• Du er her: 
  • Forside ›
  • Elite ›
  • Hotliner ›
  • 2.4Ghz og Telemetri - Problem i flere konkurrenceklasser
  • 22. oktober 2020

Flere og flere 2.4Ghz systemer tilbyder Telemetri - Et problem i flere konkurrenceklasser

4. marts 2009 af Administrator (biogis)

Styringsgruppen har besluttet at 2.4Ghz anlæg med indbygget Telemetri mulighed indtil videre ikke er lovlige i henhold til de generelle FAI regler paragraf 5.5.1.3 General Characteristics of RC Electric Powered Model Aircraft F5 section d) som foreskriver: "d) Any device for the tramsmission of information from the model aircraft to the pilot is prohibited"

I ovennvævnte anlæg er der allerede indbygget f.eks. en spændingsovervågning af modtager batteriet som sendes til piloten, hvorfor ovennævnte device er modtageren selv. Og den kan man jo ikke fjerne.

Hvis det var et eksternt devices der skulle tilsluttes modtageren, ville der ikke være noget problem med den nuværende formulering bortset fra eventuelle kontrolforanstaltninger.

Styringsgruppen har sendt et forslag til omformulering af denne paragraf, så de pågældende anlæg, som nu udgør et stort flertal af de 2.4Ghz tilbude der er på markedet, bliver gjort lovlige.

Vi forventer forslaget bliver behandlet på CIAM mødet 27-28. marts i Lausanne og at F5 subcommittee finder en løsning.

Mvh Hotliner Styringsgruppen