• 1. oktober 2020

Pilotmødereferat 2008

Referat fra Pilotmødet d. 1. november kl. 15:00 2008 hos Allan Jensen

Tid og Sted

Lørdag d. 1. november Kl 15 hos:

Allan Jensen

Datstrøget 49

8600 Silkeborg

Tilmeldt pr. dd

Tilmeldt: Allan Jensen, Peter Bech, Michael Bondo, Jeppe Alkærsig, Tommy Persson

Afbud: Daniel Nedergaard, Michael Bondo Andersen, Niels Erik Pedersen

Forslag til agenda lørdag kl. 15

 1. Valg af dirigent og referent: Allan belv valgt som ordstyrer og Peter som referent
 2. Formandens 3 minutter og 20 sek.: Se årsrapport
 3. Årets erkendtligheder og landsholdene: Flyttet til middagen
 4. Gennemgang af regnskabet for i år: Vi mangler at bruge ca. 10.000
 5. Indkomne forslag: Se nedenstående beslutninger
 6. Valg af styringsgruppe: Peter og Tommy fortsætter
 7. Bemanding af rejseholdet: Se nedenstående beslutninger
 8. FAI regler: Vi går tilbage til FAI regler (dvs. EuroTour local rules) fra 1. janaur
 9. Stævnekalender: ikke nogen nyt
 10. EM 2009 (Rumænien?): Hvis det sker deltager landsholdet: Jeppe, Tommy og Peter med Allan holdleder
 11. VM 2010: Munci eller des moines???: Stadig USA, men Ikke noget nyt
 12. Budget 2009-2010: Standarbudgetter møde d. 16. november: Peter informere ud, når resultatet af mødet foreligger
 13. Næste års pilotmøde: Tommy P, dato findes
 14. Traktement ca. kl. 19 + Årets erkendtligheder og landsholdene
 15. Fri bar ca. kl. 21

Søndag:

Kl. 09.00 Spisning

10.00 af sted til flyvepladsen.

Rejseholdsactions:

1. Det nye rejsehold: PB sek, AJ + JA mat, TP reporter.

2. Stævneansvarlige fra rejseholdet kan delegere til klubansansvarlig.

3. Alle danske piloter har indirekte sagt ja til også at hjælpe til når de tilmelder sig. Må gerne bytte internt. Skrives på indbydelsen. -> Action PB

4. Display laves om til 220V med indbygget lipo og lipolader + størrelsesrduktion. -> Action PB +JA

5. Målebånd + målesnor i FL kuffert -> Action AJ + JA

6. FL kuffert a la Jeppes forslag JA AJ herunder også trådløs .-> Action AJ + JA

7. Nye stænger pose i pose Jeppe forslag -> Action JA + AJ

8. Hvis ikke 220V betaler sg generatorleje

9. F5F i 2009 bliver efter gældende FAI (EuroTour) regler. Non-Compliant kan bruge HotlinerOpen. Hvis ønskes, kan hotliner open scores i forhold til F5F. -> Programændring PB

10. Altid sikkerhedslinie. Hvis ingen sikkerheslisniedommer, ingen flyvning blev vedtaget.

11. Alle arbejder på at finde en fast FLD. -> Action PB: Spørge Jørgen.Bentsen

12. Træk B-dommer et stykke tilbage hvis muligt. Vedtaget

13. Udtagelseregler drøftet. Fortsætter som nu, tages op igen næste år.

Stævner

Mulige stævner (rejseholdsansvarlig i parantes)

Følgende sikre vil gerne gentage:

 • Silkeborg (Allan)
 • Sønderborg (Peter)
 • Lagnstrup (Tommy)

Følgender undersøger muligehed for gentagelse:

 • Hjørring (??)
Følgender vil ikke umiddelbart afvise:
 • GRCC (Jeppe)

Følgende vil gerne være EuroTour

 • Sønderborg
 • Langstrup

Eneste nyt er, at Dronninglund definitivt er ude.

Peter Bech/23. november 2008