• 1. oktober 2020

Landsholsudtagelse 2004

Udtagelse af landshold til VM, EM og NM

Et landshold består af normalt af 3 piloter i hver klasse. Landsholdspladser tildeles normalt alene i forhold til præstationerne i sæsonen forud for mesterskaberne.

Regelsæt for udtagelse til F5B/F5F landshold:

Tællende konkurrencer alle følgende uden adgangsbegræsning

 1. Alle offentligt annoncerede danske konkurrencer
 2. Alle udenlandske konkurrencer i "Eurotour" kalenderen.
 3. Øvrige konkurrencer som styringsgruppen har godkendt inden 1. marts i udtagelsesåret

 

Udtaglesespoint

 1. Der tildeles 1000 point ved deltagelse i mindst eet mesterskab for landshold.
 2. Der gives 1000 point til bedst placerede danske pilot ved hver udtagelseskonkurrence, såfremt mindst 2 danske piloter har gennemført*). De øvrige piloters point udregnes som resultatet i promille af den bedste danske pilots resultat. Hvis kun 1 dansk pilot har gennemført, opnås kun den opnåede promille i konkurrencens samlede resultat
 3. Kun de 3 højeste opnåede pointtal tæller med
 4. I tilfælde af pointlighed tæller indbyrdes opgør.
 5. I tilfælde af pointlighed uden indbyrdes opgør, tæller kontinuiteten.

 

Holdleder og hjælpere

 1. Holdleder for landsholdet udpeges af piloterne.
 2. Hjælpere for landsholdet udpeges af piloterne.

   

Fratagelse af landsholdsplads

Styringsgruppen har sammen med Eliteudvalget ret til at anmode en udtaget pilot om at frafalde sin landsholdsplads, hvis der er tvingende grunde herfor.

Bekræftelse af landsholdsplads

Udtagelse til landsholdet meddeles alle udtagne piloter sammen med indkaldelsen til det årlige pilotmøde i november. De udtagne piloter skal senest på pilotmødet give bindende accept til at deltage på landsholdet.. Ellers bortfalder pladsen.

Protest

Protest vedr. landsholdsudtagelse skal være styringsgruppen i hænde senest d. 31. oktober i udtagelsesåret.

Ikrafttrædelse

Vedtaget på pilotmødet d. 16. november 2002 hos Jørgen Nielsen


Landsholdene 2003

F5B: Jan Abel, Claus Tønnesen og Michel Buchreitz. Holdleder og hjælpere ikke udpeget endnu

F5F: Jeppe Alkærsig Jensen, Peter Bech og Michael Nilling. Holdleder og hjælpere ikke udpeget endnu

 

Landsholdsstatus 2004

pr. 14.01.2008

F5B:

 

 

 

 

 

 

 

Pilot

Total

Landshold

Langstrup

Gommersheim

Thy

NM

Bad Brückenau

Claus Tønnesen

3000

0

1000

969

1000

1000

1000

Michael Buchreitz

2985

0

1000

0

985

1000

0

Peter Bech

1455

0

0

0

0

1000

455

Hans Hansen

930

0

0

0

0

930

0

 

F5F:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilot

Total

Landshold *)

Langstrup

Gommersheim

Fr. Havn

Thy

NM

Bad Brückenau

Jeppe Alkærsig Jensen

3000

0

1000

1000

980

1000

1000

1000

Flemming Nielsen

2976

0

963

974

984

997

995

106

Jan Abel

2968

0

0

0

1000

0

985

983

Peter Bech

2955

0

934

934

970

971

1000

984

Allan A. Andersen

2861

0

947

942

945

952

952

957

Sebastian Hammer

2839

0

956

0

932

0

951

0

Michael Nilling

2718

0

730

0

865

954

899

0

Hans Hansen

1977

0

0

0

0

977

1000

0

Jørgen Nielsen

1944

0

0

0

0

971

973

0

Rene Madsen

1915

0

974

0

0

0

941

0

Daniel Nedergaard

1854

0

0

0

0

910

944

0

Morten Thomsen **)

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Bortfalder, hvis piloten ikke deltager på landsholdet

 

 

 

 

 

 

Tælles først med når stævnet har været afholdt

 

 

 

 

 

 

**) Model ikke lovlig, point bortfalder