• 21. oktober 2020

Pilotmødereferat 2005

Referat fra Tele-Pilotmødet d. 19. november 2005 kl. 18.00 hos Jens i Karlslunde og hos Michael Bondo I Ålborg.

Sidst opdateret 14.01.2008

Deltagere:

Sjælland: Jeppe A, Tommy P, Claus T, Jens D, Jørgen T

Jylland: Michael B, Flemming N, Peer F, Jan A, Hans H, Daniel N, torben N

Fraværende: Peter B og Allan A

Agenda:

1. Formandens 3 minutter

->Set post actions nedenfor

2. Årets hæderspriser, priser uddeles på Sjælland og i Jylland samtidigt

F5B:

1. Danmarksmester 2005: Claus Tønnesen

2. Peter Bech

3. Tommy Persson

F5F:

1. Danmarksmester 2005: Flemming Nielsen

2. Jeppe Alkærsig

3. Michael Bondo Andersen

Årets flotteste debut:

Peer Frost

Årets særlige hæderspris:

Jørgen Tønnesen blev tildelt årets særlige hæderspris for sin store indsats på rejseholdet igennem de 5 første år.

Tillykke til alle prisvindere !

3. Gennemgang af regnskabet for 2005

->Set post actions nedenfor

4. Bemanding af rejseholdet 2006.

Følgende melder fra: Jørgen T (Flightline), Jens Damhøj (baneanlæg) og Claus Tønnesen (resultatberegning og reporter).

Følgende meldte sig til rejseholdet: Michael Bondo (resultatberegning), Peer Frost (reporter) og Tommy Persson (materiel). Vi skal så forsøge at dække flightline via den pulje officials, som arrangøren stiller til rådighed. Tommy tager sig af baneanlægget med hjælp fra andre (Jeppe/Allan) da Tommy ikke har erfaring med opsætning af baneanlægget, og kan have problemer med transport, og opbevaring af anlægget. Rejseholddet består herefter fast af : Peter B, Klaus Christiansen, Tommy Persson, Michael Bondo og Peer Frost. Frivillige hjælpere/substitutter: Allan Andersen og Jeppe Alkærsig.

->Se post acions nedenfor.

5. Valg af styringsgruppe 2006

Peter vurderer, om der er behov for en ekstra mand.

->Se post actions nedenfor

6. Aktiviteter 2006 herunder udtagelse af landshold

Tommy undersøger stemningen i de andre nordiske lande med henblik på et NM.

Stævner: Dronninglund midt maj, Silkeborg 3/6 eller 17/6, Langstrup Contest Eurotour (NFK og EFK87) sidste weekend august (vi skal nok finde en ny termin på grund af F5B VM. Peter og Tommy - action !). Frederikshavn og Grindsted ønsker ikke at afholde F5F/F5B stævner mere, og vi har ikke umiddelbart kunnet finde andre interesserede klubber, så der vil kun blive 3 danske konkurrencer i 2006 .

NFK vil forsøge at afholde et "hotlinertræf". Tommy - action.

Til F5B landsholdet til VM i Rumænien i 2006 har endnu ingen meldt sig. Ingen af mødedeltagerne var umiddelbart interesseret, men Tommy kunne dog være interesseret, hvis et hold kan stables på benene, og der eventuelt er opbakning om, at lade en F5B debutant deltage. Om Allan, og Morten Thomsen kunne være interesseret vides desværre ikke. Peter er vel interesseret ???

7. Indkomne forslag

- Indkomne forslag : Blive mere synlige... Bedste debutant... Per skriver indlæg til MFN... Præmier til 3 bedste, diplomer til alle...

8. Stævnekalender 2006

-> Se post actions nedenfor

9. Budget 2006

-> Se post actions nedenfor

10. Næste års pilotmøde

- Næste års pilotmøde : Jeg (Tommy) er gerne vært for et møde, men så skal det skal have en helt anden form, end det i år, som desværre var en stor skuffelse for mig personligt. Målet må være et samlet pilotmøde, men vi må se, om der er opbakning.

->Se post actions

11. Eventuelt

Tommy: "Bane/tidtagningsudstyret blev kastet ind i min bil, og er nu opmagasineret i kælderen på mit arbejde (havde været rart, at være forberedet på dette !!!)".

