• 27. september 2020

Indhold

Peter Buchwald har lavet et dansk sammendrag FAI regler

Fra 1.1.2012  er der i  FAI reglerne primært indført nedenstående ændringer.


 1. Mindst en hånd skal holde Fritflyvnings-modelles krop når der startes. 

 2. RDT (Radio contol) i fritflyvning må fra 2012 ALENE bruges til en irreversibel afbrydelse af flyvningen (DT). For motormodeller skal denne afbrydelse også inkludere standsning af motor.
   
 3. Periodelængden skal være mellem 30 og 90 minutter

F1Q

 1. Lipo batterier skal være i original "leverandør-indpakkning", og hvis mere end 1 celler skal balancerings-stik være monteret.

 2. Motorens køre tid vil fra 2012 blive bestemt af en maksimal tilladt energiforbrug.
  En motor-kører-tid over 20 sekunder er lig en overskridelse af det maksimalt tilladte energiforbrug. 

 3. Energiforbruget må maksimalt være 5 joule pr gram af den samlede modelvægt. 
  For energiberegningen vil en vægt over 550 gram blive ignoreret. (det vil i praksis sige det maximalt tilladte energiforbrug altid er 2750 Joule)
   
 4. Energiforbrug begrænsning kan ske med energi-limiter ("EnergiTimer").  
  - Eller maksimal motorkøretid som er målt til at overholde det maksimal tilladte energiforbrug.

  a) For modeller med indbygget energi-limiter. 
  Den tilladte mængde energi begynder at blive beregnet ved kast af modellen. 
  Hvis den anvendte energi-limiter ikke har mulighed for at registrere kaste-tidspunktet, skal energi-beregningen starte fra det tidspunkt hvor ​​motoren begynder at køre. Energi-limiter skal beregne energi-forbruget i realtid.
  Senest når den tilladte energi er opbrugt skal energi til motor(er) stoppe irreversibelt. 
  Timer forbliver uafhængige, men Energi-limiter-enheden kan informere timeren om at energiforsyningen er slut.

  b) For modeller uden energi-limiter er motorens energiforbrug i watt-sec (=Joule)  beregnet som den gennemsnitlige effektforbrug ganget med motorkøretiden.  Målingen skal med et frisk 100% opladet batteri (4,15 til 4,2 volt pr Li celle, og 1,2 volt pr NiCad  eller NMH celler). 
  Gennemsnitlig effekt (Watt) beregnes ved at måle den indledende effekt som optages af motoren. Måling skal ske med en kommerciel effektmeter via 3,5 mm han- og hun-stik som skal leveres af deltageren.

Fly-off i klasse F1Q skal gennemføres svarende til de øvrige relevante F1x klasser, dvs ved at øge flyvetiden til 5 min i 1. fly-off osv..