mulighed for selv at forholde sig til det.

Bestyrelsen har allerede drøftet ændringerne internt og sammen med andre fritflyvere.

Lars Buch Jensen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oversættelse fra Thomas Røjgaard:

Forslagene er markeret med et bogstav efterfulgt af parantes.
De er inddelt i klasserne. Forslagsstiller er nævnt yderst til højre.
Generelle regler i bunden, sammen med indoor
Jeg har kun skrevet ændringen.
Det er ikke direkte oversættelse, så se den engelse test, hvis i vil se den rigtige ordlyd.
Kun 11.4 section 4C Volume F1 er medtaget. Der er mere generelle regelændringer tidligere,
måske kommer der en oversigt senere.

11.4  Section 4C Volume F1 - Free Flight


F1A

a) 3.1.12      Hop tillades ved udløsningen    F1 Subcommittee

F1H

b) 3.H.12 Hop tillades ved udløsningen    F1 Subcommittee

F1J

c) 3.J.5 Motor tiden styres af paragraf 3.J.2   F1 Subcommittee

d) 3.J.11 Deltageren skal selv regulere sin motor   F1 Subcommittee

F1P

e) 3.P.2 Tilføjelse så F1P også må bruge 4 modeller  F1 Subcommittee

f) 3.P.5 Overrun hvis tiden i paragraf 3.P.2 overskrides  F1 Subcommittee

F1Q

g) 3.Q.1 Kun indfaldsvinklen må ændres under flyvning  Germany
  Ændring af Camber slettes

h) 3.Q.2 Tilføjelse så F1Q også må bruge 4 modeller  F1 Subcommittee

i) 3.Q.2 Maximum batterivægt, som max procent af totalvægt  Germany
  125g, max 20 % af totalvægt for NiCd og NiMH batteri
  90g, max 15 % af totalvægt for Li batterier
  I øjeblikket vejer Li batterier 14-17 % af totalvægten

j) 3.Q.2 Hverken projekteret vingeareal eller camber må ændres Germany

k) 3.Q.7 Maxtiden fastsættes til 3 minutter   Germany

l) 3.Q.8 Ved flyoff er motortiden 5 sekunder. Flyvetiden +2 min. F1 Subcommittee

F1S

m) F1S Indførelse af ny svæveklasse, som lavteknologi A2  United Kingdom
  Areal  32-34 dm2
  Max vingespænd 2,2 m
  Min vægt  350 g
  Linelængde 60 m
  Cirkelkrog tilladt, må kun styre roret
  Ikke tilladt at ændre camber, indfaldsvinkel, areal på vinge eller haleplan
  DT tilladt, men kun til at få modellen ned.

F1T 

n) F1T Indførelse af ny wakefieldklasse, men lav teknologi  United Kingdom
  Areal  17-19 dm2
  Max vingespænd 1,5 m
  Min vægt  160 g
  Max gummivægt 40 g
  Propellen må ikke have forsinket start, variabel pitch, variabel diameter.
  Propellen må folde, kantstille, friløbe ved motorens ophør.
  Kun 1 ændring af sideroret er tilladt
  Ingen ændring af camber, indfaldsvinkel, areal er tilladt
  DT tilladt, men kun til at få modellen ned.

F1U

o) F1U Indførelse af ny gasklasse, men lav teknologi  United Kingdom
  Areal  25-38 dm2
  Max vingespænd 2 m
  Min vægt  600 g
  Max motor størrelse 2,5 cc
  Max motortid 8 s
  Brændstof er samme regler som F1C
  Propellen skal være direkte drevet, og indstilling/areal må ikke kunne ændres.
  1 ændring af sideroret og 1 ændring af haleplanet er tilladt
  Ændring af Camber, indfaldsvinkel, areal er ikke tilladt, udover linien over.
  DT tilladt men kun til at få modellen ned.

Generelle regelændringsforslag

p) F1A og F1S må flyves sammen, og resultaterne tæller i World Cup'en United Kingdom
 F1B og F1T som ovenstående
 F1C og F1U som ovenstående

q) Tidtagere skal rejse sig hvis forhindringer eller personer kommer F1 Subcommittee
  i vejen for at se flyveren.

r) Ingen tilskuer områder opvind og nedvind i F1C   France

s) Der skal være en stor resultattavle og gerne internet opdatering F1 Subcommittee

t) Alle tidtagertider skal noteres og team manager skal godkende ved sign. F1 Subcommittee
 Røde prikker eller røde tal er tilskuervenligt

F1D Indoor

u) 3.4.7 Ved styring med stang må stangens vinkel højst afvige  France
  5 grader fra lodret.