• 27. september 2020

Arsrapport - Beretning 2001

El-styringsgruppen

V/ Michael Buchreitz

Vestre Ringvej 23

8600 Silkeborg

Formandens beretning

fra pilotmødet d. 10. november 2001

hos Peter Bech

Formanden har ordet:

Årsmøde i El-styringsgruppen, hvad er nu det ??? - Det lyder selv sagt, som et lukket forum indeholdende 3 personer, der på ingen måde ønsker at blive forstyrret. Men det er det bare ikke. Årsmøde i El-styringsgruppen er bare en frase, der lige så godt kunne hedde Pilotmøde i F5B/F5F gruppen. Vi bliver aldrig et lukket forum. Det ønsker ingen af os, når det kommer til stykket. Derfor er det vigtigt, meget vigtigt, at afholde pilotmøde mindst én gang om året, hvor alle interesserede har mulighed for at dykke ned i både El-styringsgruppen og aktiviteterne, der ligger bag den. Det er en forudsætning for El-styringsgruppens eksistens, at piloterne, altså jer der er til stede, er med til at forme gruppen. Sæsonen 2001 startede i november 2000 i Silkeborg med det første Pilotmøde. Her blev Rejseholdet og 4 stk. udtagelseskonkurrencer sat på skinner. El-styringsgruppen blev for alvor launched. Det var med stor spænding at skulle mødes hos Jørgen Nielsen i april til den første udtagelse. Vi havde et Rejsehold, der mødte op til deres første opgave. Den blev løst til alles tilfredsstillelse. Selve resultatet af konkurrencerne, var der jo ikke de helt store overraskelser i, vel Claus ??? - Jørgen stillede, med stor tak, sit hjem til rådighed for én eller flere sovende piloter i en hel weekend. Selve niveauet var, som forventet. Vinteren skulle rystes af og det blev den.

For i Maj stillede vi atter op til Euro-Tour i Hannover. Jeppe, Peter, Jørgen og undertegnede mødte op i det sædvanlige forrygende forårsvejr i Hannover. Godt nok manglede der en hel del af de sædvanlige toppiloter, men Gud (R.F.) var der. Der blev gået til vaflerne og danskerne viste, at niveauet så sandelig er der. 3 stk. top 10 placeringer med Jørgen, som nr. 3. Så snakker vi ikke mere om det. Flot, flot flyvning.

Vejret tog vi med os hjem til Langstrup. Claus og Peter sørgede, igen i år, for et forrygende stævne med flyvning lige fra hold i nakken til tynd mave. Værd at nævne er, at mod "de vestliges"ønske, tog Sjælland sig, for første gang, af tronen i 10 celler. Jeppe var så elskværdig at nappe 3x1000ér ud af 3000 mulige. Med 28 ben, fløj Jeppe sig ind i den danske 10 celles elite. Super flot flyvning. Også værd at nævne, på trods af uheld, var Claus´ 37,999999 ben med sin nye B-1ér. Potentialet i klasserne begyndte at vise sig. De positive fraser ville ingen ende tage. Alle glædede sig til Frederikshavn.

Og med rette. Frederikshavn blev et perfekt stævne. Samarbejdet mellem Stævnearrangør og Rejseholdet viste sig fra sin bedste og mest professionelle side. Tingene var nu kørt ind. Det kunne alle se. At Jan Abel så stadigvæk ikke har kontakt, overhovedet, med vejrguderne, er vi ved at være vant til. Dog skal der roses. Mellem tordenbygerne, og de var kraftige, blev luften så perfekt, at Jørgen og Jeppe lige pludselig rykkede. 30 ben med 10 celleren. Tallene taler deres eget sprog. Kongen i 10 celleren faldt med et brag den weekend. Stævnet forløb dog så perfekt, vejrmæssigt, at grillmestrene Claus & Michael fik rykket ben af på grillerne til den helt store guldmedalje. Vi formåede at afholde hele 2 perfekte grillaftener. Tak for endnu et super stævne i Frederikshavn, Jan & Hans.

