• 28. september 2020

Indhold

Indkaldelse generalforsamling 2019

Landsmøde i Fritflyvning Danmark søndag den 10. november fra kl. 9.00


Hermed kommer den udførlige indkaldelse til Landsmøde 2019 i Fritflyvning Danmark.

Mødet afholdes i Vigersted Hallen, Ågerupvej 1, Vigersted, 4100 Ringsted med start kl. 9.00

Landsmødet forventes at være afsluttet i løbet af et par timer, hvorefter det vil være muligt at benytte sportshallen til at flyve med indendørs fritflyvningsmodeller. Se særskilt indbydelse.

 

Dagsorden for Landsmødet:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning for 2019
 3. Bestyrelsens økonomimedlem gennemgår regnskabet
 4. Forslag fra bestyrelsen
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Forslag til budget for 2020
 7. Distriktslederne forelægger konkurrencekalenderen
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg til udtagelseskomiteen
 10. Valg af to revisorer
 11. Eventuelt
 12. Fastlæggelse af tid og sted for næste Landsmøde

 

Forslag fra medlemmerne

Hvis du har forslag til Landsmødet, så skal det eller de sendes til formanden senest lørdag den 2. november. Mailadressen er pergrunnet@hotmail.com.

Eventuelle forslag bliver derefter rundsendt til medlemmerne - forhåbentlig sammen med regnskabet for 2019 samt et forslag til budget for 2020.

 

Tilmelding ikke nødvendig

Alle medlemmer af Modelflyvning Danmark kan deltage i Fritflyvning Danmarks Landsmøde.

Bestyrelsen vil sørge for, at deltagerne får en let frokost efter Landsmødets afslutning.

 

Nuværende bestyrelse:

Per Grunnet - formand

Steffen Jensen - næstformand

Thomas Røjgaard - økonomimedlem

Lars Buch Jensen - fritflyvningsredaktør

Peter Buchwald

Peter Rasmussen - distriktsleder

Nuværende Udtagelseskomite:

Steffen Jensen (formand)

Hugo Ernst

Lars Buch Jensen

Christian Schwartzbach

Peter Buchwald

Nuværende revisorer:

Rasmus Ernst

Jørgen Korsgaard

 

 

Kom til indendørs-træningskonkurrence efter Landsmødet 2019