• 20. oktober 2020

Pilotmødet 2009

Sidst opdateret: 25. oktober 2009 (kontaktperson: Peter Bech)

Referat fra Hotliner Pilotmødet 2009

Tid og Sted

Lørdag d. 24 oktober Kl 15 hos Niels -  Nygårdsvænget 17, Hørsholm. Værter: tommy, Ole og Niels (+Sussie)

Deltagere

Tommy Persson, Peter Bech, Jeppe Alkærsig, Allan Jensen, Niels E. Pedersen, Joachim Bo Jensen, Ole Hald Møller

Agenda

1. Valg af dirigent og referent

Ole ordstyrer og Peter referent

2. Formandens 200 sekunder

Læs "Årsberetning 2009 her".

Beslutninger i forbindelse med formandens beretning:

 • F5B og F5F fortsætter som nu
 • HotLiner Open nedlægges
 • Ingen særlig begynderklasse i styringsgruppe regi. Begynderspørgsmålet blev drøftet videre under eventuelt og under middagen og til langt ud på natten.

3. Gennemgang af regnskabet

Vi mangler ca. 2.000 kr. i forhold til budget på grund af en ekstraordinær høj deltagelse i EuroTour stævnerne. Peter søger ekstrabevilling, ellers må vi udskyde de sidste refusioner af udlæg til næste år.


4. Behandling af forslag til lokale regelændringer

Der er ikke indkommet forslag til regelændringer


5. Behandling af indkomne forslag

Forslag fra Allan:

 • Det blev vedtaget, at stævnecomputeren skal aflæse kontorlboks loggen. Peter on Allan sørger for det.

Resten af Allans forslag blev henvist til eventuelt og slået sammen med markedsføring

6. Valg af styringsgruppe

En styringsgruppe bestående af Peter, Allan og Tommy blev valgt. Det skete under forudsætning af, at forsamlingen lovede at bakke den op i både dens beslutninger og dens arbejde.

Som det viste sig senere i forbindelse med et kursus Ole skal deltage i, så skal have en "no blame" kultur i stedet for en "brokke/syndebuk kultur". Ellers gider fok ikke lave noget.

På grund af nedlæggelse af Rejseholdet (se senere) blev det besluttet vedr. stævner at

 1. tilstedeværende styringsgruppemedlemmer udgør juryen
 2. alle jury behandlinger skal foregå efter runden
 3. protester må kun afgives tl flight line og ingnen andre

7. Stævnekalender

 • Silkeborg: 1-2 maj eller 8-9 maj. Ansvarlig Søren  Nielsen (cc Allan)
 • Sønderborg: ??. Ansvarlig Peter Bech
 • Langstrup: ??. Ansvarlig Niels Erik Pedersen
 • Greve: Joachim undersøger
 • Falken: Jeppe undersøger
 • Eurotour: Det blev fasttømret, at vi pr. definition udvælger de 3 nærmeste. Hvis der er alvorlige sammenfald, kan styringsgruppen lave en afstemning. Det understreges i den forbindelse, at det kun er rimeligt at deltage i sådan en aftstemning, hvis man rent faktisk er i aktiv konkurrence om landsholdspladserne.
 • Landsholdet: 18-29. august til VM i Muncie, USA

8. Bemanding af Rejseholdet

Rejseholdet som institution nedlægges. Fremover er der en pilot som påtager sig ansvaret for at søge en stævnevært og arrangere stævnet sammen med denne.

Den stævneasnvarlige vil herefter være den eneste person som modtager kørselsgodtgørelse. Herefter vil kun udrøte rejseholsopgaver blive honoreret med kørselsgodtgørelse, f.eks. referat med billeder til Modelflyvenyt og hjemmeside, etablering af stævnemateriel og indlæring for nye værtsklubber, indlæring i betjerning af teknisk udstyr etc. Der vil komme en ny beskrivelse her på hjemmesiden fra den nye stryingsgrupper.


