• 25. september 2020

Indhold

Beretning 2019

Årsberetning for Fritflyvning Danmark 2019

 

Fritflyvning Danmark og Modelflyvning Danmark (MDK)

Fritflyvning Danmark er organiseret som en klub under vores samlede forening, Modelflyvning Danmark (MDK).

MDK har så vidt jeg ved over 5.500 medlemmer i øjeblikket. Det store medlemstal skyldes dels omkring 3.000-3.500 traditionelle modelflyvere (RC, CL og FF). Dertil kommer mellem 2.000 og 2.500 droneflyvere, som primært har meldt sig ind for at være dækket af vores kollektive ansvarsforsikring.

 

Derfor er økonomien i MDK fortsat god - rigtig god endda. Der er penge til rigtig meget, hvilket vi bl.a. har haft glæde af i år, hvor Eliteudvalget har afsat et rigtig pænt beløb til fritflyvnings-mesterskaber. Budgettet for 2020 ser også særdeles generøst ud, så landsholdsdeltagerne til EM næste år kan også regne med et stort tilskud.

 

Der bliver stadig brugt rigtig mange penge på Modelflyvenyt, penge som tilsyneladende kun bliver brugt på tykt, blankt papir, flotte farver og andre tekniske såkaldte forbedringer.

Jeg har tidligere efterlyst en gennemgribende opgradering af bladets indhold, men der er intet, som tyder på, at dette ønske bliver opfyldt.

 

Vi kan selvfølgelig selv gøre noget - nemlig skrive mere til bladet. Det har dog været vanskeligt at samarbejde med Modelflyvenyts redaktør, der ikke nødvendigvis har været imødekommende ved til at prioritere vores bidrag efter vore ønsker.

 

Modelflyvning Danmarks sekretariat er efter sigende voldsomt belastet af arbejdspresset med de mange nye medlemmer. Sekretariatet har dog ikke ønsket at blive opgraderet i tid, hvilket - så vidt jeg kan se - har ført til den absurde situation, at en række sekretariatsopgaver bliver nedprioriteret, så det nærmest er meningsløst overhovedet at forestille sig, at de bliver løst. Vores VM-tilmelding i år blev f.eks. så dårligt effektueret, at vi dels kom til at betale mere end nødvendigt, og dels var holdets medlemmer usikre på, om de overhovedet var tilmeldt rettidigt. Det skal dog siges, at dette har medført, at kommunikationen med FAI nu er flyttet til Eliteudvalgets formand, hvilket givetvis løser problemet.

 

Fritflyvnings-aktiviteter i 2019

Aktiviteten i Fritflyvning Danmark har været noget mindre i 2019 end i året før. Det har især udmøntet sig ved, at antallet af danske deltagere i både danske og internationale konkurrencer har været mindre end tidligere.

Vi har afholdt vore "sædvanlige" konkurrencer:

  • Indendørs-DM i februar måned, hvor deltagerantallet var nogenlunde som tidligere.
  • Jutland Heath Cup og DM, der pga. rigtig dårligt vejr måtte flyttes dagen før konkurrencen skulle være fløjet. Det endte med, at Heath-Cuppen blev fløjet om mandagen - altså dagen efter, at konkurrencen skulle være afsluttet. Det betød selvfølgelig, at en del tilmeldte ikke mødte op.

Til gengæld var vejret ganske udmærket, og konkurrenceledelsen fik megen ros af deltagerne for den fleksibilitet, der gjorde det muligt overhovedet at gennemføre!

  • Danish Cup blev i år fløjet i Rinkaby sammen med Swedish og Norwegian Cup. Vejret var dejligt, og deltagelsen var forholdsvis god. Alle var godt tilfredse med at være "hjemme igen" efter de to seneste år på Øland.

Det skulle imidlertid vise sig, at svenskerne efterfølgende har fået at vide, at konkurrencerne ikke kan afholdes i Rinkaby i 2020, hvorfor det er besluttet atter at gå i eksil på Øland.

