• 26. september 2020

Landsholdsudtagelse for 2006

Udtagelsesregler for landsholdende til 2006

Udtagelsekamp sluttet.

Udtagelse af landshold til VM, EM og NM

Et landshold består af normalt af 3 piloter i hver klasse. Landsholdspladser tildeles normalt alene i forhold til præstationerne i sæsonen forud for mesterskaberne.

Regelsæt for udtagelse til F5B/F5F landshold:

Tællende konkurrencer er alle følgende uden adgangsbegræsning i 2005:

 1. Alle offentligt annoncerede danske konkurrencer
 2. Alle udenlandske konkurrencer i "Eurotour" kalenderen.
 3. Øvrige konkurrencer som styringsgruppen har godkendt inden 1. marts i udtagelsesåret

   

  Udtagelsespoint

 4. Der gives 1000 point til bedst placerede danske pilot ved hver udtagelseskonkurrence, såfremt mindst 2 danske piloter har gennemført*). De øvrige piloters point udregnes som resultatet i promille af den bedste danske pilots resultat. Hvis kun 1 dansk pilot har gennemført, opnås kun den opnåede promille i konkurrencens samlede resultat.
 5. Der kan medtages det bedste resultat fra året før
 6. Udagelsespoint beregnes med 2 decimaler
 7. Kun de 4 højeste opnåede pointtal tæller med
 8. I tilfælde af pointlighed tæller indbyrdes opgør.
 9. I tilfælde af pointlighed uden indbyrdes opgør, tæller kontinuiteten.

 

*) Der skal være registreret et forsøg efter FAI definitionen i mindst 2 runder

Holdleder og hjælpere

 1. Holdleder for landsholdet udpeges af piloterne.
 2. Hjælpere for landsholdet udpeges af piloterne.

   

Fratagelse af landsholdsplads

Styringsgruppen har sammen med Eliteudvalget ret til at anmode en udtaget pilot om at frafalde sin landsholdsplads, hvis der er tvingende grunde herfor.

Bekræftelse af landsholdsplads

Udtagelse til landsholdet meddeles alle udtagne piloter sammen med indkaldelsen til det årlige pilotmøde i november. De udtagne piloter skal senest på pilotmødet give bindende accept til at deltage på landsholdet.. Ellers bortfalder pladsen.

Protest

Protest vedr. landsholdsudtagelse skal være styringsgruppen i hænde senest d. 31. oktober i udtagelsesåret.

Ikrafttrædelse

Vedtaget på pilotmødet d. 13. november 2004 i København.


 

Landsholdsstatus 2006

F5B:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Pilot

Total

2004

Dronninglund

Grindsted

Gommersheim

Silkeborg

Langstrup

Bad Brückenau

1

Claus Tønnesen *)

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

2

Peter Bech

3.963,47

1.000,00

953,21

856,92

963,47

1.000,00

1.000,00

0,00

3

Tommy Persson

1.538,52

0,00

0,00

0,00

0,00

912,77

625,75

0,00

4

Hans Hansen

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Flemming Nielsen

934,34

0,00

934,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Søren Krogh

928,62

0,00

0,00

928,62

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Morten Thomsen

892,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

892,33

0,00

8

Allan A. Andersen

883,69

0,00

883,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F5F:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Pilot

Total

2004

Dronninglund

Grindsted

Gommersheim

Silkeborg

Langstrup

Bad Brückenau

1

Flemming Nielsen

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

444,42

1.000,00

0,00

2

Allan A. Andersen

3.937,38

1.000,00

971,11

966,27

1.000,00

0,00

0,00

0,00

3

Jeppe Alkærsig

3.935,63

1.000,00

974,46

957,83

0,00

998,91

962,26

0,00

4

Michael Bondo Andersen

3.820,31

911,08

930,57

928,31

0,00

993,83

967,60

0,00

5

Peter Bech

3.815,32

960,62

934,05

867,18

953,40

967,25

927,91

0,00

6

Daniel Nedergaard

3.804,47

955,70

916,38

951,81

0,00

974,40

922,56

0,00

7

Peer Frost

3.710,14

0,00

900,67

909,88

0,00

964,42

935,17

0,00

8

Tommy Persson

3.580,46

864,80

851,81

489,41

0,00

940,61

923,24

0,00

9

Jan Abel

2.956,78

1.000,00

0,00

956,78

0,00

1.000,00

0,00

0,00

10

Michael Nilling

2.750,86

911,17

889,71

0,00

0,00

949,98

0,00

0,00

11

Jens Damhøj Andersen

2.594,44

921,08

445,78

885,07

0,00

315,83

342,51

0,00

12

Flemming Mulbjerg

815,47

0,00

815,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Jesper Askgaard

340,00

0,00

0,00

340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

*) Claus Tønnesen har meddelt, at han ikke deltager på landsholdet i 2006, så F5B landsholdet er Peter, Tommy og Hans.