• 28. september 2020

Indhold

Links

 

Forummer (Fora)

Danmark

Modelflyvning Danmark
Hotliner gruppen på vores eget forum
USA RCGroups.com                                
High Performance gruppen på det største USA forum
Tyskland RC-Network.de
Hotliner gruppen på det største tyske forum

 

Andre Hotliner sider

Danmark

Hotliner.dk Den gamle private side vi lavede medens vi ventede
Storbritanien F5B.co.uk                                         
Englændernes hjemmeside
Tyskland F5B.de Tyskernes hjemmeside

 

Klubber med høj Hotliner aktivitet og træningsudstyr

Danmark EFK87                                               
Elektroflyveklubben EFK87 er naturligt nok en Hotliner klub
Danmark Nordsjællands Fjernstyringsklub NFK har væet med i mange år, en aktiv konkurrenceklub i mange klasser
Danmark Silkeborg El & Svæv Silkeborg har en lang Hotliner tradition med en fast træningsbane permanent opstillet
USA Silent Electric Flyers og San Diego Den helt store Hotliner klub i USA. Steve Neus klub