• 29. oktober 2020

Årsrappport - Beretning 2003

El-styringsgruppen

V/ Michael Buchreitz

Vestre Ringvej 23

8600 Silkeborg

 

Formandens 3 min. & 20 sek.: 22. november 2003

Kære Piloter & hjælpere

Som det vist nok er blevet tradition fra formanden at sige, så er der gået endnu en sæson. Det er igen blevet tid til at evaluere vores gøren og laden inden for F5B & F5F flyvning i Danmark samt se frem til, hvad sæsonen 2004 byder på af spændende projekter og tiltag. Det er med stor glæde endnu engang i min egenskab af formand at skulle aflægge de 3 min & 20 sek. For sæsonen der gik har budt på mangt og meget. Og når jeg siger, at det er en stor glæde, så er det fordi jeg igen i år kan konstaterer, at aktiviteten helt igennem har været fuld af engagement fra både gamle og ikke mindst nye piloter. Vi har afholdt 4 rigtig gode udtagelsesstævner, hvor ikke mindre end 2 har været på Contest Eurotour kalenderen. Vi har også afholdt Nordiske Mesterskaber. Hvad kan man mere forlange af lille Danmark. Resultaterne har også været der. I F5B har Claus igen i år vist stor fremgang. Det er blevet til den første top 10 placering i Contest Eurotouren i F5B til Danmark nogensinde. Og det er faktisk et bemærkelsesværdigt resultat. For her er der tale om at bide skeer med "de store drenge". Claus tog sig også for af retterne til Nordiske Mesterskaber og kan pynte Danmark, Elstyringsgruppen og ikke mindst sig selv med titlen Nordisk Mester. Et stort tillykke lyder der fra Elstyringsgruppen.

Ellers må jeg desværre konstaterer, at F5B flyvningen i Danmark, holdmæssigt, ligger på vågeblus. Jan, Hans og undertegnede har enten ikke haft tid til at flyve seriøst eller har slet ikke været i gang i år. Synd og skam, men ting tager jo som bekendt tid og det gik ud over F5B indsatsen i 2003.

Der i mod er det med stor glæde at skulle berette om F5F klassen. Her har faktisk alle piloter, nye som gamle, haft ild i piben for nu at bruge et moderne udtryk. Allerede i vinter var der lagt i kakkelovnen til sæsonstart. Folk oprustede i udstyr som aldrig før og der blev virkelig gået til vaflerne. Gamle cirkusheste meldte sig på banen. Kampene har været tætte og meget spændende at være tilskuer til. Og jeg tror godt jeg kan sige, at også F5F piloterne selv synes det har været spændende i år. Hold endelig fanen højt til næste sæson. Undertegnede kan næsten ikke vente på de spændende kampe. De mest markante i F5F klassen i år har så afgjort været vores tro hjælper, Peter Bech og "nybegynderen" Flemming Nielsen. Peter har i år vist en helt ny side af sig selv. Med den nye "Russer" har Peter lagt et stort arbejde i at få fløjet flyveren ind, testet nye accuer / propeller og ikke mindst optimeret på flyvestilen. Og Peter er nu begyndt at ryste rigtig gode flyvninger ud af ærmet og nåede op på hele 28 ben ved flere lejligheder. Det samme gælder vores "nybegynder"Flemming Nielsen. Flemming har indført noget så ubehageligt, som træning. Og man må konstaterer det bærer frugt. Flemmings første hele sæson med lovligt udstyr har budt os på meget konstant flyvning. Og præstationerne har ligget helt i top hver gang. Flemming har hele sæsonen ligget og kæmpet med Jeppe om 1. pladsen. Virkelig godt gået, Flemming. Et fælles opråb til piloterne i F5F klassen må være, at Flemmings stil med træning er vejen frem. For godt nok har det været spændende, men toppræstationerne mangler. Det var helt tydeligt da svensken og ikke mindst tyskerne dukkede op på vores egne hjemmebaner. Der mangler 3-4 ben inden der bliver en reel kamp med danskere involveret. Her vil jeg godt opfordre F5F piloterne til at hjælpe hinanden noget mere. Få indøvet hvem der hjælper hvem og stå så til rådighed for den pilot, som skal til at flyve. Kig på F5B piloterne og tag det til jer, for det hjælper.

Elstyringsgruppen har igen i år været ramt af formandens trang til familieforøgelser. Og jeg må sige, at havde vi ikke haft min kollega i Elstyringsgruppen, Peter Bech, så kunne disse 3 min & 20 sek. gå hurtigere end nogensinde. Peter har hele tiden været ajour med tingene og har sørget for at sparke undertegnede over skinnebenene, når der skulle arbejdes. Det samme gælder Claus. Vi ville IKKE have oplevet et NM på dansk grund i år, hvis ikke vi havde Claus´ uundværlige arbejdskraft. Claus har sammen med Peter lagt et ubeskriveligt stort stykke arbejde for at få stævnerne til at virke. Dette kan vi andre ikke takke nok for. Claus har ligesom Peter ligget under for formandens fornævnte trang og har til tider kæmpet hårdt for at få formanden op i gear. Så undertegnede takker mange gange for hjælpen og arbejdsindsatsen.

