• 16. juli 2020

Pilotmødereferat 2007

Referat fra Pilotmødet d. 12-13. oktober 2007 hos Jeppe

(Sidst opdateret 14.01.2008 )

 

Tid og Sted

12-13. oktober hos:

Jeppe Alkærsig

Askevang 5, Gørslev

4100 Ringstedi (nær Bjæverskov)

 

Deltagere

Peter Bech, Tommy Persson, Jeppe Alkærsig, Michael Bondo Andersen, Allan Jensen, Niels Erik Pedersen, Ole Hald Møller.

 

Dagsorden og referat

1. Traktement

Dejlig god gammeldags flæskesteg med sprød svær og masser af lækkert surt og sødt tilbehør og dejlige pandekager med hjemmelavet jordbæris til dessert.Yderst tilfredstillende, vi kommer med garanti igen!

I forbindelse med middagen blev DM-pokalerne uddelt:

F5B:

1. Peter Bech

2. Tommy Persson

3. Michael Bondo

F5F:

1. Michael Bondo

2. Jeppe Alkærsig

3. Peter Bech

HotLiner open: Ingen deltagere

Årets hæderspriser:

I år var der en F5B Gazelle som på kun et lille års tid sprang fra 15 ben til 39 ben og en landsholdsplads 2007: Niels Erik Pedersen.

Og Gitte kan man jo altid regne med til stævnerne, dels sørger hun jo for, at Jeppe kommer afsted til konkurrencen og hun er altid frisk på en hjælper f.eks. til frokosten eller kagen og kaffen. Derfor for hun en pokal for lang tids tro tjeneste.

2. Valg af dirigent og referent

Tommy blev valgt til dirigent og Peter blev valgt til referent.

3. Formandens 3 minutter

Peter kom med den sædvanlige gang sludder for en sladder om at det gik godt og det ikke så godt men at det jo trods alt gik meget godt alligevel.

Der er kommet et særdeles flot run-in på at flyve F5B og F5F ser lidt fortabt ud pt. med kun 2-3 engagerede piloter.

Årets bedste resultater er, at vi i F5B fik første mand på 43 ben og i F5F ligeledes første mand på 36 ben.

4. Årets erkendtligheder og landsholdene

Priserne belv ordnet under middagen.

Jeppe og peter afstår F5F. Herefter ser landsholdene sådan ud:

F5B:

1. Peter Bech

2. Tommy Persson

3. Niels Erik Pedersen

Reserve: Michael Bondo

F5F:

1. Michael Bondo Andersen

2. Tommy Persson

3. For trediepladsen kører PB listen igennem med Daniel først. Det endelige resultat publiceres på hjemmesiden.

Vi skal drøfte antal hold med svenskerne hvis de arrangerer NM.

5. Gennemgang af regnskabet

Vi mangler at bruge ca. 20.000, så vi kan lige så god fylde op, så vi har flere penge i reserve næste år når vi skal til både VM og NM i Sverige.

Bondo: Kabler stik -akkuer

Allan: Pavillion til Silkeborg og Hjørring

Allan og Bondo 4 sæt walkier til øst og vest, 2 sæt hvert sted.

Allan får bane stænger med hjem og får lavet et sæt til Jylland.

Peter: Måleudstry til energibegrænser.

6. Indkomne forslag

-se nedenfor

7. Valg af styringsgruppe

Peter blev genvalgt som formand og Tommy som medlem. Peter fortsætter med de administrative dele og Tommy skal specielt holde fokus på FAI og FAI regler.

8. Bemanding af rejseholdet

Admin. Peter Bech

Reporter: Tommy

Elektronisk udstyr: Michael Bondo

Udbygnig at stævnetilbehør i alle de arrangerende klubber: Allan

Official briefing: Niels

9. FAI regler

Vedr. opfordring til indstilling omkring F5F fra Norbert Hübner:

Danmark indstiller en energigrænse på 1400 pga af, at de kosteffektive begyndermodeller vil være stærkt handicappet af kun 1100w/m og det ville være prohibitivt for begyndere og det ville påvirke de eksisterende modelers markedspris plus opsamling af erfaring. Antal celler og type er ligegyldigt hvis der anvendes energibegrænser.

Lokale danske regler gæler enndu et år. i F5F.

I F5B gælder stadig 2P som en overgangsorcding i et år.

10. Stævnekalender

Sikre: Hjørring, Silkeborg og Langstrup. Sønderborg usikker. Aviator usikker. PB spørger Grindsted. PB

spørger Greve

Kalender afventer VM og EuroTour kalender.

11. Budget 2008-2009

OK

13. VM 2008

Hjæpere: allan har meldt sig. Ole har meldt sig i ånden..

14. Næste års pilotmøde

Silkeborg

15. Fri bar

Eftersom kl. var næsten 2, blev der gået til køjs i stedet for til flaskerne!

 

 

Indkomne forslag fra piloterne:

MBA:

1. Grej: Vi beslutter at vi kun vil have 1 sæt elektronik (5 x pilot boxe og 1 x masterbox og div. standard kabler) og dupplerer resten efter behov.

-> Vedtaget

2. Regler I: De internationale regler er ALTID gældende plus evt. lokale DK regler, dvs. evt. oversættelse er kun vejledende (skrot evt. dette punkt, hvis det er indlysende)

-> Vedtaget Tommys ansvar

3. Regler II: Vi nedsætter et regel udvalg bestående af 1- 2 personer der er overdommer i alle DK stævner. Dommeren (dommerne) vælges på pilot mødet. (egentligt Tommys forslag, så hvis han stiller det, kan du bare skrotte dette punkt) tommy + på Norberts interface.

-> Skrot. Nu er der et klart styregruppe ansvar på regelfronten via Tommy

4. Rejseholdet fremover: Grundet noget forskellige opfattelse hvordan rejseholdets aktiviter skal være under selve stævnets gennemførsel, skal vi ændre rejseholdets aktiviterne, således at EN person fra rejseholdet kører ET stævne, dvs. resten af rejseholdet har "fri" under selve afviklingen af flyvninger (men selvfølgelig hjælper uden for flyvningerne)

- Vedtaget

5. Sikkerhedslinie. DK regels: Afskaffes, men fligh line chefen giver en advarsel ved første overtrædelse og disk. ved anden.

-> Vedtaget for de "lokale stævner"

6. web: www.f5x.dk<http://www.f5x.dk>, er indkøbt af MBA og stilles frit til rådighed for F5B og F5F aktiviter i DK (f5b er jo optaget af Claus - og han vil ikke slippe den). Dette kan bilve aktuelt hvis det ikke lykkedes via RC unionens nye web.. Michael Betaler og vi ønsker også at få hotliner.dk

-> Hotliner.dk indkøbt. PB undersøger hosting.

PB:

Om udtagelsespoint i udlandet:

1. Kun det bedste danske resultat kan overføres til næste år

2. Der udpeges 3 EuroTour stævner (de nærmeste) som tællende (i udlandet). -> hvis ikk så beslutter styringsgrfuppe hvilket.

-> Vedtaget