• 26. september 2020

Indhold

Indkaldelse generalforsamling 2018

Landsmøde 2018

 

Hermed fremsender vi materiale til Landsmødet i Fritflyvningsklubben under Modelflyvning Danmark ("Fritflyvning Danmark").

Som meddelt i den seneste Nyhedsmail afholdes Landsmødet søndag den 4. november med start kl. 10.00.

Mødet afholdes i Ringsted Sportscenter, Tværallé 8, 4100 Ringsted.

Alle fritflyvningsmedlemmer er velkomne - der kræves ikke forhåndstilmelding.

 

Dagsorden for Landsmødet 2018

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning for 2018
 3. Bestyrelsens økonomimedlem gennemgår regnskabet
 4. Forslag fra bestyrelsen
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Forslag til budget for 2019
 7. Distriktslederne forelægger konkurrencekalenderen
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg til udtagelseskomiteen
 10. Valg af to revisorer
 11. Eventuelt
 12. Fastlæggelse af tid og sted for næste Landsmøde

 

Regnskab for 2018 og budget for 2019

Regnskabet og forslag til nyt budget er vedhæftet i pdf-format til denne mail.

Bestyrelsens økonomimedlem - Thomas Røjgaard - vil på Landsmødet gennemgå begge dokumenter under de respektive dagsordenspunkter.

 

Forslag fra bestyrelse og medlemmer

Bestyrelsen har ingen forslag til Landsmødet. Til gengæld er der indkommet tre forslag fra medlemmerne:

 • Lars Buch Jensen har foreslået, at der afholdes to medlemsmøder om efteråret og to om foråret. Møderne kan være temamøder, hvor man diskuterer særlige emner, der er relevante for medlemmerne. Lars har i forslaget tilbudt at lægge lokaler til et eller flere af disse møder.
 • Tom Oxager har foreslået, at vi indkøber en mountainbike med elektromotor til brug ved hjemhentning ved relevante konkurrencer - f.eks. VM, EM samt andre steder.
 • Steffen Jensen har foreslået, at vi afsætter tid på Landsmødet til en diskussion af sandsynlige regelforslag, som kan forventes at blive fremsat til CIAM-mødet i 2019. Som eksempel nævner Steffen, at der må forventes forslag om de såkaldte D/T-flyoffs.

De to første forslag kan uden videre sættes til afstemning, mens det tredie forslag - Steffens - måske skal henvises til punktet "Eventuelt", da der vil være tale om en diskussion om noget, vi ikke kender i detaljer og som vi derfor ikke kan træffe beslutning om.

 

Valg af bestyrelse

Den nuværende bestyrelse består af:

Per Grunnet - formand

Steffen Jensen - næstformand

Thomas Røjgaard - økonomimedlem

Lars Buch Jensen - fritflyvningsredaktør

Peter Buchwald

Bjarne Jørgensen - distriktsleder Vest

Peter Rasmussen - distriktsleder Øst

Ingen af disse har givet udtryk for at ville trække sig tilbage, hvilket kan tolkes som at alle er villige til at modtage genvalg.

 

Valg af udtagelseskomité

Udtagelseskomiteen består pt. af Steffen Jensen (formand), Hugo Ernst, Lars Buch Jensen, Christian Schwartzbach og Peter Buchwald.

 

Valg af revisorer

De nuværende revisorer er Rasmus Ernst og Jørgen Korsgaard

 

Punktet "Eventuelt"

Under punktet "Eventuelt" kan alt diskuteres, såfremt Landsmødets dirigent finder emnet relevant.

Det er under dette punkt, at gode ideer kan vendes i plenum. Der kan være rigtig meget, som er værd at diskutere - f.eks. spørgsmålet om, hvad vi kan gøre for at samle flere fritflyvnings-interesserede under fanerne. Eller om vi skal lette adgangen til særligt udstyr for vore medlemmer. Flyvepladsproblemet er måske også en diskussion værd.

Kom med ideerne - der kan godt nok ikke vedtages noget under "Eventuelt", men intet forhindrer bestyrelsen i at arbejde videre med gode ideer, der måtte dukke op.