• 25. oktober 2020

Pilotmødereferat 2001

Referat af F5x pilotmøde 10. nov. 2001 hos Peter Bech

Mødet blev holdt hos Peter Bech i Værløse lørdag d. 10. november fra kl. 10.00 til 14.00 med følgedne agenda:

1. Formanden har ordet.

2. Landsholdsstatus for sæsonen 2002.

3. Udtagelsesstævner i 2002.

4. VM F5B samt Electric Flight Festival F5B / F5F i Schweiz 12-21. juli 2002.

5. Budgettet for 2002.

6. Budgetplanlægning for 2003.

7. Valg / pege på nyt medlem til El-styringsgruppen.

8. Rejseholdet

9. Årsbonus for sæsonen 2001.

10. Eventuelt.

Til stede var: Michael Buchreitz, Claus Tønnesen, Peter Bech, Jan Abel, Jørgen Nielsen, Hans Hansen, Jørgen Tønnesen, Jeppe Alkærsig Jensen og Allan Andersen.

Ad 1 - Formandens beretning:

Se hele beretningen *her.

Ad 2 - Landsholdene 2002:

F5B landsholdet er: Jan Abel, Claus Tønesen og Michael Buchreitz. Hans Hansen er første reserve.

F5F landsholdet er: Jeppe Alkærsig Jensen, Jørgen Nielsen og Peter Bech. Første reserve er Sebastian Hammer.

Ad 3 - Udtagelsesstævner 2002:

Foreløbige datoer blev fastlagt til: Thy d. 27. april, Frederikshavn d. 29. juni og Langstrup d. 31. august. Silkeborg udgår 2002. Datoerne blev valgt med skelen til hvad vi ved om Eurotour datoer og hvad vi forventer af planer om andre danske el-træf.

Konceptet for 2002 bliver uden Populær konkurrence. Denne henvises til et separat liv og der var opbakning til at invitere Thomas Qvarfot ind i styringsgruppen for at fokusere på Populær og sammen med PB gøre noget for rekrutteringen til klasserne.

Alle tilstedeværende piloter er startet i populær, og alle 27 cellers piloter er startet som 10-cellers piloter.

Ad 4 - VM i Schweitz:

Det udtagen F5B landshold er fast besluttet på at deltage.

MB opfordrede på det kraftigste, at F5F piloterne deltager i "Flight Festival". Nu hvor vi har sikret tilskud også hertil, er den økonomiske hindring blevet reduceret.

Ad 5 - Budget 2002:

Bdugettet for 2002 blev gennemgået. Vi har fået bevilget 45.000 fordelt således:

Mesterskaber:

 

Nordiske Mesterskaber 2002 for F5B og F5F - landsholdet : kr. 8.000,-

Verdensmesterskaber 2002 for F5B - landsholdet : - 14.000,-

Verdensmesterskaber 2002 for F5F - landsholdet : - 14.000,-

Samlet bevilling til mesterskaber : kr. 36.000,-

Træningsaktiviteter:

Trænings- & trimmeweekender for F5B / F5F piloter : kr. 3.000,-

Rejseholdet:

Transporttilskud, driftsudgifter samt småanskaffelser til

Rejseholdet samt Rejseholdets udstyr. : kr. 5.000,-

Kontorhold:

E-mail, telefon, porto, printerpatroner, papir m.m. : kr. 1.000,-

Samlet Budget for El-styringsgruppen i 2002 : kr. 45.000,-

 

OBS: Der betales kun støtte til faktiske og relevante begivenheder. Så budgettet er ikke i sig selv en garanti for nogen udbetalinger. Det skal med andre ord altid tages med et "gran salt". Specielt for 10-cellers, som jo er en provisorisk klasse, skal der være gode argumenter for støtte. Men svævefolket har jo f.eks. F3F (Skrænt) som også er provisorisk, men hvor der alligevel er fuld støtte.

Ad 6 - Budgetplanlægning 2003:

Hvis der ikke bliver EM, så overvejes det at afholdet NM. Jan Abel tilbød Frederikshavn. Ved at gøre det på et fornuftigt niveau og med Rejseholdets hjælp, er det ikke så stort et problem. Det kræves dog, at der ydes tilskud til arragnementet, f.eks. kost og logi til officials.

Ellers budgetteres med de sædavnlige aktiviteter.

Ad 7 - Valg af nyt styringsgruppemedlem:

Claus Tønnesen trækker sig tilbage fra el-styringsgruppen for at kunne bruge mere tid på ting som artikler til modelflyvenyt og forhåbentlig genoplive F5B piloternes web.

Jørgen Nielsen har tilbudt sig som erstatning og blev valgt. Herudover vil Michel kontkate Thomas for at få ham ind i Styringsgruppen med fokus på populær.

Ad 8 - Rejseholdet:

Rejseholdet har fungeret næsten perfekt og der var bred enighed om, at det er det der skal til for at sikre det lokale konkurrencemiljø.

Der kom et par småændringer og rejseholdet ser nu således ud:

Michael Buchreitz (hjælper med at tilrettelægge stævnet), Hans Hansen (opstiller bane og ringeanlæg), Peter Bech (tager sig af officials, stævnepapirer og beregninger) og Claus Tønnesen (reporter).

Under styringsgruppen fortsætter Jeppe, Claus og Hans med at få udviklet og lavet et nyt anlæg til tidtagning etc

Ad 10 - Eventuelt:

Vores første år med adgang til tilskud fra Eliteudvalget blev fejret med uddeling af "Årsbonus" som tak for indsatsen. Efterhånden vil måden støtten administreres på, falde mere i mønster.

Ad 10 - Eventuelt:

Udtagelsesreglerne blev drøftet omkring pointgivning ved udenlandske stævner. Resultatet blev, at hvis man tager afsted alene, så får man sin opnåede promille med hjem. Er man 2 eller flere som gennemfører, får den bedste dansker 1000 point og de øvrige relativt herefter. At gennemføre vil sige, at dansker nr. 2 skal mindst have opnået??? point .

Hans spurgte om man kunne få støtten tidligere end på pilotmødet i november: Deltagergebyr i f.eks. VM betales altid direkte af RCU inden udløb af fristen. Øvrig støtte, f.eks. til rejseholdsaktivitet, forsøges afregnet to gange om året fremover.