Så blev det sommerferie. De fleste valgte at tage den danske sommer i Veerst. Den første el-sommerlejr blev en realitet. Dette ligger uden for El-styringsgruppen, men skal så sandelig nævnes. Helt klart et af sæsonens bedste initiativer.

F5B-landsholdet snuppede sig en tur til det sydtyske for at flyve World Cup i slutningen af juli. Det var vist nok også spiontogt, så selv KGB ville blive misundelige. Men vi lærer jo ikke noget af at flyve hjemme hele tiden. Nye tiltag i klasserne kommer, som regel, via piloter, der kommer hjem fra det store udland. Jeg er da også overbevist om, at F5B drengene var forvirret på et endnu højere plan end før de drog af sted !!!

Den 4. og sidste udtagelse skulle finde sted i Silkeborg hos formanden. Det er nok ingen hemmelighed for nogen, men formanden havde slidt og slæbt for at stille denne udtagelse på benene. Der blev igen gået til vaflerne, dog uden de helt store resultater. Dog viste Jan, at en Surprise 10 i hans kyndige hænder, uden problemer flyver 28 ben. Endnu en pilot med i top 28 klubben. Godt fløjet, Jan. Formanden foldede sig helt ud med 27 celleren. Det var vist tydeligt, at hjemmebanefordel stadigvæk gælder. Via Claus´ meget kyndige råben og skrigen, fløj formanden direkte ind i 36 bens klubben og snuppede sin første 1000ér. Der var jævn tilfredsstillelse at spore hos formanden senere på aftenen. Det lille hus på Vestre Ringvej, blev under kyndig vejledning af Wencke og Marianne lavet om til "Hotel grill de luxe" Alt i alt et godt stævne, med masser af aktivitet på pladsen. F5-Populæren blev den bedste i denne sæson. At det så var en ingeniør af ukendt oprindelse, der løb med sejren, var måske knap så godt. Rejseholdet havde afholdt sin 4. konkurrence og må nu siges at være kørt i stilling. Samarbejdet kører godt og folk ved i store træk, hvad der skal laves for at det hele ikke hænger på én skulder. Det er utroligt, hvor meget denne organisation betyder for afholdelse af stævner. Det hele bliver meget lettere. Fra El-styringsgruppen skal der lyde et kæmpe tak til rejseholdet.

Der skal også, fra El-styringsgruppen, lyde en kæmpe tak til de 6 stævnearrangører og ikke mindst de mange villige klubmedlemmer, der stillede op med uundværlige hjælp. Uden denne hjælp ville konkurrencerne ikke kunne gennemføres. Det må I endelig tage med hjem i klubberne og sige tak for.

De fleste af konkurrencepiloterne samt nogle af hobbypiloterne valgte at samle sig en sidste gang i år til det årlige E-meeting i Aspach i Tyskland. Her blev der råhygget på et højere plan. Og medicin var der rigeligt af. Både Korn og Dobbelt Korn blev indtaget i rå mængder. For at holde varmen, naturligvis. Claus, Peter og undertegnede havde flyvegrej med til opvisningen. Desværre havde Peter uheld med Alpha Jeten, der ellers var godt i gang med at vise sig fra sin bedre side. Claus var "The star of the show" med Diablotinen. Interviews ville ingen ende tage og det samme om interessen for Diablotinen. Undertegnede lånte Claus´ Extra 300 og boltrede sig livligt med den hele weekenden. Denne tur er godt nok det hele værd og må varmt anbefales rundt om i klubberne. Den er stærkt vanedannende.

Euro-Touren blev afsluttet ultimo september uden yderligere dansk deltagelse, desværre. Dette betyder en markant nedgang i deltagelse i udenlandske konkurrencer. Kun Peter Bech har fløjet de 3 konkurrencer, der skal til, for at Euro-Touren er gennemført. Resultaterne på Euro-Touren ses da også, som en væsentlig nedgang rent placeringsmæssigt. Det er en skam, at Euro-Touren ikke for alvor er slået an hos nyere F5F piloter. Det er trods alt "der ude" at man lærer konkurrenceflyvning og ikke mindst miljøet at kende. Jeg håber at se flere F5F piloter kæmpe på den europæiske scene næste sæson. Danmark er trods alt et meget kendt 10 celles land.

