• 1. oktober 2020

Landsholdsudtagelse 2001

Udtagelsesregler for landshold

Udtagelse af landshold til VM, EM og NM

Et landshold består af 3 piloter og 1 holdleder i hver klasse. Landsholdspladser tildeles normalt alene i forhold til præstationerne i sæsonen forud for mesterskaberne.

Særordning for 2001 (udtagelse ej annonceret):

Som opstart til landsholdet for 2001, er følgende konkurrencer gældende:

- Konkurrencen i Langstrup i maj 2000

- Alle Euro-Tour konkurrencer i 2000 med mindst 2 deltagende danske piloter.

Pointgivning for tællende konkurrencer vil være:

- Bedst placerede dansker tildeles 1000 udtagelsespoint.

- Herefter udregnes pointene i promiller efter opnået resultater.

- De 3 bedste konkurrencer vil være gældende, resten er "smid-væk" runder.

- Ved point-lighed vil indbyrdes opgør være tællende. Hvis mangel på indbyrdes opgør er umuligt, vil det være kontinuiteten i året, der er gældende.

- Holdleder + hjælpere udpeges af piloterne selv.

 

Regelsæt for udtagelse til F5B/F5F landshold for 2002 og fremefter:

  1. Landsholdspiloter for det foregående år tildeles fra start hver 1000 point.
  2. Alle offentligt annoncerede konkurrencer er tællende udtagelseskonkurrencer.
  3. Dog skal der til hver udtagelseskonkurrence min. være 2 danske piloter til start.
  4. Der gives 1000 point til bedst placerede pilot ved hver udtagelseskonkurrence.
  5. Pointene udregnes i promiller af det totalt opnåede resultat i hver konkurrence.
  6. I tilfælde af pointlighed tæller indbydes opgør.
  7. I tilfælde af pointlighed uden mulighed for indbyrdes opgør, tæller kontinuiteten.
  8. Det er de 3 bedste udtagelseskonkurrencer, der tæller. resten er "smid-væk".
  9. Holdleder for landsholdet udpeges af piloterne.
  10. Hjælpere for landsholdet udpeges af piloterne.

 

Landsholdsstatus 2001

F5F (10-cellers)

Pointstillingen pr. 7. sep. 2000 for F5F landsholdet år 2001:

Hannover:

Jan Abel

1000

Erling Jensen

982

Michael Buchreitz

981

Jørgen Nielsen

960

Ole Thomsen

694

 

Langstrup:

Michael Buchreitz

1000

Erling Jensen

971

Claus Tønnesen

946

Jeppe Alkærsig

939

Peter Bech

922

Rene Madsen

880

S. Hammer

798

T. Qvarfot

794

B. Rasmussen

695

J. Tønnesen

535

H.M. Andersen

480

S. Eyrich

447

B. Kristensen

215

 

Helsingborg:

Erling Jensen

1000

Jørgen Nielsen

994

Jeppe Alkærsig

986

Peter Bech

794

 

Frederikshavn:

Michael Buchreitz

1000

Keld Ø. Jensen

999

Jørgen Nielsen

987

Erling Jensen

975

Jeppe Alkærsig

938

Peter Bech

936

Ole Thomsen

913

 

Samlet Stilling:

Michael Buchreitz

2981

Erling Jensen *)

2957

Jørgen Nielsen

2941

Jeppe Alkærsig

2863

Peter Bech

2652

Ole Thomsen

1607

Jan Abel

1000

Claus Tønnensen

946

*) Erling Jensen har trukket sig.

F5B (27-cellers)

Zerbst:

Claus Tønnesen

1000

Hans Hansen

918

 

San Diego:

Claus Tønnesen

1000

Jan Abel

988

Hans Hansen

836

 

Samlet Stilling:

Claus Tønnesen

2000

Hans Hansen

1754

Jan Abel

988

 

Landsholdsstatus 2002

F5B (27-cellers)

Samlet Stilling:

Claus Tønnesen

1000

Hans Hansen

1000

Jan Abel

1000

*Point givet under forudsætning af, de deltager på landsholdet 2001

F5F (10-cellers)

Samlet Stilling:

Michael Buchreitz

1000

Jørgen Nielsen

1000

Jeppe Alkærsig

1000

*Point givet under forudsætning af, de deltager på landsholdet 2001