• 29. september 2020

Pilotmødereferat

Sidst opdateret: 29. oktober 2012 (kontaktperson: Peter Bech)

Referat af pilotmødet 2012

Tid og Sted:

Søndag 28. oktober 2012 Kl 13 hos Tommy Persson

Send forslag til:

Tommy Persson

Tilmeldte:

Tommy, Jeppe, Peter B., Ole, Jørgen B., Joachim og evt. Jonas

-----------------------------------------------------------

Agenda fra søndag kl. 13

 1. Frokost
 2. Valg af dirigent og referent (vi starter ca. kl. 14:30 med den formelle del af mødet)
 3. Formandens 200 sekunder
 4. DM 2012 i F5B og Hotliner Intro, samt årets hæderspris uddeles
 5. 2013 F5B landsholdet (der er ikke planlagt EM i 2013)
 6. Gennemgang af regnskabet for 2012
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af styringsgruppe
 9. FAI regler/danske regler (især beslutning omkring limiter/telemetri)
 10. Dansk stævnekalender 2013 og udnævnelse af stævneansvarlige
 11. Budget 2013
 12. Pilotmødet næste år
 13. Eventuelt

-----------------------------------------------------------

Fredsperioder for regelændringer:

Fredsperioden skal generelt være mindst 2 år. Beslutninger truffet på pilotmødet træder i kraft førstkommende 1. januar 

-----------------------------------------------------------

 

Input til punkter:

5. Der er ikke planlagt EM i 2013, men landsholdet modtager støtte (ca. kr. 2.000 pr. mand) til deltagelse i eet World Cup stævne i udlandet

7. Indkomne forslag: Ingen

8. Valg af styringsgruppe: Tommy og Jeppe stiller op til genvalg, Michael træder ud

10. Stævnekalender: Ingen

-----------------------------------------------------------

Referat (uredigerede notater indtil videre):

 

1. Frokost

Super frokost med varmt og koldt og kød og fisk

2.Valg af dirigent og refernet

Jeppe blev valgt til dirigent og Peter B. referent

3. Formandens 200 sekunder


  3 danske afholdte efter planen, men det var lidt op og ned..... fejl.... etc. vi havde de førstge konvetitter med
 vordingborg
 
 Snittet er stadig 2 i intro og første skumflyvere dukkede op og Rasmus fløj 19 ben med sin  ...
 BlizzRD.
 
 Silkeborg ny bane, ikke så godt. Ole brillerede og joche gik ned igen

 -DM afgjort allerede i Silkebrog
 
 Langsgtrup ej eurotour. Flot vejr lidt termik, svingen resultater opg lah blev afgjort mellem
 Joche og Peter
 
 Rolf med kina blizzard agtig og arikel i MFN
 
 VM........
 
Alle varf bedre, kun få protestger, paragraf 5.2.2

Junior halløj

4. DM

dm 2012:

hi jørgen rasmus jonas
F5B Jeppe, Tommy, Joachim

Hæderspris: Jeppe arbejde for VM og 47 ben

5. F5B landshold 2013

Jeppe, Tommy, Joachim, alle siger ja.

6. Regnskab:

Vi har pt brugt ca. 37.000 og forventer at bruge yderligere ca. 2.000: Joachim laver en fiskestang mere og Ole laver en 150 meter snor.

7. Indkomne forslag

Ingen


8. Valg af styringsgrupppe:

Jeppe stævnekoordinator. Tommy fortsætter som formand og Ole snupper reglerne. Styringsgruppen bad Peter fortsætte som økonomisk administrator.

9. FAI regler/danske regler:

Benyttes ikke i dk i 2013. skal meldes ud til den dnakse Eurotour. Msn skal være klar over at
det kan benyttes i udlandet

10. Dansk stævnekalender:

Accept Vordingborg 4. maj: Jeppe
Kalundborg 8. juni: Søges?
Silkeborg har lyst: Tommy
Langstrup medio 14 august: Joachim

11. Budget 2013

Ole skaffer 150 non stretch line i posen.

Ca. 25.000 med vægten på stævnemateriel og eft. landsholdsdeltageelse i Workd Cup


12. Pilotmøde i 2013

Hos Ole i Vedbæk d. 5 oktober 2013

13. Eventuelt

Peter: Det skal understreges overfor udlandet, at generelle regler paragraf  5.2.2 vil blive håndhævet ved danske stævner og overtrædelser vil bevrike indragelse af FAI licens som specificeret i reglerne.