Nye tiltag blev det også til. Undertegnede fik godkendt en ekstrabevilling på kr. 8.000,- til indkøb af tidtagningsudstyr. Claus har igen været på arbejde og sørgede for hjemtagelsen samt bygningen af dette udstyr, som jo fik sin ilddåb til NM. Og hold da fast hvor er det bare lækkert udstyr vi nu har til stævnerne. Udstyret er faktisk en tro kopi af det tyske, der jo som bekendt blev brugt til sidste VM i 2002. Så udstyret går vi stadigvæk ikke ned på.

I 2003 oplevede vi også et magtskifte i RCU. Svend Plougstrup valgte efter lang tro og tjeneste at trække sig fra posten, som eliteformand. Og dette var med MEGET blandede følelser fra Elstyringsgruppen, da vi virkelig har haft et godt samarbejde med Svend. Undertegnede stillede op til rep.mødet, dog in absentia pga. førnævnte trang. Og der kom da heller ikke noget ud af anstrengelserne. Hans Jørgen Kristensensen blev valgt ind i RCU bestyrelsen og fik posten, som eliteformand efter Svend. Og der står vi faktisk i dag. Vi ved ikke, hvad Hans Jørgen står for eller hvad Hans Jørgen vil med titlen. Vi har nemlig intet hørt fra eliteformanden, i hvert fald i Elstyringsgruppen. Så man fristes til at sige; hvad skal vi bruge ham til ?. Hertil må jeg sige, at når ikke Jesus kommer til bjerget, så må bjerget komme til Jesus. Jeg vil i samarbejde med Peter Bech tage kontakt til Hans Jørgen i nær fremtid for at få sat gang i vores eliteformand. Vi kan simpelthen ikke leve med en så anonym eliteformand.

Dog skal Hans Jørgen Kristensen have den tvivlsomme ros at have afvist samtlige bilag fra Elstyringsgruppen, der ligger til udbetaling hos Karen p.t. Vi kan med andre ord ikke få en krone i øjeblikket fordi bilagene er lavet, som "de plejede" og det synes Hans Jørgen ikke om. Om det er fordi Hans Jørgen har et eller andet for Elstyringsgruppen ukendt sæt spilleregler at følge, skal være usagt. For vi ved det simpelthen ikke pga. manglende kommunikation. Undertegnede har prøvet på både den bløde og mest den hårde måde at få Hans Jørgen overbevist om, at han ikke skal "blande sig" i indeværende og for den sag skyld næste års budget, da disse jo allerede ligger faste. Jeg har opfordret Hans Jørgen til at bruge krudtet mere konstruktivt på f.eks. hovedsponsor til elitegrupperne samt ændring af måden budgetter laves på, så større beløb kan udbetales hvis et hold skal flyve f.eks. i Japan. Men dette har Hans Jørgen ikke kommenteret. Han forbliver tavs. Jeg inviterede Hans Jørgen til dette møde, men han kunne desværre ikke komme, da RCU har bestyrelsesmøde netop i dag.

Så summa summarum på økonomien er: Vi har ikke en krone at gøre med i øjeblikket før undertegnede finder ud af, hvad der foregår. En fodnote hertil er i øvrigt, at selv Karen har pludselig skiftet mening vedr. udformningen af vores bilag. Så vi har virkelig en stor opgave foran os. Dette hører I nærmere om, når Peter og undertegnede får gravet ned til sagens kerne.

Sæsonen 2004 står for døren. Og som Claus udtrykker det, vi er altså hjemme fra VM 2004 om 9 måneder. Derfor skal vi have lagt stævner på plads, så der kan koncentreres om udstyr og flyvning. Undertegnede foreslår 4 udtagelsesstævner i 2004 i modsætning til 3 stk. i 2002, der også var VM år. Der er ingen grund til at fare lande og riger rundt inden VM 2004, når vi selv har baneudstyr og piloter nok til afholdelse af fornuftige stævner. Lige hvordan og hvem der drager af til VM 2004 er endnu ikke på plads. Men det løser sig som regel hen over vinteren og I hører om det.

Sluttelig vil jeg takke for sæsonen der gik og sige: Hold endelig fast i udviklingen af både F5B & F5F flyvning i Danmark. Vi er rigtig godt på vej i begge klasser. Sidst, men vigtigst, bevar det kammeratskab vi har med hinanden. Det er det der skal til for at det er sjovt og er, ikke mindst, udviklende.

Tak !!!