9. Bekræftelse af landshold og international deltagelse

Jeppe og Tommy bekræftede deres lansholdsdeltagelse til VM i USA. Peter overdrog sin plads til Joachim med følgende begrundelse:

"Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt se, at jeg har mulighed for at opdatere mit udstyr til VM niveau. Det er Joachim 100% comittet til at gøre. Rent sportsligt har Joachim i løbet af 2009 sæsonen vist en stor vilje og evne til at forbedre sin potentielle styrke, og alt i alt er det min opfattelse, at Joachim i den nuværende situation, kan tilføre landsholdet et større potentiale for et stort dansk resultat end jeg kan. Jeg bytter altså plads med Joachim og er dermed 1.ste reserve. Så skulle det blive aktuelt og der er råd og mulighed for det, tager jeg gerne med i den position. Og holdet er således på forhånd bekendt med mit resultat potentiale".

Joachim bekræftede herefter sin deltagelse til VM i USA.

10. Budget næste år

Se budget her


11. Fastlæggelse af næste års pilotmøde

Bliver på Sjælland hso Peter Bech

12. Entuelt:

Markedsføring:

Formaning fra formanden: Hver gang vi "åbner munden" på forum, på mailinlisten eller i Modelflyvenyt, laver vi også markedsføring. Alle slags ytringer giver altid en eller anden form for opmærksomhed, uanset om de er positive eller negative.

MEN. der er nogen ytringer, som vækker interessen og så er så er der nogen ygtringer, som kølner interessen.

Vi er rigtig gode til at være indforståede, når vi snakker sammen, men vi er ikke altid lige opmærksomme på, om interessen hos eventuelle pilotspirer i vores omkreds som lytter med på linien, bliver tændt eller slukket af det der foregår.

Og så er det jo sådan, at hvis vi synes en propel er fantastisk interessant, så kan det være det slukker lyset hos en super talentfuld pilot som ikke fatter en lyd, han vil bare have at vide, hvilken slags benzin han skal fylde på tanken, ikke hvorfor.

Og det kan være vi synes man skal træne og træne og træne og træne......, men så slukker vi lyset hos en tekniker, som altid vil være overbevist,. om at han til enhver tid kan gå ind og være teknisk smartere end os og vinde på det.

Så tænk over, at hver gang man ytrer sig offentligt, så er der nogen der lytter og uanset hvor godt man mener det, så kan det være der er nogen man skubber væk, men ogås nogen som bliver mere interesserede.

Så det handler ikke om hvad du synes, der er interesseant, men om hvad de andre syens der er interressant. Det er først når de er inde i flokken, man begyder at danne grupper med fælles interesser.

Aktiviteter, der kan fremme interessen for F5x

1. Hvad med åbne træningsdage:

 • Vi stiller os til rådighed så kan folk komme med deres forskellige
  modeller og prøve at flyve på f5X på banen.
 • Vi kan snakke om batterier/Motor/propeller.


Der skal være mulighed for at alle kan komme med alle mulige modeller. Der vil være instruktør til at give vejledning i hvordan man gør, samt
hjælper med optimering af den enkelte flyver. Måske kan man også flyve med lærer-elev med en landsholds hotliner?

Jeg vil forslå at vi prøver at lave en i Jylland og en på sjælland.

2. Vi kunne også lave en speed dag som de har i tyskland hvor alle mulige hurtige modeller kan møde op??

3. "Blizzard Race", en billig prøveballon for F5x interesse?

4. Flere arikler i Modelflyvenyt

5. Mere postiv debat på forum

 

Festmiddag

Festmiddagen bestod af en lækker græskarsuppe, grillet lammekølle og svinemørbrad med ovnbagte rodfrugter og toma/løgsalat med sennepsdressing. Til dessert fik vi 4 slags is.

Særprisen i åt gik til Allan Jensen for hans hurtige indtræden i "40-bens klubben" i sit debutant år.

 

Peter Bech

25/10-2009