• 30. september 2020

Pilotmødereferat 2003

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*ERRATA pr. 15.02.2004: Ref pkt 3 så står det nu fast, at 1. tilskud nu er udbetalt i henhold til budget og plan (løfter) og 2. RCU tilbageholdt udbetalingerne fordi kravene til udbetalingsform og dokumentation ikke var overholdt i henhold til tidligere udsendt krav herom til styringsgrupperne allerede i 2002..

Det er derfor ikke rimeligt alene at pålægge den nye eliteudvalgsformand Hans Jørgen Christensen ansvaret for de manglende udbetalinger.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Referat fra Pilotmøde i El-styringsgruppen 2003 i Silkeborg:

Tid: Lørdag, den 22. november 2003 kl. 13.00-16.00

Sted: Silkeborg Byggecenter / mødelokalet

 

Deltagere: Michael Buchreitz, Peter Bech, Claus Tønnesen, Jørgen Tønnesen, Allan Andersen, Flemming Nielsen, Hans Hansen, Jens Damhøj & Jan Abel

 

Referat pr. agenda punkt:

1. Formandens 3 min. & 20 sek. !!!

Se *beretningen

 

2. Elstyringsgruppen efter Jørgen Nielsens udtrædelse.

Jørgen fik en klapsalve in absentia

Allan Andersen blev valgt som nyt medlem.

Principielt tager el-styringsgruppen sig af alle FAI klasser.

 

3. Støtte 2003 - hvor står vi ?
Der er stor utilfredshed med Hans Jørgen Kristensens håndtering af el-gruppens budget: HJK har nægtet at udbetale penge i henhold til el-styringsgruppens budgetter uden først at sætte sig ind i:

1. hvilke principper der blev anvendt for budgetlægningen under Svend Plougstrup og

2. uden at overhovedet forsøge at få kontakt med el-styringsgruppen.

Det ligger fast, at man ikke kan ændre budgetmodellen uden varsel. Dvs. det budgetterede og deres forudsætninger ligger fast. Hvis der skal nye boller på suppen så skal det gøres forud for budgetlægningen. Alt andet er at røvrende piloter og hjælpere som har investeret og fløjet i sænonen baseret på de vedtagne budgetter.

At det er en alvorlig situation, understreges yderligere af, at HJK blev valgt på unionens repræsentantskabsmøde med en erklæring om at "gøre mere for eliten". Hans faktiske indsats er modsat rettet set med el-elitens øjne, så der er tale et meget alvorligt løftebrud, og et enigt pilotmøde under elstyringsgruppen gav derfor Hans Jørgen Kristensen et mistillidsvotum og det blev aftalt, at vi allerede nu eskalerer sagen til RC-unionens formand Lars Kildholt.

 

4. Budgettet for 2004.
Afventer resultat af eskalering til Lars

 

5. Landsholdsstatus 2004 F5B & F5F (er der nogen der trækker sig ?)
Kun Bugger trækker sig fra F5B. Dermed ligger landsholdende fast:

F5B: Claus Tønnesen, Peter Bech og Hans Hansen

F5F: Jeppe Alkærsig, Flemming Nielsen og jan Abel

 

6. Udtagelsesstævner 2004 - datoer / sted ?
Der blev aftalt følgende foreløbige kalender:

Dronninglund 15-16. maj
EFK87 forårstræf 22-23. maj
Frederikshavn d. 5-6. juni og Eurotour
Silkeborg 25-26. juni
VM: 6-15. august (iht til de nye regler, så er det sidste gang VM giver udtagelsespoint)
Langstrup NM 27-29 august og Eurotour
Aspach 18-19. september

 

7. VM i F5B 2003 / Euro-Tour 2004 - hvor satser vi ?
Vi vil prmært satse på at komme til Gommersheim, Bremen, Bad-Brükckenau/Burgkundstadt

 

8. Status på Rejseholdet.
Peter Trækker sig fra beregnerposten. Jørgen T. og Jens løfter den nye opgave med det nye tidtagninsudstyr.
Udstyr udvalg: Jens, Jørgen T. assisteret af Claus T go PB (sponsoship)

 

9. Nordiske Mesterskaber F5B & F5F 2004 i Danmark - igen ?
Styringsgruppe + NFK (CT) og EFK87 (PB) påtager sig opgaven igen i Langstrup i 2004.

 

10. Danmark vært for VM i F5B 2006 (måske 2008) - Principbeslutning !
Måske 2008. Aktionen er at sniffe til VM i UK 2004. Jens D. vil kigge på lidt org.

 

11. Oprettelse af en rangliste for året i F5B & F5F (*)
El-styringsgruppen sørger for der kommer mere info til MFN etc. F.eks. "Nyt fra el-styringsgruppen". Claus T laver link fra f5b.dk til efk87 konkurrence side.

 

12. Officiel kåring af en Danmarksmester i F5B & F5F (*)
Det blev vedtaget at kåre en dansk mester hvert år.

Regel: Kun åbne danske stævner tæller. Samme grundlag som landsholdsudtagelse og blandt danskerne og det er bedst af 2.

 

13. Praktisk håndtering af FAI licenser & tilskud fra RCU (*)
El-styringsgruppens opgave.

 

14. Udtagelsespoint

- bortskaffelse af 1000ér for landsholdsdeltagelse (*):

Der blev vedtaget en ny model til at sikre kontinuiteten til erstatning for 1000'er reglen:
Fremover tæller de 4 bedste resultater i de seneste 2 år dog man kan tage højst de 2 bedste fra det foregående år med.

Den nye regel gælder fra sæsonstart 2004 til udtagelsen for 2005. Den nye regel må ikke skade allerede optjente fordele i henhold til de gamle regler, hvorfor de 6 2004 landsholdspiloter får sine 1000 point ved deltagelse i et mesterskab i 2004.

Ligeledes betyder det også, at de 2 bedste resultater i 2003 også kan bruges i 2005 udtagelsen.

Så indvirkningnen af den gamle 1000'er regel vil først fosvinde helt i 2006.

- Bør VM F5B Festival fortsat være tællende til udtagelse (**)

Der blev generelt udvist betænkelighed omkring, at lansholdet har mulighed for at score "billige" udtagelsespoint i forbindelse med VM festivalen. Det er ikke noget problem i 2004, men el-styringsgruppen skal finde en løsning til næste pilotmøde.

- Skal der være flere tællende runder, 4 i stedet for 3 (**):

Udgår

- decimaler på udtagelsespoint (**)

2 decimaler vedtaget

- 1000ér for landsholdsdeltagelse skal præciseres (**)

Udgår

--

(*) Indlæg fra Flemming Nielsen

(**) Indlæg fra Peter Bech

 

15. Eventuelt er bortfaldet, man har haft chancen for indlæg- og så dog.

Intet at refere

 


Peter Bech

23.11.2003