• 20. oktober 2020

Indhold

Fritflyvningssymposium 2007

6. januar 2007 vil "for Generations to come" være et referencepunkt for dansk Fritflyvning! Sønner vil spørge deres fædre og børnebørn vil spørge deres bedstefædre: "Var du til stede?", og 20 af dem vil stolt svare: "Jeg var der, jeg oplevede det!"

Og hvad var det så der skete den dag?

Der var såmænd F1A seminar, og det var lykkedes kraftcenteret i Hillerød at lokke et par af verden største kapaciteter indenfor den ædle sport til Roskilde, for at dele ud af deres erfaringer.

Hvem var det? Hvad sagde de? Lærte de tilstedeværende noget? - og hvad fik man at spise og drikke ved en sådan lejlighed?

Alt sammen væsentlige spørgsmål, som forsøges besvaret nedenstående.

Hvem var det?

Det var Per Findahl fra Sverige og Jari Valo fra Finland som var taget til Danmark for at holde oplæg for os. Deltagerne var i alt 20 fritflyvere fra alle egne af landet. Langt flest F1A flyvere, men også et par ældre og grånede F1B flyvere og en mindst lige så grånet F1C flyver dukkede op. Mange af deltagerne kan - med lidt god vilje - henregnes til de aktives rækker, men adskillige ryger i kategorien: passive, idet det koldt og kynisk kan konstateres, at de ikke har sat deres ben på en flyveplads i 10 år eller mere! Men de var der denne dag, og det var PRAGTFULDT.

Hvad sagde indlægsholderne?

Dette referat rummer ikke mulighed for at referere alt hvad der blev sagt, men her er lidt stikord:

Per Findahl

Pers indlæg var bygget op omkring nogle "mindmaps" om disse 4 emner: modeller og udstyr, flyvning og taktik, fysisk træning og mental træning. Der blev også udleveret kopier af nogle artikler Per har skrevet, kopier af disse kan fås ved henvendelse til Steffen.

Vi forsøgte at tage lidt noter under indlægget:

Baggrund / indledning:

Per Findahl fik interesse for modelflyvning da han var 10 år gammel, og I en alder af 14 år beslutte han at han ville være verdensmester!!

Samtidig skete der det i Sverige at "Modelflyveforbundet" blev optaget i det Svenske Idrætsforbund (som vist svarer til DIF i Danmark). Ved optagelsen af modelflyvning i

det Svenske Idrætsforbund, kom der en officiel anerkendelse af Modelflyvning som idræt. Hvad der specielt for Per fik stor betydning var, at der også kom mange gode muligheder for at deltage i en masse god træning og uddannelse sammen med andre svenske top-idrætsfolk.

Konklusion fra indledningen: Det er meget vigtig at sætte sig konkret mål - og vedvarende forfølge det.

Modeller og udstyr (også telt og løbesko..)

Forudsætningen for succes er gode modeller til aktuelt vejr. Modellerne skal efter Pers mening være klar 1 år før konkurrencen…..

Der kræves modeller til "Vind og termik" og modeller til "Fly-off".

"Vind og termik" model: 52 % CG, krog 15 mm foran CG, M&K elektronik-timer

"Fly-off" model: - trimmet til laveste synkehastighed.

Optimal line: spectra-line sluthøjde efter bunt op til 80 meter - med andre liner: ca. 77 meter. Altimeter (højde-logger) er nødvendig under trimningen for at se udviklingen, alternativt kan timerens indstilling af "stigetiden" i bunt give et fingerpeg om højden.

God kikkert på 3-fod og stopur. GPS måske i fremtidens i hjemhentningsbeacon ?

Godt tøj og gode sko (test det før konkurrencen) Ikke godt hvis line ikke hænger fast i lynlås. Regntøj - test det...

