• 20. oktober 2020

Pilotmødereferat 2002

Referat af F5B/F5F pilotmøde d. 16. nov. 2002 hos Jørgen Nielsen

Mødet blev holdt hos Jørgen Nielsen i THY lørdag d. 16. november 2002 med følgedne agenda:

1. Formandens 3 min. & 20 sek. !!! (og forhåbentlig landing på 10.00)

2. Budgettet for 2003 samt budgetplanlægning for 2004

3. Landsholdsstatus 2003 F5B & F5F

4. Forslag til ændring i pointgivning til landshold F5B & F5F

5. Udtagelsesstævner 2003 - datoer / sted ?

6. Euro-Tour 2003 - hvilke satser vi på

7. Populærkonkurrencer 2003 - skal vi have stævner i kalenderen - igen?

8. Status på Rejseholdet - nye udfordringer til Rejseholdet !

9. Nordiske Mesterskaber F5B & F5F 2003 i Danmark !

10. Økonomi 2003 - hvad koster et NM i Danmark ?

11. Danmark vært for VM i F5B 2006 - Principbeslutning !

12. Eventuelt

Til stede var: Michael Buchreitz, Claus Tønnesen, Peter Bech, Jan Abel, Jørgen Nielsen, Hans Hansen, Jeppe Alkærsig Jensen, Flemming Nielsen og Jens Damhøj Andersen.

Ad 1 - Formandens beretning:

Se hele beretningen *her.

Ad 2 - Budget 2003:

Der er EM i Rumænien men der har ikke været nogen opbakning fra piloterne her alle i de andre nordiske lande, hvorfor vi satser på afholdelse af NM i stedet.

Jeppe bad om penge til udvikling af stævne tidtagningssystem. Vi vil gerne modtage ansøgningen om et beløb og den vil blive positivt behandlet med forhåbentligt et beløb dertil.

Bdugettet for 2003 blev gennemgået. Vi søger bevilget 42.500 fordelt således:

 

Mesterskaber / konkurrencer:

Beløb:

Delbeløb:

Totalbeløb:

1) Nordiske mesterskaber F5B

Kr. 4.000,-

-

-

Nordiske mesterskaber F5F

Kr. 4.000,-

Kr. 8.000,-

-

 

 

 

 

2) Europa mesterskaber F5B

Kr. 10.000,-

-

-

Europa mesterskaber F5F

Kr. 10.000,-

Kr. 20.000,-

-

 

 

 

 

3) World Cup F5B

Kr. 8.000,-

Kr. 8.000,-

-

 

 

 

 

I alt: (konto: 2850)

-

-

Kr. 36.000,-

 

 

 

 

Organisation:

-

-

-

6) Rejseholdet, (konto: 2840)

(driftsudgifter samt småanskaffelse)

 

Kr. 5.000,-

-

-

Kontorhold, (konto: 2810)

(E-mail, telefon, porto, printerpatron, papir )

 

Kr. 1.500,-

 

Kr. 6.500,-

-

I alt:

-

-

Kr. 6.500,-

 

Budget for El-styringsgruppen i 2003:

-

-

Kr. 42.500,-

 

OBS: Der betales kun støtte til faktiske og relevante begivenheder. Så budgettet er ikke i sig selv en garanti for nogen udbetalinger. Det skal med andre ord altid tages med et "gran salt". Specielt for 10-cellers, som jo er en provisorisk klasse, skal der være gode argumenter for støtte. Men svævefolket har jo f.eks. F3F (Skrænt) som også er provisorisk, men hvor der alligevel er fuld støtte.

Ad 3 - Landsholdsstatus 2003:

F5B landsholdet er: Jan Abel, Claus Tønesen og Michael Buchreitz. Hans Hansen er første reserve.

F5F landsholdet er: Jeppe Alkærsig Jensen, Claus Tønnesen og Peter Bech. Første reserve er Michael Nilling.

