• 28. oktober 2020

Landsholdsudtagelse for 2003

Udtagelsesregler for landsholdende til 2003

Udtagelse af landshold til VM, EM og NM

Et landshold består af normalt af 3 piloter i hver klasse. Landsholdspladser tildeles normalt alene i forhold til præstationerne i sæsonen forud for mesterskaberne.

Regelsæt for udtagelse til F5B/F5F landshold:

Tællende konkurrencer alle følgende uden adgangsbegræsning

 1. Alle offentligt annoncerede danske konkurrencer
 2. Alle udenlandske konkurrencer i "Eurotour" kalenderen.
 3. Øvrige konkurrencer som styringsgruppen har godkendt inden 1. marts i udtagelsesåret

 

Udtaglesespoint

 1. Der tildeles 1000 point ved deltagelse i mindst eet mesterskab for landshold.
 2. Der gives 1000 point til bedst placerede danske pilot ved hver udtagelseskonkurrence, såfremt mindst 2 danske piloter har gennemført*). De øvrige piloters point udregnes som resultatet i promille af den bedste danske pilots resultat. Hvis kun 1 dansk pilot har gennemført, opnås kun den opnåede promille i konkurrencens samlede resultat
 3. Kun de 3 højeste opnåede pointtal tæller med
 4. I tilfælde af pointlighed tæller indbyrdes opgør.
 5. I tilfælde af pointlighed uden indbyrdes opgør, tæller kontinuiteten.

 

Holdleder og hjælpere

 1. Holdleder for landsholdet udpeges af piloterne.
 2. Hjælpere for landsholdet udpeges af piloterne.

   

Fratagelse af landsholdsplads

Styringsgruppen har sammen med Eliteudvalget ret til at anmode en udtaget pilot om at frafalde sin landsholdsplads, hvis der er tvingende grunde herfor.

Bekræftelse af landsholdsplads

Udtagelse til landsholdet meddeles alle udtagne piloter sammen med indkaldelsen til det årlige pilotmøde i november. De udtagne piloter skal senest på pilotmødet give bindende accept til at deltage på landsholdet.. Ellers bortfalder pladsen.

Protest

Protest vedr. landsholdsudtagelse skal være styringsgruppen i hænde senest d. 31. oktober i udtagelsesåret.

Ikrafttrædelse

Vedtaget på pilotmødet d. 16. november 2002 hos Jørgen Nielsen


Landsholdene 2003

F5B: Jan Abel, Claus Tønnesen og Michel Buchreitz. (Holdleder og hjælpere ikke udpeget endnu)

!! F5F: Jeppe Alkærsig Jensen, Peter Bech og Hans Hansen. (Holdleder og hjælpere ikke udpeget endnu)

 

Landsholdsstatus 2003

pr. 14.01.2008

*) MARKERING BETYDER FORELØBIGT RESULTAT!!!!

F5B:

 

 

 

 

 

 

 

Pilot

Total

Hälsingborg

Burgkundstadt

Winterthur

VM

Langstrup

B. Brückenau*)

Claus Tønnesen

3000

0

1000

1000

1000

994

0

Michael Buchreitz

2986

0

0

986

1000

1000

0

Jan Abel

1996

0

0

996

1000

0

0

Hans Hansen

1891

0

928

963

0

0

0

 

 

F5F:

 

 

 

 

 

 

Pilot

Total

THY

Hälsingb.

Fr.havn

Langstrup

B. Brückenau

Jeppe Alkærsig Jensen

3000

1000

1000

1000

1000

0

1) Claus Tønnesen

2926

0

995

986

0

945

Peter Bech

2725

811

0

957

957

0

2) Michael Nilling

2622

853

0

886

883

0

4) Sebastian Hammer

1851

0

0

887

964

0

4) Allan A. Andersen

1584

0

0

915

669

0

6)Jan Abel

996

0

0

996

0

0

5) Jørgen Nielsen

989

989

0

0

0

0

3) Michael Buchreitz

989

0

0

989

0

0

Hans Hansen

973

0

0

973

0

0

Rene Madsen

950

0

950

0

0

0

Flemming Nielsen

0

0

0

0

0

0

 

1) Har trukket sig d. ???

2) Har trukket sig juni 2003

3) Har trukket sig ud af listen ved gentagne lejligheder, sidst d. 27. juni i Thy i år.

4) Har begge trukket sig d. 3.7 for at flyve på Nilling holdet

5) Har trukket sig d. 3.7 for at flyve på Flemming Nielsen holdet

6) Jan Abel melder fra 8.7 hvorfor Hans er på holdet OG HAR MODTAGET PLADSEN.