Flyvning og taktik:

Per Findals flyveplads er en lille sportsflyveplads på 800 x 400 meter med diverse bygninger, omkranset af høj og tæt svensk skov langs alle kanter. Per træner ved at højstarte til forskellige punkter på området i forudbestemte mønstre. "Gå tur med model" - i smalle passager - og på tid. Flyver kun med "gode modeller" i godt vejr under træningen - og griber dem (mange sten på træningspladsen).

Forberedelse på konkurencepladsen:

Brug meget tid på pladsen hvor konkurrencen skal afholdes for at lære de lokale forhold at kende, og trim i de samme perioder hvor der nogle dage senere skal flyves konkurrence.

Under konkurrencen - drikker 5-6 liter væske under en varm konkurrence

Taktik: Mange indikatorer er det bedste: fugle, andre modeller i luften, mærker selv "træk i linen". Vær ikke bange for at stå blandt andre - FORUDSAT AT DU HAR TRÆNET og GOD kontrol med din model på linen.

Fysisk forberedelse

Hjernen kan kun tænke klart hvis der ikke er træthed i benene.!!..

- en maraton-distance - i alt slags vejr - kan anbefales... - Per forbereder sig selv med hyppig løbetræning kulminerende med et løb på godt 50 kilometer som grundtræning før flyvesæsonen. Hastighed og bevægelighed skal også trænes eksempelvis gennem volley eller badmintonspil.

Mental forberedelse

Per var selv blevet overrasket over hvor stor betydning dette område har haft for hans toppræstationer. Det meste er lært sammen med andre top-sportsfolk i div. kurser afholdt af det svenske idrætsforbund. Se foto/billeder fra pladsen og

omgivelserne. Lav en DAGBOG over træningen - hvad var godt og hvad kunne forbedres, læs i dagbogen som forberedelse til en stor konkurrence. Undgå at blive nervøs - det kan læres! Koncentrer dig om DIN egen konkurrence - lad være med interesse dig for alt muligt andet før og under konkurrencen. Eksempelvis nævnte Per at det kræver energi og kan ødelægge koncentrationen at deltage i endeløse diskussioner ang. startstedets placering mm: "Det er holdleders opgave/ansvar. Jeg koncentrerer mig om at udnytte de givne betingelser bedst muligt til egen fordel".

Du kan ikke være på toppen hele tiden, så der vil være gode og dårlige perioder.

Faktum: - et lille drop - du er ude.

- koncentrerer fokus - find en "tricker"

- slap af i dit telt (evt med walkman)

- tænk og gå som en "vinder".

- flyv for dig selv - men også mod de andre..

Træningsdagbog:

• hvordan var kroppen under træningen

• hvordan var hjernen under træningen

• hvad var det værste

• hvad var det bedst

 

Recept for succes:

• Positiv adfærd.

• Ha' det sjovt.

• Gå og tænk som en vinder

• Råb begejstret efter en godt zoom...

• Vær koncentreret - tro på at du gør det rigtige...

• Hvis du er nervøs - smil

• Energi er vigtig

 

Svar på diverse spørgsmål:

Per Findahl træner med modellerne ca. 3 gange om ugen á 1-1½ time

- det skal være sjovt

- en sikker model med indbygget "tillid" er vigtig

- meget velforberedte stillevejsmodeller giver også tillid (er klar til fly-off)

Jari Valo

En af Jaris store fortjenester er at han har fungeret - og stadig fungerer - som bindeled til de utroligt dygtige russiske og ukrainske modelflyvere og modelbyggere, og at han gennem disse kontakter hjælper os med at få adgang til at købe kvalitetssikret og højtydende udstyr.

Baggrund/indledning

Jaris interesse for modelflyvning kommer fra hans far. Han har haft modelflyve-interesse siden han var 11 år. I perioden fra 14 til 21 år var hovedinteressen linestyring. Herefter kom der 9 års pause, og i 1999 mødte han F1A .

Jaris erfaringer er at stor vridning giver "kortere" vinger. Det skal forstås på den måde at en model med lange vinger med "store vridninger" opfører sig på samme måde som en model med korte vinger og små vridninger.