->Se post actions nedenfor

 

Post pilotmøde actions

Action formandens beretning:

Talen som ikke blev holdt:

Vi kunne i 2005 glæde os over 4 velafholdte stævner: 2 store Eurotour stævner med flot international deltagelse i begge klasser og 2 een-dags stævner med 10+ deltagere i F5F og den gamle garde i F5B.

Specielt var Grindsteds debut som vært en stor success hvor alting klappede. En stor ros til Allan og alle i Grindsted for en super indsats. Desuden er både plads- og flyveforholdendende i Grindste helt idelle for store stævner, så vi håber da, at vi kan få lov at komme igen.

Også tak for et smadder hyggeligt stævne i Dronninglund, hvor der blev rig lejlighed til at drøfte alting i gennem lørdag aften.

Sædvanen tro, blev Silkeborg gennemført med militær præcision i arrangmentet og det modsatte i flyvningerne.

Afslutningen på sæsonen med det store 2-dages Eurotour stævne i Langstrup blev med de helt store notabiliterer fra det sydlige: "mr. F5B" Wolfgang Schulz, viceverdensmesteren Guntmar Rüeb, selveste Norbert Hübner og endelig hr. Salmhofer helt nede fra Østrig. At vi også skulle opleve, at Guntmar også blev skovtrold, gør jo bare min og Daniels præstation fra året før endnu større.

Rejseholdet fungerede perfekt.

Og det er jo også helt naturligt, at på et tidspunkt, så er der folk, som trækker sig tilbage. Vi skal derfor takke af til Claus, Jørgen og Jens. Folk vi har kunnet regne med siden rejseholdet blev dannet i 2000. Specielt en stor tak til Claus for opbygningen af vores super tidtagningssystem.

Efter 6 år i toppen af F5B flyvningen og 3 VM'er, skal vi også sige farvel til Claus. Claus har opnået de højeste resultater i international konkurrence nogensinde i RC-unionens historie: 10.ende plads til VM i 2002, 6.te til VM i 2004, nr. 11 i F5B Eurotour 2003. Claus blev også tildelt eliteudvalgets hæderspokal på RC-unionens repræsentantskabsmøde 2005.

Med Claus afgang skal vi have genopbygget F5B holdet.

Men vi oplever også, at der er nye piloter på vej ind i sporten, så mon ikke vi holder vores flotte aktive niveau fremover med 10-15 piloter i F5F og 3 piloter i F5B.

Acton budget

Vi brugte ialt godt 31.000 og manglede at bruge ca. 5.000. Vi har sikret principperne for rejseholdets udgifter og vi har fået næste dublereret alt udstyret i Jylland også.

Desuden er der anskaffet en Bisco præcisionsvægt til modelkontrol. Den er til 220V og vil altid være med ude til til stævnerne.

Detaljer og næste års budget kan ses her.

Action rejsehold:

PB tager kontakt med det nyvalgte rejsehold og aftaler fordeling af opgaverne og briefer om principperne for kørselsgodtgørelsen til dommere/rejsehold. Bland andet fordeling af materiel Jylland/Sjælland for at skulle flytte rundt med mindre materiel.

Action styringsgruppe:

Der er helt klart brug for mere end 1 mand i styringsgruppen. PB har rigeligt at gøre med de administrative pligter. Der er brug for een som tager sig af det sportslige og een som tager "formandsskabet" for rejseholdet ("Er alle klar, er alt materiellet klart, er alle på plads.....". Og der er brug for "sparring".

->PB prøver at finde interresserede.

Action pilotmøde:

Næste års pilotmøde afholdes i Jylland i oktober.

-> PB finder ud af en form, så vi er sikre på de fleste kan komme.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Indkomne forslag fra piloterne:

1. Fra Claus Tønnesen:

1. Claus Tønnesen takker af fra rejseholdet, overdrager tidstagning /

beregning til nye folk på posten.