Der har været danske deltagere til andre World Cups rundt om i Europa - og vi har haft et landshold til verdensmesterskaberne i Lost Hills, Californien, USA.

Der er rigtig fine danske resultater fra en række af World Cup stævnerne i år - ikke mindst har det nyeste fritflyvningsskud fra familien Nyhegn - Marius - gjort det rigtig godt. Men også hans far - Jes Nyhegn - har lavet flotte resultater.

Til VM gik det knap så godt. Christian Schwartzbach nåede i fly-off i F1B og fik dermed sin ambition om at gå igennem til fly-off opfyldt. Desværre kunne hans fly-off-resultat ikke leve op til de indledende syv starter.

Resten af holdet - tre deltagere i F1A og yderligere to i F1B - havde på ingen måde heldet med sig.

 

Hvis vi kigger på World Cup-konkurrencen, ser de danske placeringer pt. således ud (tallene i parantes er de placeringer, som den pågældende har opnået):

F1A            22. Jes Nyhegn (2-3-5-5)

                   101. Leif Nielsen (2-4-36)

                   135. Lars Buch Jensen

                   145. Peter Rasmussen

                   146. Steffen Jensen

F1A junior  7. Marius Nyhegn (1-1-4-2)

F1B             36. Chr. Schwartzbach (4-3-2)

                   125. Jes Nyhegn (2)

F1Q            6.  Tom Oxager (1-2-3-3)

                   19. Peter Buchwald (2-3-3)

                   34. Per Grunnet (2)

 

Udbredelse af kendskabet til fritflyvning

Vi er et sted mellem 40 og 50 medlemmer af Fritflyvning Danmark. Vi står fortsat i den besynderlige situation, at vi - på grund af persondataloven - ikke kan få oplyst navne og kontaktoplysninger til vore medlemmer, derfor det lidt ubestemte antal.

Efter en optimistisk vurdering har vi nok 20-25 aktive medlemmer - altså medlemmer der bygger og flyver engang imellem.

Det kunne være dejligt, hvis vi kunne blive lidt flere. Det ville gøre det lettere at komme til at flyve sammen med nogle andre - og det kunne også gøre vore konkurrencer lidt mere attraktive.

Måske er der håb forude - måske tidsånden er ved at ændre sig til vores fordel. Folk bliver mere interesserede i at kunne lave ting selv (i disse år er rekordmange igang med f.eks. at sy og bage). Familier samles i stigende grad om aktiviteter, hvor man i samarbejde - gerne på tværs af generationerne - gennemfører nogle projekter.

Den digitale verden lokker stadig mange med computerspil og lignende, men der kan også registreres en modbevægelse, der satser på så analoge aktiviteter som f.eks. brætspil, der i disse år dyrkes som aldrig før af såvel familier som af venne- og kollegagrupper.

Om vi kan gøre os gældende med vores enestående aktiviteter, der både taler til fingerfærdighed og teknisk begavelse, må vi finde ud af. Helst inden længe.

 

Sidste år havde vi nogle bud på, hvordan vi måske kunne gøre fritflyvning mere kendt og måske mere populært.

Vi har faktisk gjort nogle af tingene - men det helt store gennembrud er endnu ikke kommet!

Vi ville lave en række fritflyvningsartikler i Modelflyvenyt og i den forbindelse tilbyde læserne at komme på vores mailingliste og derved kunne følge vores aktiviteter.

Vi har haft et par sådanne artikler siden da - og på den måde fået kontakt med fire-fem tidligere modelflyvere, der har talt om at begynde at flyve fritflyvning igen. I hvert fald tre af disse har gjort alvor af snakken indtil videre.

Vi har også tilbudt andre klubber i Modelflyvning Danmark at besøge dem for at fortælle om fritflyvning og vise vores modeller frem. Vi har kun haft en henvendelse, der endnu ikke har ført til et besøg.

 

Per Grunnet, formand

01.10.2019