Med de påvirkninger som bunt-modeller udsættes for under en kraftig udløsning kan der godt kommer lidt blivende "sætninger" i wing-joiner-stangen. Dvs den kan få en lille blivende bøjning. For at holde trimmet er det vigtigt at wing-joiner-stangen altid monteres på den samme model (krop/vinger) OG at den altid sidder ens. Jari har markeret alle sine joinerstænger med et lille mærke (slibning) i den ene ende. Dette mærke skal altid sidde i højre side og vende opad !

Haleplan mm monteres med elastikker - som IKKE må være for stramme.

Flyvning:

Vingerne skal være lige. Kun 2 mm udslag på sideror (modsat) er normalt til "lige" højstart. Jari anbefalede at justere på vingevridet for at holde disse ca 2 millimeter (modsat) siderorsudslag under højstarten. Jari havde yderligere disse trim-erfaringer:

• Lav hastighed: kun sideror "styrer"

• Mellem hastighed: vinger styrer ved at give større modstand på vinge med mest Wash-in

• Høj hastighed sideroret styrer noget igen.

I denne situation påstår Jari at model vil dreje til den side hvor vinge har størst wash-in. (nogle tilhørere var ikke helt enige i dette ved høj hastighed)

Lidt gratis tips: Normal cirkel på line: stil på sideror.

Zoom max 1.5 mm rorudslag,

Løft af haleplan i under cirkel : 1,5 til 2 mm

Jari viste også en simpel metode til at kontrollere indstillingsvinklen på haleplan: Via en lille plade/krog fastholdes en snor så den flugter underside af haleplans-bagkant og underside haleplansforkant. På krop under vinge markeres hvor snoren "flugter." Dette er en hurtig kontrol til at se om indstillingsvinkel er OK - feks efter en reparation af krop.

Lærte de tilstedeværende noget?

JA! Jeg tror at alle medvirkende blev dybt inspirerede af begge indlæg. Af Pers fordi det så tydeligt demonstrerede at det ikke er tilfældigt hvem der altid klarer sig godt i stævnerne. Hans gennemanalytiske og strukturere tilgang til sporten og hans insisteren på at fritflyvning med hensyn til planlægning af træningsindsats kan sammenlignes med masser af andre mere udbredte sportsgrene var tankevækkende. (og efter at have set skitsen af hans skovomkransede træningsplads i Sverige er der vist ikke mange af os danskere der længere kan undskylde os med, at vi aldrig kan blive rigtigt gode, fordi vi ikke har egnede flyvepladser!)

Jaris indlæg var ligeledes inspirerende og oplysende, men hans holdning til hvorledes vridningerne i vingen påvirker en svævemodels egenskaber i forskellige situationer vil nok give anledning til langvarige diskussioner rundt omkring byggebordene.

Hvad fik man at spise og drikke?

I invitationen var der lovet mad og vin "som når man er i Poitou". Der var ikke lovet noget om mængderne, men vurderet på antallet af tomme flasker blev det faktisk også nogenlunde som når man er i Poitou …..

Menuen var:

"Rillette de Porc" med brød, chornichoner og Muscadet

"Coq au vin rouge a la Maison" med ris og Cabernet Franc d'Anjou Villages

"Plateau de Fromages regionales", dvs ostefad med dominans af gedeoste fra Loireområdet

herefter kaffe med franske brændevine, endnu senere øl, osv….

Var det sjovt?

Ja, det var en pragtfuld oplevelse at se og høre så mange positive og interesserede fritflyvere dele erfaringer og fortælle pralehistorier fra gamle dage en hel lang eftermiddag og aften. Enkelte uheldige havde temmelig langt hjem, men af lutter solidaritetsfølelse blev de nærmestboende så længe, at jeg tror at langt de fleste var hjemme nogenlunde samtidigt