2. Jørgen Tønnesen takker af fra rejseholdet.

3. Claus Tønnesen deltager ikke på F5B landsholdet 2006.

4. Endags konkurrence formen bibeholdes, kun ved store Eurotour stævner anmeldes fortsat to konkurrence dage.

5. Fortsat udbygning af tidstagningssystem, mål er to komplette sæt, så det højest er det store display der skal fragtes imellem landsdelene.

6. Kontrolboxe fordeles imellem de aktive klubber, så alle har mulighed for at træne med fuld logning af baneflyvningen.

 

2. Fra Jens Damhøj

Du må også gerne skrive at jeg takker af, og foreslår at man søger

højdedispensation til alle konkurrencer. Det betyder også at de skal lægges

på egnede pladser.

 

3. Fra Tommy Persson (lettere redigeret)

- Hvis de 3 bedste resultater talte til DM i stedet for som nu de 2 bedste, så var der måske en lidt større chance for at spændingen var bevaret til de 2 sidste konkurrencer.

- Måske en lidt anderledes (rækkefølge og pauser) afvikling af konkurrencerne kunne gøre det lettere, at deltage i begge klasser. Jeg ved P.T. ikke, hvordan, eller om det kan gøres "bedre". Det er naturligvis "værst", når deltagerantallet i F5B er meget lavt, som for eksempel i Silkeborg.

- Jeg deltager også gerne i rejseholdet, hvis der er behov for det, men det ville måske være fint, hvis vi kan finde en, som ikke deltager i konkurrencerne (bliver sikkert svært), til at overtage Jørgen Tønnesens plads.

- Vi skal vel også have nordjyderne på banen til rejseholdet ?

- Hvordan får vi bedst muligt nye piloter til at deltage ? Dette tema har sikkert været oppe mange gange, men jeg oplevede selv, at det var lidt svært, at komme i gang, og det er mit indtryk, at det kun er de mest ihærdige, som "overlever".

Vi skriver i indbydelserne: "kom og vær med", men måske vi skal tilbyde noget mere hjælp inden, og især under konkurrencerne ?

Der er en del med egnede modeller, som også viser interesse, men som ikke "tør tage springet".

- Medaljer til de 3 bedste, og diplom til alle, ved hver konkurrence. Bør ikke være så dyrt, og besværligt.

Efter min mening, er det lidt tamt, når der ikke er noget, og så ser det godt ud på sejrsfotoet, når der er medaljer om halsen. Medaljer og diplom kan naturligvis suppleres op med andre ting, hvis den arrangerende klub har mulighed for det.

-Aftale inden konkurrencerne, hvem som har mulighed for at tage billeder. Jeg elsker at se billederne, og et gruppefoto med modeller, samt et sejrsfoto, ville være prikken over i´et for mig.

4. Fra Michael Bondo Andersen

- Hvordan får vi flere med (Tommy har nævnt det). Måske salg af "gamle" modeller til nye pilotor og tilhørende support til at komme igang?

- Kunne der blive tid til en "free class", altså hvor man kan flyve ihvertfald 1-2 baneflyvninger med en model der ikke lever op til reglerne, som det er idag bliver F5B konkurrencen jo delvist anvendt til dette formål. Personligt vil jeg gerne stille op med et eller andet der har LIPO ombord....

Og jeg deltager selvfølgelig også gerne i rejseholdet!

 

4. Fra Flemming Nielsen

Da jeg de sidste 2 år har opnået de mål jeg havde sat mig i F5F, deltager jeg kun i F5F i 2006 i et meget begrænset omfang. Det bliver med det grej jeg har nu og med en meget begrænset træning, og der der bliver ikke udviklet/testet på at optimere mit nuværende grej.

Jeg har valgt, som de fleste sikkert har gættet, at satse på F3A, samt show flyvning i 2006. Lipo cellerne har gjort, at ske mange spændende ting fremover i denne klasse.

Der er dog med et forbehold...Hvis der bliver afholdt NM 2006 vil jeg træne i F5F, og deltage på landsholdet, og gøre mit bedste for at sikre Danmark en god placering.

Jeg håber at denne udmelding kan bidrage til pilot mødet.

Jeg kommer ikke til sjælland, men håber på at deltage i et "light" pilot møde her i jylland.

 

Styringsgruppens forslag:

Ingen pt