• 21. oktober 2020

Landsholdsudtagelse for 2010

Sidst opdateret: 31. august 2009 (kontaktperson: Peter Bech)

Status for udtagelse af landsholdende til 2010

Så er udtagelsekmampen for 2010 landsholdende afsluttet og her er det endelige resultat:

F5B

Nr

Navn

Total

*Bonus

Silkeborg

Gommersheim

Sønderborg

Wetzlar

Langstrup

BadBrückenau

1

Jeppe Alkærsig

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

2

Tommy Persson

3.969,84

987,68

0,00

932,39

997,82

1.000,00

961,46

984,34

3

Peter Bech

3.869,24

991,21

820,60

944,16

0,00

990,03

941,80

943,84

4

Joachim Bo Jensen

3.863,90

969,81

926,88

947,89

963,43

0,00

956,18

974,48

5

Niels Erik Pedersen

3.854,35

946,44

0,00

970,17

972,66

0,00

965,08

0,00

6

Allan Jensen

3.812,14

0,00

904,11

927,98

976,47

961,96

945,73

922,43

7

Michael Bondo Andersen

631,64

631,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Klaus Villadsen

0,00

0,00

,00

,00

,00

,00

0,00

0,00

 

F5F

Nr

Navn

Total

*Bonus

Silkeborg

Sønderborg

1

Daniel Nedergaard

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

2

Allan Jensen

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

3

Ole Hald Møller

964,71

964,71

0,00

0,00

4

Gunnar Thomsen

924,35

924,35

0,00

0,00

(*Bonus: Bonus er bedste resultat opnået året før)

Udtagelsesregler for landsholdende til 2010

Landshold til VM, EM og NM

Et landshold består af normalt af 3 piloter i hver klasse. Landsholdspladser tildeles normalt alene i forhold til præstationerne i sæsonen forud for mesterskaberne.

Regelsæt for udtagelse til F5B/F5F landshold:

Tællende konkurrencer er alle følgende uden adgangsbegræsning i 2010:

 1. Alle offentligt annoncerede danske konkurrencer under el-stryingsgruppen
 2. De 3 næremeste stævner i udlandet fra "Eurotour" kalenderen. Fastlægges af Hotliner Styringsgruppen, når EuroTour kalenderen er fastlåst ca. ultimo marts i udtagelsesåret og vil fremgå af ovenstående udtagelsesskema.
 3. Øvrige konkurrencer som styringsgruppen har godkendt inden 1. marts i udtagelsesåret

Udagelsespoint:

 1. Der gives 1000 point til bedst placerede danske pilot ved hver udtagelseskonkurrence, såfremt mindst 2 danske piloter har gennemført*). De øvrige piloters point udregnes som resultatet i promille af den bedste danske pilots resultat. Hvis kun 1 dansk pilot har gennemført, opnås kun den opnåede promille i konkurrencens samlede resultat.
 2. Som *Bonus medtages det bedste resultat opnået i en dansk konkurrence året før
 3. Udagelsespoint beregnes med 2 decimaler
 4. Kun de 4 højeste opnåede pointtal tæller med
 5. I tilfælde af pointlighed tæller indbyrdes opgør.
 6. I tilfælde af pointlighed uden indbyrdes opgør, tæller kontinuiteten.

*) Der skal være registreret et forsøg efter FAI definitionen i mindst 2 runder

Holdleder og hjælpere

 1. Holdleder for landsholdet udpeges af piloterne og skal godkendes af styringsgruppen.
 2. Hjælpere for landsholdet udpeges af piloterne og skal godkendes af styringsgruppen.

Fratagelse af landsholdsplads

Styringsgruppen har sammen med Eliteudvalget ret til at anmode en udtaget pilot om at frafalde sin landsholdsplads, hvis der er tvingende grunde herfor.

Bekræftelse af landsholdsplads

Udtagelse til landsholdet meddeles alle udtagne piloter sammen med indkaldelsen til det årlige pilotmøde i november. De udtagne piloter skal senest på pilotmødet give bindende accept til at deltage på landsholdet.. Ellers bortfalder pladsen.

Protest

Protest vedr. landsholdsudtagelse skal være styringsgruppen i hænde senest d. 31. oktober i udtagelsesåret.

Ikrafttrædelse

Vedtaget på pilotmødet d. 12. oktober 2007 hos Jeppe i Gørslev.