Rekruttering til klasserne blev, igen i år, et hurtigt overstået punkt. Formanden flyttede klasse og dermed forsvandt der endnu en F5F pilot. Det kan godt mærkes på aktiviteterne i F5F klassen, at vi mangler Kjeld, Erling, Ole, Christian og undertegnede. Hvad der skal til for at genvinde det tabte antal piloter, det kan der kun gættes på. Personligt finder jeg det svært i de kommende par sæsoner. Der er ingen tvivl om, at den rekruttering der fandt sted i midten af 90´erne, helt sikkert skyldes de mange godt besøgte F5-Populær stævner, der var på det tidspunkt. Om der igen skal sættes fokus på F5-Populæren, har jeg svært ved at vurdere. Det var ikke super mange tilmeldinger, der kom til vores 4 stk. annoncerede F5-Populær konkurrencer i år. Det kan selvfølgelig godt være måden, vi havde sat stævnerne op på. Dog er jeg ikke den helt store optimist. Det handler nok i bund og grund om tid. Vi har alle sammen utrolig travlt med at køre rundt til forskellige arrangementer. At tage nye arrangementer ind i kalenderen, er næsten umuligt at nå. Derfor kræver det nok en omstrukturering af diverse stævner/træf samt en holdningsændring hos mange hobbypiloter samt nogle konkurrencepiloter. Man kan kun sige: Vi håber det bedste for klasserne og frygter det der ses i svæve- og helikoptergruppen, nemlig stilstand.

Næste sæson er allerede meget tæt på. Der arbejdes på højtryk med vurderinger, valg og bestillinger af nyt udstyr til den kommende sæson. Det tager jo, som bekendt, tid at fremskaffe vores udstyr. F5B piloterne har efterhånden fået oparbejdet et godt teamwork med hensyn til rådgivning, valg og indkøb af udstyr til holdet. Man står ikke alene og bestiller accuer eller ny motor. En sådan beslutning tages i tæt samarbejde med kollegaerne. Dette teamwork kunne man godt lærer lidt af hos F5F piloterne. Prøv bare at se, hvad der kunne løftes i flok, når der skal investeres i accuer til næste sæson. Man skal nok øve sig lidt på at gå væk fra "jeg mangler 3 stk. superpakker, men kan ikke få dem" holdningen. Det kan man nemlig godt løse, hvis man nu ville samarbejde lidt om det. Det kunne godt være, at man måtte kaste håndklædet i ringen og lytte til en kollega mht. f.eks. valg af celletype. På den måde kunne man godt forestille sig et endnu bedre sammentømret F5F hold, der så står bedre, når den europæiske scene skal indtages.

 

Vi indtager den europæiske scene næste sæson. 2002 er VM år og dette planlægges der efter 100%. F5B landsholdet skal "syd på" mindst en gang inden VM samtidig med, at der flyves udtagelser i Danmark. Der skal arrangeres fællestræning for holdet, så man får trænet samarbejdet. Der skal evt. findes en holdleder af piloterne. Kort sagt, der er meget at arbejde på til næste sæson. F5F holdet burde ligeledes tage af sted "syd på"mindst en gang, inden man evt. planlægger at tage med ned og flyve med i "Electric Flight Festivalen" op til VM. F5F piloterne skal ligeledes flyve udtagelser. Så her bliver der også travlt.

 

Afslutningsvis kan jeg kun sige: Jeg ser frem til næste sæson med stor optimisme. Vi har et stort arbejde foran os, men har samtidig fået oparbejdet værktøjerne til at få tingene op at køre. Jeg glæder mig utrolig meget til at skulle opleve et VM, både som El-styringsgruppeformand og som pilot. Men vigtigst af alt, glæder jeg mig til endnu en sæson med godt kammeratskab. Det er trods alt det, der driver værket. Glem ej det.

 

Tak for en forrygende sæson.