• 20. oktober 2020

Pilotmødereferat

Sidst opdateret: 3. marts 2012 (kontaktperson: Peter Bech)

Referat af pilotmødet 2011

Tid og Sted

Lørdag ??. oktober 2011 Kl ?? hos ??

Overnatning tilbydes. Der er 8-10 sovepladser i gæsteværelse, i campingvogn i gildestue og i værksted. Senge/sofaer/madrasser haves,  medbring selv egen sovepose.

Fremsendelse af forslag til behandling:

Send forslag til: Allan Jensen

Deltagere:?

Agenda lørdag kl. 15

 1. Valg af dirigent og referent: Jeppe og Peter

 2. Formandens 200 sekunder

 3. Gennemgang af regnskabet

 4. Behandling af forslag til lokale regelændringer

 5. Behandling af andre indkomne forslag

 6. Valg af styringsgruppe: Allan Lund Dam påtog sig ansvaret som formand og Jeppe Alkærsig samt Michael Andersson påtog siag ansvaret som styringsgruppemedlemmer.

 7. Oplæg til Stævnekalender og valg af stævneansvarlige

 8. Stævner og materiel

 9. Bekræftelse af landshold og international deltagelse

 10. Budget næste år

 11. Pilotmødet næste år

 12. Eventuelt

Festmiddag kl. 19.00

Festmiddagen med uddeling af årets hæderspriser starter ved 19-tiden. Fri bar ca. kl. 21

Evt. søndag:

Kl. 09.00 Morgenmad

11.00 af sted til flyvepladsen hvis flyvevejr

Fredsperioder for regelændringer:

Fredsperioden skal generelt være mindst 2 år. Beslutninger truffet på pilotmødet træder i kraft førstkommende 1. januar 

Stævnekalender:

Danske

Der er indløbet følgende tilsagn:

 

Eurotour

Pr. definition de 3 nærmeste.

Landsholdet: VM i ??

???

Styringsgruppens forslag: