• 20. oktober 2020

Pilotmødereferat 2000

Referat af F5B pilotmøde 18-19. nov. 2000 hos Michael Buchreitz

Livlige diskussioner etc. ved middagen hos Christian om aftenen, og en masse ideer blev født eller op-kastet.

De fleste samledes derefter søndag eftermiddag hos Bugger og lavede følgende beslutninger:

 

Stævnekoncept F5B/F/Populær:

Der skal være eet fælles stævnekoncept i år:

- F5B/F om lørdagen med reservedag søndag

- Hvis reservedag ikke bruges, er der F5B Populær og fri flyvning om søndagen

- Der er præmier til nr. 1, 2 og 3 samt præmier til de 3 bedste "børster"

- Alle flyver jo samme program, så der flyves blandet (af hensyn til holddannelserne)

- Der SKAL være catering, f.eks. salg af varme pølser etc (mange kommer langvejsfra!).

- Den arrangerende klub fastsætter selv startgebyr men man skal i indbydelsen fortælle hvad det går til

- Evt senderdeponering men alene af sendere med samme frekvenser

- En standardiseret inbydelses "template"

 

F5B/F/Populær Stævner 2001

28-29. april: Thy RC

26-27. maj: Langstrup

30. juni - 1. juli: Frederiskhavn

25- 26. august: Silkeborg

 

Reklame:

PB laver artikel om F5 stævnerne og afleverer til PNM inden deadline. Claus T. supplerer evt. med billeder.

Alle sørger for at stævneanmeldelserne er inde inden december deadline så de kommer i MFM i februar.

 

Stævnegrej

Eksisterende udstyr:

Pt. har alle 4 klubber baneudstyr for manuel tidtagning og bentælling.

Frederikshavn har også elektronisk bentæller med banetidtagning. Dette udstyr indgår indtil videre i Rejseholdets potefølje.

Nyt udstyr:

Der skal laves en standard for et fælles signalsystem sammen med Eurotour. Bugger tager initiativ overfor Herbert.

Der laves et udkast til design af et signal/tidssystem. Når det er sket, kan klubberne bygge det, ect. sponsoreret af unionen. CT laver dette udkast.

 

Arrangering af stævner:

- Stævner skal være tilmeldt senest december deadline

- Alle RCU papirer ligger klar på RCU web

- Alle stævnepapirer ligger klar på F5B web

- Rejseholdet kan benyttes

 

Rejseholdet:

Rejseholdet er en service, som alle stævnearrangørerne kan trække på.

Som minimum, skal stævnearrangøren stille med dirigent og tidtagere samt sørge for catering. Rejseholdet hjælper med eller kan levere resten.

Rejseholdet tilbyder:

- Hjælp til stævneanmeldelse, annoncering mv

- Indlæggelse i on-line kalendere

- Opsætning af bane inkl. elektronisk udstyr

- Computer med program (og evt. printer)

- Central tilmelding via web/e-mail/telefon

- Startlister, stævne program, andre papirer mv.

Oplæg til rejseholdets endelige charter og ansvarsfordeling laves af PB/CT