• 20. oktober 2020

Pilotmødereferat 2004

Referat fra Pilotmødet d. 13. november 2004 kl. 13.00 hos Jeppe

Sidst opdateret 14.01.2008

 

Tid og Sted

Jeppe Alkærsig Jensen

Søndre Fasanvej 98. 4. th.

2500 Valby

Kl. 13.00

 

Deltagere

Jeppe A, Peter B, Allan A, Claus T, Jens D, Klaus C, Jørgen T

 

Forslag til agenda

Ca. tider afh. af debat:

13.00 Frokost

* Jeppe diskede op med en traditionel "Super julefrokost" med både koldt, lunt, sylte, sild, flæsketeg, varm leverposteg etc. etc. Dertil juleøl af forksellige slag.

14.00 Formandens 3 minutter og kåringer af Danmarksmestrene

Se årsberetningen

* Årsberetninge blev taget til efterretning

14.15 Regnskab for året der gik

* Der blev udtrykt tilfredshed med måden pengene er blevet brugt

14.30 Indkomne forslag

Jens Damhøj:

Hej Peter.

Jeg har et forslag vi kan drøfte til næste pilotmøde.

I kraft af et velfungerende rejsehold, samt et mobilt stævnesystem foreslår jeg at det drøftes om stævner i 2005 evt. henlægges til flyvepladser, hvor der ikke flyves F5, men hvor der er en interesse i nærområdet.

Der kunne f.eks. arrangeres et stævne på fyn eller i Veerst. På denne måde kan der måske tiltrækkes flere kommende piloter, eller i det mindste få udbredt kendskabet til F5B/F.

Dette bør kun sættes i værk såfremt der er stort flertal herfor.

Med venlig hilsen

Jens

* Er allerede i fuld drift ved det at Grindsted er på banen

Flemming Nielsen:

1.Jeg forslår at elstyringsgruppen omdøbes til el-svævegruppen (eller noget andet).

Argument: På de pilotmøder jeg har deltaget i har det kun drejet sig om hotliner konkurrenceflyvning. Jeg ønsker navnet ændret således at det er mere sigende overfor hvad det egentlig er for en gruppe der repræsenteres. Hvis der dukker en el-kunstflyver op og ønsker el-kunstflyvning vil han sikker blive henvist til kunstflyvningsgruppen, da dette ikke har interesse for den el-styringsgruppen. Et andet argument er at der i dag, ikke skal tages særlige forhold for el-fly når det gælder motorisering, da elmotorer idag er mindst ligeså kraftige som brændstofmotorer, ja i flere tilfælde meget kraftigere, grundet ny teknologi

* God idet, men afventer det rigtige navn. Tages op når der kommer en genial løsning, eller snuværende navn + undertekst. Tages op med Lars K. så vi kan få rettet på RCU web.

2. Hotlinertræf a la Dronninglund både i Jylland på Sjælland een-to gange om året.

* Hotliner træf. Ok. Hjørring + NFK eftermiddag + tilbyder til Falken

Peter Bech:

1. Udtagelsesregler ændres til: 4 tællende, bedste resultat fra året før kan overføres.

Argument: For at udtagelse skal være mere "nutidig" kan kun eet gammelt resultat kunne overføres.

* Blev eenstemmigt vedtaget, gælder for 2005

2. Det skal slås fast, at vores stævner kun er "een dag med reservedag" og ikke 2 dages. Undtagelsen er Eurotour med 2 klasser. Det kræver 2 dage. Vi kan også helt droppe reservedag og sige, "det var bare ærgeligt, ingen point fra det stævne".

* Stævnedage. Reservedag slettes. Stævne anmeldes som een eller todages, og kan i øvrigt udskydes af arrangør pga dårligt vejr.

 

15.00 Valg til styringsgruppe

* Peter B (Formand og admin) og Allan A. (Sportsligt)

* Claus T tager sig af Eurotour koordineringen dog uden at være medlem af styringsgruppen.

15.15 Valg til Rejsehold

* Rejseholdet 2005 ser ud som følger: Peter B. (Stævneplanlægning + reserve officicial), Klaus C. (Stævneleder), Jørgen T. og Jens Damhøj (Flight Line) Claus T. (Resulater og presse) og Allan A, (Bane opsætter)

15.30 Stævneplan 2005

* Her er resultatet af stævneplan debatten:

7. maj Dronninglund 7

21-22. maj EFK87 forårstræf

28. maj Grindsted (Eurotour)

2-5. juni Gommersheim (Eurotour)

11. juni Hotlinertræf Jylland (Hjørring?)

18-19. juni Hannover

 

?????Burgkundstadt 2-3. juli????

?????Sommerlejr i Veerst 9-16. juli????

 

13. august Silkeborg

27-28. august Langstrup (Eurotour)

10-11. september Bad Brückenau (Eurotour)

17-18. september Aspach international Electric Meeting

?????Hotlinertræf Sjælland (Falken?) ikke placeret endnu

 

16.00 Tilskudspolitik/Eurotour gebyr

* Peter B. redegjorde for tilskudspolitikken. Den går ud på, at vi indenfor vores budget stort set kan bruge pengen som vi vil, når blot det på een aller anden måde har relation til "FAI", "Landshold" eller "Dommer/Dommerkursus"

*Claus T redegjorde for Eutorours "ondt i pengepungen ved de såkaldte små klasser" idet der altisk skal betales 100EUR pr. klasse til FAI og at startgebyret på normalt 23-30EUR slet ikke er nok til også at fækkde dække dette. Alle var enige om, at disse penge er givet godt ud og at vi fremover dækker det ind over styringsgruppens kasse.

 

16.30 Budget 2005/2006

* Det blev en god debat om anvendelsen af budgettet 2005 og det endte således, at styringsgruppen laver balance efter følgende hovedretningslinier:

* Ikke tilskud til pilotmøder

* FAI gebyr for danske Eurotour tilføjes

* Hvis der kommer gang i Pylon og udstyr skal anskaffes, forsøges dette på en tillægsbevilling

* Worldcup beskæres, og WorldCup penge bruges efter ansøgning.

17.00 Næste pilotmøde

Forslag 19. november 2005 hos Jens Damhøj (2xJylland, nu 2x Sjælland) blev vedtaget

17.xx fri bar.....