• 25. november 2020

Indhold

Besøg af Roland Koglot i Roskilde 14 april 2012

Det syv mand store hold af danske elite-fritflyvere, som i februar drog til Lost Hills i Californien for at deltage i en stribe World Cup stævner på en af verdens bedste fritflyvningsarenaer, bragte gode resultater med hjem, som det fremgik af Steffen Jensens rapport i  Modelflyvenyt 2012/2. Det var ganske givet også hensigten, men der var også en mere langsigtet plan med rejsen, nemlig at skærpe den danske indsats på det internationale plan.

Det kan ske ved at flyve mere i stærk konkurrence og ved at iagttage hvordan de allerbedste når deres resultater. På Lost Hills var feltet i F1A meget stærkt og talte internationale  navne som Sergey Makarov, Per Findahl og Roland Koglot. De folk er værd at se på og udveksle erfaringer med.  Og minsanten om ikke Roland Koglot, som er Slovener, godt kunne tænke sig at komme en tur til Danmark og deltage i et seminar med de danske venner. Det fandt sted hos Steffen Jensen den 14. april og var en stor fornøjelse.

Roland er en ualmindelig flink og venlig mand. Han kom med sin transportkasse fuld af modeller. Efter indledende kaffedrikning og hyggesnak gennemgik han en medbragt Powerpoint-præsentation for en interesseret skare på 12. De fleste F1A-aktive og nogle få pensionister . Han fortalte hele sin historie om udvikling af F1A modeller både med flap-profiler og med de såkaldte LDA-profiler og sin opsamling af erfaring om, hvordan man kan udnytte disse profiler i sammenhæng med kulfiber-materialernes styrke til at højstarte F1A modellerne med enorm accelleration og udløsningshastighed, med det resultat at de kommer over 100 meter op fra en 50 meter højstartsline.

Roland er en berejst mand, der deltager i mange internationale konkurrencer, og har naturligvis mødt alle de andre, der arbejder med samme målsætning, både de flyvende konkurrenter og de teoretiske bagmænd, som udvikler profiler med computerprogrammer. Men det fremgik klart af hans præsentation, at han har sin egen tilgang til sagerne og bruger megen tid på at eksperimentere og trimme og simpelthen øve sig på at udføre den svære højstart perfekt. Han tegner i vid udstrækning sine egne profiler og har fuld kontrol over byggeprocessen med adgang til en lokal Slovensk vingebygger.

Antallet af forskellige vinger med varierende vingeprofiler i hans præsentation er utroligt og vidner om den enorme erfaring han besidder. Men der er ikke noget hemmelighedskræmmeri over Roland. Alt blev lagt frem, alle spørgsmål besvaret.

Efter præsentationen blev modelkassen åbnet. Et større antal vinger blev vist frem. Kroppe med diverse elektronik og avancerede krogsystemer blev studeret nøje af de danske enthusiaster.

Det var et overordentlig godt seminar. Roland skal have mange tak. Initiativtagerne ligeså. Og Steffen og Jytte skal have tak for at lægge hus til og for den fine servering i italiensk stil. Højt niveau.

Men nu rejser der sig, oven på Lost Hills og Roland Koglots besøg,  et stort forventningspres på de danske F1A-flyvere om resultater. De skal have et held og lykke med på vejen.

Rolands Powerpoint-præsentation er omfangsrig og egner sig bedst til at ledsage hans foredrag. Den fyldte, som den blev overdraget, 43 MB. Den er nu blevet barberet lidt ned uden tab af indhold og kan findes her. Den rummer nu også et par fotos fra dagen.

Som referent: Christian Schwartzbach