Det blev vedtaget, at man fra næste år vil bekendtgøre landsholdsudtagelse i indkaldelsen til pilotmødet i november og at piloterne herefter skal give positiv accept af deltagelse på landshold senest på selve mødet .

Ad 4 - Forslag til ændring i pointgivning til landsholdsudtagelse

PB havde foreslået at regisrere aboslut score (fløjne point) istedet for promiller i forhold til bedste pilot.

Det er for at løse 2 problematikker: 1. at sikre de bedste bliver udtaget, og 2. at gøre resultater i forbindelse med udenlandske konkurrence mere reelle (uden niveaujustering).

Man udbad sig mere dokumentation om virkningerne af forslaget, som således blev udskudt til næste års pilotmøde. Computerprogrammet rettes så der kan testkøres med PB's forslag i parallel til de nuværende regler i løbet af 2003 sæsonen.

Ad 5 - Udtagelsesstævner 2003:

Foreløbige datoer blev fastlagt til:

10/5

EFK87 Opvisningstævne (taget med for at sikre de primære el-begivenheder er på plads)

24-25/5

Lnagstrup (kun "low-level ambition")

7-8/6

Frederikshavn - Eurotour

28-29/6

Thy

30-31/8

Langstrup - Eurotour og Nordiske Mesterskaber for landshold

Ad 6 - Eurotour 2003 - hvilke satser vi på

De udenlandske stævner er ikke helt endelige, men Gommersheim 3-4/5 er værd at satse på.

Der opfordres kraftigt til at tage afsted og på holdbasis så man kan lære at arbejde sammen.

Ad 7 - F5 Populær

Populær konkurrencen tages definititv ud af EL-styringsgruppens regi og overføres til "For fun".

Æret være dens minde.

Ad 8 - Rejseholdet:

Rejseholdet har fungeret perfekt og der var bred enighed om, at det er det der skal til for at sikre det lokale konkurrencemiljø.

Michael Buchreitz (hjælper med at tilrettelægge stævnet), Hans Hansen (opstiller bane og ringeanlæg), Peter Bech (tager sig af officials, stævnepapirer og beregninger) og Claus Tønnesen (reporter til web og MFN).

Det blev stærkt anbefalet, at rejseholdet udvikler back-ups så kompetance spredes.

Under styringsgruppens regi fortsætter Jeppe, Claus og Hans med at få udviklet og lavet et nyt anlæg til tidtagning etc. SE også under budgettet fo 2003.

Ad 9 - Nordisk Mesterskab F5B og F5F

NFK - EFK87 har påtaget sig at arrangere det jomfruelige Nordiske Mesterskab i Langstrup.

Der er pt ikke nogen regler for antallet af piloter til NM. Det blev så besluttet at vi denne første gang inviterer uden begræsnning i antallet af hold á 3 piloter.

Det blev herefter besluttet at tilmelde så mange hold á 3 piloter vi kan, og i udtagelsesorden.

I første omgang er det kun 1.ste holdet, der får støtte.

Det er normen for NM i andre klasser (F3B, F3J), der dog er begærnset til 2 hold á 4 piloter pr. land.

Initiativtagerne til NM bedes fortsætte med planlægningen og sikre at der bliver dannet en organisationskommite.

Ad 10 - Økonomi 2003 - Hvad koster et NM?

Ingene referatpunkter, dækket andetsteds.

Ad 11 - Danmark vært for VM 2006

Der var stor opbakning til dette initiativ og der blev taget principbeslutning om at initiativtagerne "i allerhøjeste grad" fortsætter undersøgelserne heraf.

Ad 12 - Eventuelt:

Ingen referat punkter herfra.

 

Referent: Peter Bech

Dato: 14.01.2008

-----------------------------------

Tilføjelser udført af referent:

Vedr. FAI regler:

F5F: 600 grams reglen er er borte. Nu skal det blot være 10 celler og Sub C størrelse