• 26. september 2020

Indhold

Referat 2019

Referat af Landsmødet søndag den 10. november 2019

 

 1. Valg af dirigent

Steffen Jensen blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at mødet er indkaldt efter vedtægterne, og gav ordet til Formanden.

 

 1. Årsberetning for 2019

Årsberetningen står efter referatet i denne nyhedsmail.

 

 1. Bestyrelsens økonomimedlem gennemgår regnskabet

Regnskabet som er godkendt af revisorene blev fremlagt. Ingen bemærkninger. Forslaget er tidligere rundsendt til medlemmerne.

 

 1. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen har ingen forslag.

 

 1. Forslag fra medlemmerne

Rasmus Ernst stillede forslag om fremover kun at benytte en revisor. Forslaget blev ikke vedtaget.

 

 1. Forslag til budget for 2020

Budgetforslaget fremlagt, diskuteret og godkendt. Budgetforslaget er tidligere rundsendt til medlemmerne.

 

 1. Distriktsleder forelægger konkurrencekalenderen

Indendørs DM, 8. februar

Jutland Heat Cup, 30. maj

DM 31. maj (reservedag 1. juni)

Danish Cup, 3. juli

Uge 28 - Taulov-klubbens sommerlejr ved Hjerl Hede

 

 1. Valg af bestyrelse

Per Grunnet - formand

Steffen Jensen - næstformand

Thomas Røjgaard - økonomimedlem

Lars Buch Jensen - fritflyvningsredaktør

Peter Buchwald - CIAM technical expert

Peter Rasmussen - distriktsleder

 

 1. Valg til udtagelseskomiteen

Steffen Jensen (formand)

Hugo Ernst

Lars Buch Jensen

Christian Schwartzbach

Peter Buchwald

Peter Rasmussen

 

 1. Valg af to revisorer

Rasmus Ernst

Jørgen Korsgaard

 

 1. Eventuelt
 • Landsholdssamling 11. og 12. januar. Inviter F1Q-folk og undersøg om de kan få lov at holde et indlæg!
 • Debat om Modelflyvning Danmarks hjemmeside Vi laver et oplæg! Peter Buchwald og Per er penneførere
 • Seminar: F1B/propeller/gummi/termiksøgning fra jorden. Forslag til indlægsholdere Walt Ghio eller Dag Edvard Larsen? Når kalenderen er kendt undersøger Steffen om Walt kommer til Europa
 • Forslag til projekter forøgelse af aktivitetsniveauet: "Makers fair" arrangementer med bygning af småmodeller fx på Værløse eller "Science fair". Årlig dag med papirflyvere i Helsingør. Modelflyvningens dag?
 • Kritik af Modelflyvenyt, via Erik Dahl sikres aktualitet for referater
 • Vegar Nereng har efterlyst "samarbejdspartnere" til at arrangere stævner på Mjøsa. Steffen har efterfølgende været i kontakt med Vegar, og meddelt at vi muligvis gerne vil være arrangører at et World Cup stævne deroppe i 2021, afhængigt af dette års erfaringer på Öland.
 1. Fastlæggelse af tid og sted for næste Landsmøde

Dato: 8. november 2020 i enten Vigersted eller "Jylland" gerne som kombi-arrangement med indendørstræning