• 26. september 2020

Landsholdsudtagelse for 2012

Sidst opdateret: 13. september 2011 (kontaktperson: Jeppe Alkærsig)

Status for udtagelse af landsholdende til 2012:

Rank Name Total Bonus Vordingborg Gommersheim Lindtorp Burgkunstadt Langstrup Silkeborg Bad Brückenau
1 Alkærsig, Jeppe 4000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
2 Persson, Tommy 3982,85 1000,00 981,03 982,85 978,43 1000,00 962,56 1000,00
3 Jensen, Joachim Bo 3914,58 998,22 972,06 968,87 928,95 959,13 950,02 975,43
4 Bech, Peter 3737,69 963,44 965,35 894,24 914,67
5 Pedersen, Niels Erik 2833,43 995,95 900,10 937,37
6 Møller, Ole Hald 1721,53 873,89 847,64
7 Christensen, Jesper 916,73 916,73
8 Andersson, Michael 546,32 546,32

(*Bonus: Bonus er bedste danske resultat opnået året før)

Udtagelsesregler for landsholdende

Landshold til VM, EM og NM

Et landshold består af normalt af 3 piloter i hver klasse. Landsholdspladser tildeles normalt alene i forhold til præstationerne i sæsonen forud for mesterskaberne.

Regelsæt for udtagelse til F5B landshold:

Tællende konkurrencer er alle følgende uden adgangsbegræsning i 2010:

 1. Alle offentligt annoncerede danske konkurrencer under el-styringsgruppen
 2. De 3 nærmeste stævner i udlandet fra "Eurotour" kalenderen. Fastlægges af Hotliner Styringsgruppen, når EuroTour kalenderen er fastlåst ca. ultimo marts i udtagelsesåret og vil fremgå af ovenstående udtagelsesskema.
 3. Øvrige konkurrencer som styringsgruppen har godkendt inden 1. marts i udtagelsesåret

Udagelsespoint:

 1. Der gives 1000 point til bedst placerede danske pilot blandt danskerne ved hver udtagelseskonkurrence, såfremt mindst 2 danske piloter har gennemført*). De øvrige piloters point udregnes som resultatet i promille af den bedste danske pilots resultat. Hvis kun 1 dansk pilot har gennemført, opnås kun den opnåede promille i konkurrencens samlede resultat.
 2. Som *Bonus medtages det bedste resultat opnået i en dansk konkurrence året før
 3. Udagelsespoint beregnes med 2 decimaler
 4. Kun de 4 højeste opnåede pointtal tæller med
 5. I tilfælde af pointlighed tæller indbyrdes opgør.
 6. I tilfælde af pointlighed uden indbyrdes opgør, tæller kontinuiteten.

*) Der skal være registreret et forsøg efter FAI definitionen i mindst 2 runder

Holdleder og hjælpere

 1. Holdleder for landsholdet udpeges af piloterne og skal godkendes af styringsgruppen.
 2. Hjælpere for landsholdet udpeges af piloterne og skal godkendes af styringsgruppen.

Klasseskift

 1. klasseskift er når en pilot i udtagelsesperioden i et dansk stævne deltager i en anden klasse end den han sidst deltog i.
 2. Ved klasseskift mister piloten samtlige optjente point i den klasse han forlader og starter forfra med at optjene point i den klasse han skfiter til
 3. Hvis et dansk stævne er et Eurotour stævne, har piloten ret til at flyve med i alle de tilbudte klasser. Piloten skal dog få forhånd meddele, i hvilken klasse han ønsker notering i dansk sammenhæng. Er der således tale om et klasseskift, gælder reglen for klasseskift.

Fratagelse af landsholdsplads

Styringsgruppen har sammen med Eliteudvalget ret til at anmode en udtaget pilot om at frafalde sin landsholdsplads, hvis der er tvingende grunde herfor.

Bekræftelse af landsholdsplads

Udtagelse til landsholdet meddeles alle udtagne piloter sammen med indkaldelsen til det årlige pilotmøde i november. De udtagne piloter skal senest på pilotmødet give bindende accept til at deltage på landsholdet, ellers tilbydes pladsen den næste på udtagelseslisten.

En pilot har ret til at glide ned ad listen dvs. skifte plads med den næste på listen. Styringsgrupen skal holde øje med, at retten ikke misbruges imod hensigten (misforstået "kammerateri").

Protest

Protest vedr. landsholdsudtagelse skal være styringsgruppen i hænde senest d. 31. oktober i udtagelsesåret.

Ikrafttrædelse

Vedtaget på pilotmødet d. 30. oktober 2010 hos Peter Bech i Værløse.